Ktl-icon-tai-lieu

Tai lieu hoc tap

Được đăng lên bởi tien-thanh-nguyen
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3487 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU

Thực hiện chủ trương chuẩn hoá nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu
phục vụ cho giảng dạy và học tập ở Học viện Hậu cần, góp phần đào tạo nguồn
nhân lực đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Bộ môn Kinh tế tiến hành biên soạn cuốn tài liệu Bài tập marketing bao
gồm những câu hỏi lý thuyết và trắc nghiệm. Các câu hỏi lý thuyết nhằm giúp sinh
viên hệ thống lại các nội dung đã nghiên cứu của môn học, đồng thời vận dụng nó
để giải quyết một số tình huống nhất định trong thực tế. Các câu hỏi trắc nghiệm
giúp sinh viên hiểu lý thuyết một cách sâu sắc hơn và biết vận dụng kiến thức vào
thực tiễn.
Tài liệu dùng cho đào tạo đại học, chuyên ngành Tài chính và Kế toán tại
Học viện Hậu cần, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho các đối tượng khác.
TÁC GIẢ

1

Chương 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING
I. Câu hỏi ôn tập lý thuyết
1. Khái niệm, vai trò và quá trình phát triển của marketing? Liên hệ thực tế
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam?
2. Có phải mọi công ty đều cần phải thực hành triết lý marketing hay không?
Theo bạn có những công ty nào không cần theo định hướng này hay không?
3. Marketing là khoa học về việc biến tiềm năng mua của thị trường về một
loại sản phẩm trở thành hiện thực. Định nghĩa này phản ánh triết lý sản phẩm, triết
lý bán hàng hay triết lý marketing?
4. Vì sao khi thực hành một hệ thống marketing phải đặt các mục tiêu: tối đa
hóa mức độ tiêu dùng, tối đa hóa sự thỏa mãn của người tiêu dùng, tối đa hóa sự
lựa chọn của người tiêu dùng và tối đa hóa chất lượng cuộc sống?
5. Marketing-mix là gì? Giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố trong
marketing - mix?
II. Câu hỏi trắc nghiệm: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất
1. Quan điểm marketing định hướng sản xuất cho rằng đa số người tiêu dùng
sẽ ưa thích những sản phẩm:
1

a. Được bán rộng rãi với giá hạ

2

b. Được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ cao.

3

c. Có kiểu dáng độc đáo

4

d. Có nhiều tính năng mới.

2. Trong một tình huống marketing cụ thể thì marketing là công việc của:
1

a. Người bán

2

b. Người mua

3

c. Đồng thời của cả người bán và người mua
2

4

d. Bên nào tích cực hơn trong việc tìm cách trao đổi với bên kia.

3. Bạn đang chọn hình thức giải trí cho 2 ngày nghỉ cuối tuần sắp tới. Sự lựa
chọn đó được quyết định bởi:
1

a. Sự ưa thích của cá nhân bạn

2

b. Giá tiền của từng loại hình giải trí

3

c. Giá trị của từng loại hình giải trí

4

d. Tất cả các điều nêu trên

4. Có thể nói rằng:
1

a. Marketing và bán hàng là ...
MỞ ĐẦU
Thực hiện chủ trương chuẩn hoá nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu
phục vụ cho giảng dạy học tập Học viện Hậu cần, góp phần đào tạo nguồn
nhân lực đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nưc.
Bộ môn Kinh tế tiến hành biên soạn cuốn tài liệu Bài tập marketing bao
gồm những câu hỏi lý thuyết và trắc nghiệm. Các câu hỏi lý thuyết nhằm giúp sinh
viên hệ thống lại các nội dung đã nghiên cứu của môn học, đồng thời vận dụng nó
để giải quyết một số nh huống nhất định trong thực tế. Các câu hỏi trắc nghiệm
giúp sinh viên hiểu thuyết một cách sâu sắc hơn biết vận dụng kiến thức vào
thực tiễn.
Tài liệu dùng cho đào tạo đại học, chuyên ngành Tài chính Kế toán tại
Học viện Hậu cần, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho các đối tượng khác.
TÁC GI
1
Tai lieu hoc tap - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tai lieu hoc tap - Người đăng: tien-thanh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Tai lieu hoc tap 9 10 35