Ktl-icon-tai-lieu

Slide Tiền tệ ngân hàng

Được đăng lên bởi Anh Thư Thư
Số trang: 386 trang   |   Lượt xem: 4969 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Môn học:
TIỀN TỆ NGÂN HÀNG

Nguyễn Thị Hai Hằng
(hangnth@uel.edu.vn)

Chương 1

Nội dung

1

Chức năng của tiền tệ

2

Các hình thái tiền tệ

3

Hệ thống tiền tệ quốc tế

4

Các vấn đề về tiền tệ

Khái niệm tiền tệ
Tiền là gì ?
Money
Stock
Bond
Commodities
gold
Land
Real estate

4

Khái niệm tiền tệ
 Theo C.Mac, tiền tệ là một thứ hàng hoá đặc biệt,
được tách ra khỏi thế giới hàng hoá, dùng để đo
lường và biểu hiện giá trị của tất cả các loại hàng
hoá khác. Nó trực tiếp thể hiện lao động xã hội và
biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những người sản
xuất hàng hóa.
 Theo các nhà kinh tế hiện đại “Money (money
supply)—anything that is generally accepted in
payment for goods or services or in the repayment of
debts.” (Mishkin)
Tiền là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong
việc thanh toán để nhận hàng hoá, dịch vụ hoặc
trong việc trả nợ.

Tính chất của tiền tệ
Tính khan hiếm
Tính đồng
nhất

Tính chấp
nhận

Tính dễ nhận
biết
Tính dễ chia
nhỏ

Tính chất
tiền tệ
Tính lâu bền

Tính dễ vận
chuyển
6

Tính chất của tiền tệ
Tính chấp nhận:
 Đây là tính chất quan trọng nhất của tiền tệ,
người dân phải sẵn sàng chấp nhận tiền trong lưu
thông, nếu khác đi nó sẽ không được coi là tiền
nữa. Kể cả một tờ giấy bạc do Ngân hàng Trung
ương phát hành cũng sẽ mất đi bản chất của nó
khi mà trong thời kỳ siêu lạm phát, người ta không
chấp nhận nó như là một phương tiện trao đổi.

Chương 1 - Tổng quan về tiền tệ

Tính chất của tiền tệ
Tính khan hiếm:
 Để dễ được chấp nhận, tiền tệ phải có tính chất
khan hiếm vì nếu có thể kiếm được nó một cách
dễ dàng thì nó sẽ không còn ý nghĩa trong việc
cất trữ giá trị và không được chấp nhận trong lưu
thông nữa.

Chương 1 - Tổng quan về tiền tệ

Tính chất của tiền tệ
Tính đồng nhất:
 Tiền tệ phải có giá trị như nhau nếu
chúng giống hệt nhau không phân
biệt người ta tạo ra nó lúc nào, một
đồng xu 5.000 VND được làm ra
cách đây 2 năm cũng có giá trị như
một đồng xu như thế vừa mới được
đưa vào lưu thông.

Chương 1 - Tổng quan về tiền tệ

Tính chất của tiền tệ
Tính dễ chia nhỏ:
 Tiền tệ phải có các loại mệnh giá khác nhau sao
cho người bán được nhận đúng số tiền bán hàng
còn người mua khi thanh toán bằng một loại tiền
có mệnh giá lớn thì phải được nhận tiền trả lại.
 Tính chất này giúp cho tiền tệ khắc phục được sự
bất tiện của phương thức hàng đổi hàng.

Chương 1 - Tổng quan về tiền tệ

Tính chất của tiền tệ
Tính dễ vận chuyển:
 Để thuận tiện cho con người trong
việc cất trữ, mang theo, tiền tệ phải
dễ vận chuyển. Đó là lý do...
Môn học:
TIỀN TỆ NGÂN HÀNG
Nguyễn Thị Hai Hằng
(hangnth@uel.edu.vn)
Slide Tiền tệ ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Tiền tệ ngân hàng - Người đăng: Anh Thư Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
386 Vietnamese
Slide Tiền tệ ngân hàng 9 10 863