Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay thực tập (Đại học Nguyễn Tất Thành)

Được đăng lên bởi Bo Cau
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3398 lần   |   Lượt tải: 22 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

SỔ TAY THỰC TẬP
(lưu hành nội bộ)

Sổ tay thực tập

LỜI MỞ ĐẦU
Thực tập là một khâu quan trọng trong chương trình đào tạo của
trường Đại học Nguyễn Tất Thành theo mô hình đào tạo theo nhu
cầu doanh nghiệp. Về mặt nguyên tắc, thực tập là một khoá đào tạo
thực hành nhằm mục đích hoàn thiện những kiến thức lý thuyết, là
bước chuyển tiếp giữa thế giới học đường và môi trường làm việc
thực sự, là cơ hội để học sinh sinh viên (HSSV) tiếp cận với thực tế
và thực hành những gì mình đã học, qua việc được giao phụ trách
một số nhiệm vụ, công việc nào đó như người nhân viên của công
ty. Qua đó, HSSV sẽ học hỏi được rất nhiều từ môi trường làm việc
thực tế và tích luỹ kinh nghiệm làm việc khi ra trường tìm việc làm.
Nhưng thực trạng hiện nay, do chưa được trang bị các kỹ năng
cần thiết cho đợt thực tập nên khi bắt đầu bước vào thử thách trước
khi tốt nghiệp này, nhiều HSSV rơi vào trạng thái tâm lý mệt mỏi,
hoang mang và thất vọng về nghề nghiệp và công việc của mình.
Để có được đợt thực tập hiệu quả, thật không phải là một điều dễ
dàng đối với các tân binh “chân ướt chân ráo” đặt chân vào môi
trường làm việc thực tế. Với mục đích giúp cho HSSV trường hiểu rõ
hơn về đợt thực tập tốt nghiệp, nắm vững và thực hiện đúng quy trình
thực tập của trường, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp & hỗ trợ sinh
viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiến hành biên soạn và phát
hành “Sổ tay thực tập” để hướng dẫn cho HSSV khỏi bỡ ngỡ, lo lắng
trước khi bước vào đợt thực tập tốt nghiệp của mình.
Trong khuôn khổ quyển sổ tay này, chúng tôi chủ yếu hướng
dẫn cho HSSV các bước chuẩn bị và cách thức tìm nơi thực tập vì
đó là khâu quan trọng nhất trong đợt thực tập của HSSV. Bên cạnh
đó, chúng tôi cũng giới thiệu quy trình thực tập để các bạn HSSV
tham khảo và thực hiện nghiêm túc.
Trân trọng.
i

Sổ tay thực tập

MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu ........................................................................................................................... i
Mục lục ................................................................................................................................ ii
I.

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT THỰC TẬP ....................................................................... 1

II.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỢT THỰC TẬP ...................................................... 1

III. YÊU CẦU CỦA ĐỢT THỰC TẬP ĐỐI VỚI HSSV ............................................. 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yêu cầu về thời gian ..................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
SỔ TAY THỰC TẬP
(lưu hành nội bộ)
Sổ tay thực tập (Đại học Nguyễn Tất Thành) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay thực tập (Đại học Nguyễn Tất Thành) - Người đăng: Bo Cau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Sổ tay thực tập (Đại học Nguyễn Tất Thành) 9 10 737