Ktl-icon-tai-lieu

So sánh giữa loại hình doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

Được đăng lên bởi bantrongmo
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đềtài:
SosánhgiữaloạihìnhDoanhnghiệptưnhânvàh
ộkinhdoanh

I.Kháiquátvềhộkinhdoanhvàdoanhnghiệptưnhân

1.1.Kháiniệmhộkinhdoanh
HộkinhdoanhdomộtcánhânlàcôngnhânViệtNamhoặcmộtnhómngườihoặcmộtgiađìnhlàmchủ,ch
ỉđượcđăngkýkinhdoanhtạimộtđịađiểm,sửdụngkhôngquá10laođộng,khôngcócondấuvàchịutrách
nhiệmbằngtoànbộtàisảncủamìnhđốivớihoạtđộngkinhdoanh(Điều49,NĐsố43/2010/NĐ-CP).

Lưuý:
Đốivớihộgiađìnhsảnxuấtnông,lâm,ngưnghiệp,làmmuốivànhữngngườibánhàng
rong,quàvặt,buônchuyến,kinhdoanhlưuđộng,làmdịchvụcóthunhậpthấpkhông
phảiđăngký,trừtrườnghợpkinhdoanhcácngànhnghềcóđiềukiện.
Hộkinhdoanhsửdụngthườngxuyênhơn10laođộngphảichuyểnđổisanghoạtđộngt
heohìnhthứcdoanhnghiệp.

1.2.Đặcđiểmcủahộkinhdoanh.
Từkháiniệmtrêntathấyhộkinhdoanhcónhữngđặcđiểmsau:

Hộkinhdoanhkhôngphảilàloạihìnhdoanhnghiệp.
Domộtcánhân,mộtnhómngười,mộthộgiađìnhlàmchủ.
Chếđộtráchnhiệmvôhạn.
Khôngcótưcáchphápnhân.
Khảnăngquyđộngvốnhạnchế.
Quymôkinhdoanhnhỏ.

1.3.Kháiniệmvềdoanhnghiệptưnhân

Theođiều141 LDN 2005quyđịnh:

Doanhnghiệptưnhânlàdoanhnghiệpdomộtdomộtcánhânlàmchủvàtựchịutráchnhiệmbằngtoànbộtài
sảncủamìnhvềmọihoạtđộngcủadoanhnghiệp.

Doanhnghiệptưnhânkhôngđượcpháthànhbấtkỳloạichứngkhoánnào.
Mỗicánhânchỉđượcquyềnthànhlậpmộtdoanhnghiệptưnhân.

1.4.Đặcđiểmcủadoanhngiệptưnhân

o Làmộtloạihìnhdoanhnghiệp
o Domộtcánhânđầutưvốnvàlàmchủ
o Chủdoanhnghiệptưnhânchịutráchnhiệmvềcáckhoảnnợ,nghĩavụtàisảncủad
oanhnghiệpbằngtoànbộtàisảncủamình

o Khôngcótưcáchphápnhân
o Cókhảnănghuyđộngvốnhạnchế

1
II. Sosánhgiữahộkinhdoanhvàdoanhnghiệptưnhân
2.1.Điểmgiốngnhau
Doanhnghiệptưnhânvàhộkinhdoanhlàhailoạihìnhkinhtếđơngiảntrongcácloạih
ìnhkinhtế.

Doanhnghiệptưnhânvàhộkinhdoanhlàhailoạihìnhkinhtếkhôngcótưcáchpháp
nhân
Doanhnghiệptưnhânvàhộkinhdoanhđềuphảichịutráchnhiệmvôhạnbằngtàisả
ncủamình.
-Khảnănghuyđộngvốnhạnchế

Thứnhất:Doanhnghiệptưnhânvàhộkinhdoanhlàhailoạihìnhkinhtếkhôngcótưcáchphápnhân
TheoĐiều84 BLDS
2005thìhailoạihìnhnàykhôngđủcácđiềukiệnquyđịnhđólàkhôngcótàisảnmộtcáchđộclập,doa
nhnghiệptưnhânvàhộkinhdoanhkhôngthểnhândanhchínhmìnhthamgiacácquanhệphápluật
mộtcáchđộclậpđược

Thứhai:Đólàvấnđềchịutráchnhiệmcủadoanhnghiệptưnhânvàhộkinhdoanh.
Doanhnghiệptưnhânvàhộkinhdoanhđềuphảichịutráchnhiệmvôhạnbằngtàisảncủa
mình.Tứclàkhiviệckinhdoanhdẫnđếnthôlỗ,nợnần,thìchủdoanhnghiệptưnhânhoặcc
hủkinhdoanhđềuphảidùngchínhtàisảncủamìnhđểchitrảchocáckhoảnnợ(tàisảnởđây
cóthểlàtàisảnmàchủdoanhnghiệp,chủhộkinhdoanhđầutưvàokinhdoanhvànhữngtài
sảnkháckhôngđưavàokinhdoanh).

Thứba:Khảnănghuyđộngvốnhạnchế
Vìdoanhnghiệptưnhâ...
Đềtài:
SosánhgiữaloạihìnhDoanhnghiệptưnhânvàh
ộkinhdoanh
So sánh giữa loại hình doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh giữa loại hình doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh - Người đăng: bantrongmo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
So sánh giữa loại hình doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh 9 10 5