Ktl-icon-tai-lieu

SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GELATINE VÀ NỒNG ĐỘ GELATINE ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA MARSHMALLOW TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN

Được đăng lên bởi nguyenminhtanspkt
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1673 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
user
[Pick the date]

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM



Đề tài:
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GELATINE VÀ NỒNG
ĐỘ GELATINE ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA
MARSHMALLOW TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN

GVHD: Phan Minh Anh Thư
SVTH : Nguyễn Thái Hoàng An

11116001

Nguyễn Thị Tánh

11116056

Lê Thị Thùy

11116063

Văn Thị Diệu

11116014

Nguyễn Thị Diệp

11116013

Tp HCM, Tháng 4 năm 2013

GVHD:Phan Minh Anh Thư

Mục Lục

Nhận xét của giáo viên:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Đề tài: Marshmallow

Trang 2

GVHD:Phan Minh Anh Thư

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GELATINE VÀ NỒNG ĐỘ GELATINE ĐẾN
CHẤT LƯỢNG CỦA MARSHMALLOW TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN

Tóm tắt:
Sự ảnh hưởng của nồng độ Gelatine, khả năng tạo gel và nguồn gốc của nó đến
chất lượng và thời gian sử dụng ổn định của marshmallows đã được nghiên cứu.Người ta
đã tiến hành nghiên cứu tất cả sáu mẫu dưới kho dự trữ ở điều kiện là 25 oC và độ ẩm
tương đối là 75% trong khoảng 25 tuần. Chất Gelatine A 150 bloom có độ nhớt cao nhất
bởi vì nồng độ của nó cao nhất (2,54%), tỉ trọng thấp nhất và một lượng lớn độ ẩm bị mất
đi. Do đó Marshmallow được sản xuất ra sẽ có độ cứng cao nhất . Độ cứng và hoạt độ
nước có liên quan đến các mẫu nghiên cứu đã cho thấy rằng độ ẩm bị mất đi là yếu tố
Đề tài: Marshmallow

Trang 3

GVHD:Phan Minh Anh Thư

chính để kẹo đông cứng lại. Với trường hợp ngoại lệ của chất Gelatine B 2,2% đường kết
tinh có thể xảy ra trong tất cả các mẫu nghiên cứu ở tuần thứ 20, điều này đã tác động
đến độ cứng của kẹo. Sự hình thành mạng lưới gel có thể góp phần hình thành độ cứng
trong chất Gelatine B 2,2%, khi đó độ cứng tăng lên như...
user
[Pick the date]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM
  
Đề tài :
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GELATINE VÀ NỒNG
ĐỘ GELATINE ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA
MARSHMALLOW TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN
GVHD: Phan Minh Anh Thư
SVTH : Nguyễn Thái Hoàng An 11116001
Nguyễn Thị Tánh 11116056
Thị Thùy 11116063
Văn Thị Diệu 11116014
Nguyễn Thị Diệp 11116013
Tp HCM, Tháng 4 năm 2013
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GELATINE VÀ NỒNG ĐỘ GELATINE ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA MARSHMALLOW TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GELATINE VÀ NỒNG ĐỘ GELATINE ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA MARSHMALLOW TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN - Người đăng: nguyenminhtanspkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GELATINE VÀ NỒNG ĐỘ GELATINE ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA MARSHMALLOW TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN 9 10 19