Ktl-icon-tai-lieu

swot cong ty dich vu

Được đăng lên bởi Xuanthuy Mai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH SWOT
STRENGHT
Đội ngũ nhân viên có khả năng
chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm.
Có quan hệ tốt đối với các đối tác
doanh nghiệp và các cơ quan nhà
nước sở thuế vụ trên địa bàn.

WEAKNESS
Doanh nghiệp mới thành lập,chưa có
uy tín trên thị trường,chưa có uy tín
nên khó được khách hàng công nhận.
Số lượng nhân viên ít, quy mô nhỏ
nên khó có thể có được một thị phần
tương đối.

Đăng ký sử dụng thông tin của trung
tâm phòng ngừa rủi ro để đảm cho
thông tin tư vấn đầu tư

OPPORTUNITIES
Kinh tế Việt Nam hiện đang nhận
được sự đầu tư khá lớn từ các nhà
đầu tư nước ngoài.
Các nhà đầu tư giờ đây đang cân
nhắc tới sự tư vấn tài chính của các
công ty tài chính.
Các công ty luôn cần tới một sự tư
vấn về một lá chắn thuế tốt hơn.

THREATS
Các công ty kiểm toán nước ngoài
như Big Four
Các thông tin mà các nhà đầu tư
muốn có thường mang tính bảo mật
cao nên khó tìm thấy và tính đảm bảo
không cao.
Trong tư vấn tài chính có nhiều rủi ro
do quan điểm cá nhân của chuyên
viên tư vấn.
Kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó
khăn nên các nhà đầu tư hiện đang
không muốn đầu tư và nguy cơ nổ
bong bóng bất động sản.

Phương thức áp dụng marketing : phương thức kéo

Quảng cáo tại các điểm giao dịch chứng khoán,liên hệ trực tiếp với các doanh
nghiệp tại địa phương
Đặt quảng cáo ở các trung tâm giao dịch,thuế , đặt banner ở các diễn đàn kinh tế
Liên hệ với các ngân hàng đầu tư vì đây là các khách hàng tiềm năng nhất
Giá cả

...
PHÂN TÍCH SWOT
STRENGHT
Đội ngũ nhân viên có khả năng
chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm.
Có quan hệ tốt đối với các đối tác
doanh nghiệp và các cơ quan nhà
nước sở thuế vụ trên địa bàn.
Đăng ký sử dụng thông tin của trung
tâm phòng ngừa rủi ro để đảm cho
thông tin tư vấn đầu tư
WEAKNESS
Doanh nghiệp mới thành lập,chưa
uy tín trên thị trường,chưa uy tín
nên khó được khách hàng công nhận.
Số lượng nhân viên ít, quy nhỏ
nên khó thể được một th phần
tương đối.
OPPORTUNITIES
Kinh tế Việt Nam hiện đang nhận
được sự đầu tư khá lớn từ các nhà
đầu tư nước ngoài.
Các nhà đầu tư giờ đây đang cân
nhắc tới sự tư vấn tài chính của các
công ty tài chính.
Các công ty luôn cần tới một sự tư
vấn về một lá chắn thuế tốt hơn.
THREATS
Các công ty kiểm toán nước ngoài
như Big Four
Các thông tin mà các nhà đầu tư
muốn có thường mang tính bảo mật
cao nên khó tìm thấy và tính đảm bảo
không cao.
Trong tư vấn tài chính có nhiều rủi ro
do quan điểm cá nhân của chuyên
viên tư vấn.
Kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó
khăn nên các nhà đầu tư hiện đang
không muốn đầu tư và nguy cơ nổ
bong bóng bất động sản.
Phương thức áp dụng marketing : phương thức kéo
swot cong ty dich vu - Trang 2
swot cong ty dich vu - Người đăng: Xuanthuy Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
swot cong ty dich vu 9 10 849