Ktl-icon-tai-lieu

SỔ TAY HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VIỆT G.A.P

Được đăng lên bởi Tuyet minh
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 4045 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu kỹ thuật áp dụng VietGAP/GMPs
trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm

SỔ TAY
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
VietGAP/GMPs
Chuỗi sản xuất kinh doanh rau quả tươi

Dự án được thực hiện với sự tài trợ của Chính phủ Canada thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA)

DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN THỰC PHẨM

sổ tay
hướng dẫn áp dụng
VietGAP/GMPs
Chuỗi sản xuất kinh doanh rau, quả tươi

Hà Nội, tháng 4 năm 2013

Nhóm tác giả : 	
	
	
	
	
	
	

Th.S Rene Cardinal
Th.S Jean Coulombe
T.S Lucie Verdon
T.S Caroline Côté
GS.TS Nguyễn Quốc Vọng
Viện Nghiên cứu rau quả
Viện Bảo vệ thực vật

Ban biên tập:	
	

Th.S Nguyễn Văn Doăng	
Th.S Bùi Văn Minh

Th.S Đỗ Hồng Khanh
T.S Đỗ Thị Ngọc Huyền
Th.S Trần Thế Tưởng
T.S Nguyễn Kim Chiến
Th.S Phạm Minh Thu
Th.S Cao Văn Hùng
Th.S Lê Sơn Hà
Th.S Cao Việt Hà
Th.S Vũ Tuấn Linh

Bản quyền: 	© 2013 Dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng Nông sản thực
phẩm (FAPQDCP) - Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và
Thủy sản (NAFIQAD) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Các tổ chức cá nhân có thể tái bản ấn phẩm này vì mục đích giáo
dục hoặc phi lợi nhuận mà không cần sự đồng ý trước bằng văn
bản của nơi giữ bản quyền nhưng phải ghi rõ nguồn.
	Bộ tài liệu này được xây dựng và xuất bản với sự tài trợ của
	
Cơ quan Phát triển quốc tế Canada (CIDA).

Phần 1

LỜI GIỚI THIỆU

3

-	Phần 1 và 2: Sổ tay hướng dẫn áp dụng Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
VietGAP chuỗi sản xuất rau, quả tươi. Nội dung sẽ tập trung vào phân tích nhận
diện mối nguy từ đó đề ra các biện pháp kiểm soát, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy
của từng công đoạn sản xuất tại đồng ruộng (VietGAP);
-	Phần 3: Sổ tay Thực hành sản xuất tốt (GMPs) trong sơ chế, đóng gói phân
phối rau quả tươi. Các giai đoạn sau thu hoạch sẽ được phân tích và nhận diện
mối nguy để từ đó có biện pháp kiểm soát và loại trừ.
-	Phần 4: Kiểm tra, đánh giá VietGAP/GMPs cơ sở sản xuất, sơ chế đóng gói rau
quả tươi. Mô tả chi tiết yêu cầu, phương pháp, mức lỗi của từng chỉ tiêu đánh giá
theo biểu mẫu VietGAP; quy trình và phương pháp lấy mẫu đất, nước, sản phẩm ở
các cơ sở áp dụng VietGAP/GMPs.
Nội dung của phần 1, 2 và 3 sẽ tập trung vào phân tích nhận diện mối nguy từ đó đề
ra các biện pháp kiểm soát, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy của từng công đoạn sản
xuất; cấu trúc của cuốn sổ tay được phân chia làm các nội dung chính có liên quan, bao
gồm: các công đoạn trong quá trình sản xuất tại đồng ruộng (VietGAP); và các công
đoạn có liên quan đến bảo quản, sơ chế, đóng gó...
S TAY
HƯỚNG DN ÁP DNG
VietGAP/GMPs
Chui sn xut kinh doanh rau qu tươi
Tài liệu kỹ thuật áp dụng VietGAP/GMPs
trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm
D án được thc hin vi s tài tr ca Chính ph Canada thông qua Cơ quan Phát trin Quc tế Canada (CIDA)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VIỆT G.A.P - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VIỆT G.A.P - Người đăng: Tuyet minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VIỆT G.A.P 9 10 212