Ktl-icon-tai-lieu

Sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi Vũ Bishop
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 788 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỨC BỀN
VẬT LIỆU

Trần Minh Tú
Đại học Xây dựng
National University of Civil Engineering – Ha noi

January 2012

Chương 1
NỘI LỰC TRONG BÀI TOÁN THANH

2

Chương 1. Nội lực trong bài toán thanh
NỘI DUNG
1.1. Các thành phần ứng lực trên mặt cắt ngang
1.2. Biểu đồ nội lực – Pp mặt cắt biến thiên
1.3. Liên hệ vi phân giữa mô men uốn, lực cắt và
tải trọng phân bố
1.4. Phương pháp vẽ biểu đồ nội lực theo điểm
đặc biệt
1.5. Biểu đồ nội lực của dầm tĩnh định nhiều nhịp
1.6. Biểu đồ nội lực của khung phẳng
3(52)

Tran Minh Tu – University of Civil Engineering

1.1. Các thành phần ứng lực trên mặt
cắt ngang (1)

• Trong trường hợp tổng quát trên mặt
cắt ngang của thanh chịu tác dụng của
ngoại lực có 6 thành phần ứng lực:

Mz

Mx

x
Qx
NZ

My

z

Qy

y
4(52)

Tran Minh Tu – University of Civil Engineering

1.1. Các thành phần ứng lực trên mặt
cắt ngang (2)

• Bài toán phẳng: Ngoại lực nằm trong mặt
phẳng đi qua trục z (yOz) => Chỉ tồn tại
các thành phần ứng lực trong mặt phẳng
này: Nz, Mx, Qy
Mx

x

NZ

z

Qy

y

• Nz - lực dọc; Qy - lực cắt; Mx – mô men uốn
5(52)

Tran Minh Tu – University of Civil Engineering

1.1. Các thành phần ứng lực trên mặt
cắt ngang (3)
Để xác định các thành phần ứng lực: PHƯƠNG PHÁP MẶT CẮT

Qui ước dấu các thành phần ứng lực






Lực dọc: N>0 khi có chiều đi ra khỏi mặt cắt
Lực cắt: Q>0 khi có chiều đi vòng quanh phần
thanh đang xét theo chiều kim đồng hồ
Mô men uốn: M>0 khi làm căng các thớ dưới

N

N

6(52)

Tran Minh Tu – University of Civil Engineering

1.1. Các thành phần ứng lực trên mặt
cắt ngang (4)
1

1

M

M

N
Q
7(52)

Q
Tran Minh Tu – University of Civil Engineering

1.1. Các thành phần ứng lực trên mặt
cắt ngang (5)

Cách xác định các thành phần ứng lực




Giả thiết chiều các thành phần M, N, Q theo chiều
dương qui ước
Thiết lập phương trình hình chiếu lên các trục z, y
và phương trình cân bằng mô men với trọng tâm
O của mặt cắt ngang

Z  0
Y  0
M
8(52)

O

=> N= ...
=> Q= ...

 0 => M= ...
Tran Minh Tu – University of Civil Engineering

1.1. Các thành phần ứng lực trên mặt
cắt ngang (6)
Biểu thức quan hệ ứng lực - ứng suất




Vì là bài toán phẳng nên chỉ tồn tại các thành phần
ứng suất trong mặt phẳng zOy => ký hiệu  z , zy  ( , )
Các thành phần ứng lực trên mặt cắt ngang

  dA

N

( A)

Q

  dA

( A)

M

 y dA

( A)



x
dA

x
y




y

dA(x,y) là phân tố diện tích của dt mặt cắt ngang A

9(52)

Tran Minh Tu – University of Civil Engineering

z

1.2. Biểu đồ nội lực (1)
Khi tính ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sức bền vật liệu - Người đăng: Vũ Bishop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Sức bền vật liệu 9 10 255