Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ xương cá

Được đăng lên bởi Lại Văn Điểm
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 7499 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sơ đồ
xương cá
Tâm Việt Group
1

Sơ đồ xương cá
 Dùng để phân tích những khó khăn nảy sinh
 Còn gọi Ishikama, Sơ đồ ng/ nhân – kết quả
 Nhấn mạnh ng/ nhân và kết quả của vấn đề
 Các ng/ nhân thể hiện nguồn gốc của vấn đề

2

Sơ đồ xương cá
 Kết quả thể hiện chuỗi các phản ứng tạo nên
 Xây dựng: liệt kê mọi nguyên nhân có thể
 Nhận định Vấn đề cơ bản là rất cần thiết
 Trục ng/nhân chính sẽ có ng/nhân phụ

3

Quá trình phân tích
1.Giải thích:
 Sơ đồ xương
 Tác dụng hỗ trợ của sơ đồ xương cá

1.Tổ chức thảo luận nhóm:
 Đưa ra các ý kiến
 Dùng phương pháp khởi tạo ý tưởng

4

Quá trình phân tích
3. Viết các ý kiến vào một sơ đồ với trình tự
 Trình tự thành viên tham gia
 Chưa cần theo trình lôgíc

3. Xác định, tách riêng vấn đề, viết ở trung
tâm
5

Quá trình phân tích
5. Phân biệt:
 Nguyên nhân
 Kết quả

5. Lập biểu đồ có thể chi tiết tới mức phân loại:
 Ng/ nhân có thể và không điều khiển được
 Kết quả có thể và không đo đếm được

6

Quá trình phân tích
7. Tiếp tục
 Tìm nguyên nhân
 Tìm kết quả tương ứng
 Cho tới khi hết ý kiến

7. Rút ra từ sơ đồ một kế hoạch hành động
7

Sơ đồ xương cá
Cách quản lý/
CS nhân sự

Khách
hàng

Điều kiện
làm việc

Sửa
chữa
chậm

Nhân sự

Công việc
8

Cách quản lý/
CS nhân sự
Nhiều công việc
giấy tờ hơn

Khách hàng

Chưa xác
định ưu tiên
Nhiều loại
khách hàng

Giới thiệu phương
pháp an toàn mới

Điều kiện làm việc

Nhiều yêu
cầu từ KH

Không gian làm
việc chật hẹp
Thiết bị
kém

Doanh số
tăng nhanh

Quá nhiều
can thiệp

Thông
khí kém

Được giao thêm
nhiều việc

Mới vào làm việc

Nhân sự

Sụt giảm
về tinh thần
Ghen tị
cá nhân

Quá đông
người

Thay đổi
cơ cấu phân phối
Công việc mới

Người giàu kinh
nghiệm đã ra đi

Nhiệt độ
không hợp

Nhiều
quy trình
Tỷ lệ hư
hỏng cao

Số lượng
công việc tăng

Sửa
chữa
chậm

Công việc khó
làm hơn
Các quy định về an toàn
làm chậm công việc

Công việc

9

Sơ đồ xương cá
Người phụ
trách nhóm

Địa điểm
làm việc

Phong cách
Thái độ
Quá khó
Nhiểu lý
thuyết
Thiếu
kinh
nghiệm

Nội
dung
Giảng
viên

Năng lực

Nhân viên
không áp dụng
những phương
pháp mới đã
được đào tạo

Nhiệm vụ
Đào tạo

Chức vụ
10

Sơ đồ xương cá
Các nhà quản lý ít được
đào tạo chính thức
Điều kiện
Thanh
lao động
Không được đào
Chất lượng
toán /
tạo trước đó
đào tạo
khuyến
Các nhàkhích
QL được
Chỉ có một vài dịch vụ
Nâng caokém
thuê theo các mối
đào tạo thích hợp
Thiếu
tay nghề
quan hệ hơn là
kinh phí
CN
Thiếu
theo năng lực của
đào tạo
kỹ năng quản lý
họ
Bị giới hạn/ không
Đào tạo nhiều lý
Trước đây thiếu
đượ...
1
Sơ đồ
xương cá
Tâm Việt Group
Sơ đồ xương cá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ đồ xương cá - Người đăng: Lại Văn Điểm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Sơ đồ xương cá 9 10 561