Ktl-icon-tai-lieu

So sánh pháp luật

Được đăng lên bởi Hoa Bất Tử
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
* Giống :
- thể hiện rõ bản chất giai cấp của nó. Mục tiêu hàng đầu của nó là để bảo vệ vương quyền, địa vị
và quyền lợi của giai cấp phong kiến ,củng cố trật tự xã hội và gia đình gia trưởng phong kiến
- Nó là sự pháp điển hóa tư tưởng chính trị và đạo đức Nho giáo.
- Là bộ luật tổng hợp trên nhiều lĩnh vực khác nhau
- Có quy mô lớn về số điều
- Đều tham khảo các bộ luật Trung Quốc
- Kết hợp tư tưởng đức trị và pháp trị
- Có 2 nhóm tội : tội thập ác và các tội khác
- Có hình phạt chính và hình phạt bổ sung đối với các vi phạm ,
- Những người quyền quý ức hiếp , sách nhiễu dân tình
- Điều kiện kết hôn được quy định chặt chẽ:
+ Đính hôn
+ Thành hôn
Xác định 2 nguyên tắc hôn nhân là :không tự do và nhiều vợ
- Có các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự, dân sự , tố tụng gần giống nhau như
+ Dân sự :chế định quyền sở hữu thừa nhận 3 hình thức sở hữu là sở hữu tư nhân,sở hữu nhà
nước, sở hữu làng xã ; chế định thừa kế thừa nhân 2 hình thức :theo di chúc và theo pháp luật
+ Hình sự : có Ngũ hình là hình phạt chính còn an hình là hình phạt phụ, quy định các nguyên tắc
của chế độ
=> Nguyên nhân :
- Trong các bộ luật của 2 triều đại thì bộ luật của nhà Nguyễn có trước, bộ luật của nhà Lê
Sơ có sau, lúc này khi nhà Nguyễn ban hành luật có rất nhiều điểm tiến bộ của bộ luật cụ
thể là bộ luật Hông Đức còn phù hợp với hoàn cảnh ,đất nước hiện tại nên được vua Gia
Long thời Lê Sơ đổi lại nên có nhiều điểm giống
- Còn ảnh hưởng nhiều của nhà nước và pháp luật Trung Hoa nên cả 2 bộ luật đều có nét
giống pháp luật phong kiến Trung Hoa
- Tư tưởng lập pháp có nhiều nét tương đồng,chú trọng vấn đề gia trưởng phong kiến
- Cả 2 bộ luật lớn của 2 nhà đều ra đời trong hoàn cảnh nền phong kiến Việt Nam đang phát
triển thịnh vượng
* Khác:
* Nguồn luật :
- Thời Nguyễn (Gia Long )
+ Trải qua một quá trình xây dựng và lĩnh hội
+ Sao chép nguyên của bộ luật Trung quốc nên không có sự kế thừa

+ Ra đời sau
+ Thuộc triều đại nhà Nguyễn
+ Cơ sở Pháp luật : dựa trên bộ luật nhà Thanh, bộ luật Hông Đức của nhà Lê và phong tập tập
quán của người dân
- Thời Lê sơ (Hồng đức):
+ Trải qua một quá trình xây dựng từ Lê Thái Tổ - Lê Thánh Tông
+ Không sao chép nguyên bộ của luật Trung quốc
+ Ra đời trước
+ Thuộc triều đình Lê Sơ
+ Cơ sở pháp luật do các vua Lê ban hành ra

...
* Giống :
- thể hiện rõ bản chất giai cấp của nó. Mục tiêu hàng đầu của nó là để bảo vệ vương quyền, địa vị
và quyền lợi của giai cấp phong kiến ,củng cố trật tự xã hội và gia đình gia trưởng phong kiến
- Nó là sự pháp điển hóa tư tưởng chính trị và đạo đức Nho giáo.
- Là bộ luật tổng hợp trên nhiều lĩnh vực khác nhau
- Có quy mô lớn về số điều
- Đều tham khảo các bộ luật Trung Quốc
- Kết hợp tư tưởng đức trị và pháp trị
- Có 2 nhóm tội : tội thập ác và các tội khác
- Có hình phạt chính và hình phạt bổ sung đối với các vi phạm ,
- Những người quyền quý ức hiếp , sách nhiễu dân tình
- Điều kiện kết hôn được quy định chặt chẽ:
+ Đính hôn
+ Thành hôn
Xác định 2 nguyên tắc hôn nhân là :không tự do và nhiều vợ
- Có các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự, dân sự , tố tụng gần giống nhau như
+ Dân sự :chế định quyền sở hữu thừa nhận 3 hình thức sở hữu là sở hữu tư nhân,sở hữu nhà
nước, sở hữu làng xã ; chế định thừa kế thừa nhân 2 hình thức :theo di chúc và theo pháp luật
+ Hình sự : có Ngũ hình là hình phạt chính còn an hình là hình phạt phụ, quy định các nguyên tắc
của chế độ
=> Nguyên nhân :
- Trong các bộ luật của 2 triều đại thì bộ luật của nhà Nguyễn có trước, bộ luật của nhà Lê
Sơ có sau, lúc này khi nhà Nguyễn ban hành luật có rất nhiều điểm tiến bộ của bộ luật cụ
thể là bộ luật Hông Đức còn phù hợp với hoàn cảnh ,đất nước hiện tại nên được vua Gia
Long thời Lê Sơ đổi lại nên có nhiều điểm giống
- Còn ảnh hưởng nhiều của nhà nước và pháp luật Trung Hoa nên cả 2 bộ luật đều có nét
giống pháp luật phong kiến Trung Hoa
- Tư tưởng lập pháp có nhiều nét tương đồng,chú trọng vấn đề gia trưởng phong kiến
- Cả 2 bộ luật lớn của 2 nhà đều ra đời trong hoàn cảnh nền phong kiến Việt Nam đang phát
triển thịnh vượng
* Khác:
* Nguồn luật :
- Thời Nguyễn (Gia Long )
+ Trải qua một quá trình xây dựng và lĩnh hội
+ Sao chép nguyên của bộ luật Trung quốc nên không có sự kế thừa
So sánh pháp luật - Trang 2
So sánh pháp luật - Người đăng: Hoa Bất Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
So sánh pháp luật 9 10 95