Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lý thuyết

Được đăng lên bởi momthien
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1 | Thiều Thanh Thiện

Câu 1:26 Đối tượng không chịu thuế GTGT:
1. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây
giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền.
2. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông
nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.
3. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt
mà thành phần chính là NaCl
4. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê.
5. Chuyển quyền sử dụng đất.
6. Dịch vụ bưu chính viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của
Chính phủ;Dịch vụ bưu chính viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam(chiều đến)
7. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
8. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
9. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện tuyến nội tỉnh,trong đô thị và
các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định Bộ GTVT
10. Hàng hóa dịch vụ của hộ cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100
triệu đồng trở xuống
Câu 2:Thuế GTGT đầu vào
-Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả TSCĐ) sử dụng đồng thời cho
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được
khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế
GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ;Trường hợp không hạch toán riêng
được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa dịch
vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra
Câu 3:Không chịu thuế GTGT và thuế suất 0%:
-Phân biệt:Giống nhau:chủ thể không phải nộp khoản tiền thuế,không thực hiện nghĩa vụ
thuế cho Nhà Nước
+Không chịu thuế:CSKDHHDV thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT không
phải thực hiện nộp thuế GTGT,CSKD không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào
của HHDV sử dụng cho SXKDHHDV thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy
định mà phải tính vào nguyên giá TSCĐ,giá trị NVL hoặc chi phí KD,không kê khai
không nộp thuế

2 | Thiều Thanh Thiện

+0%:CSKD phải kê khai và có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ đúng hạn vào
NSNN,được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của HHDV sản xuất KDHHDV thuộc
đối tượng chịu thuế GTGT
-Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; dịch vụ tái
bảo hiểm ra nước ngoài; dịch vụ cấp tín dụng, chuyển nhượng vốn, dịch vụ tài ...
1 | T h i u T h a n h T h i ệ n
Câu 1:26 Đối tượng không chịu thuế GTGT:
1. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây
giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền.
2.ới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục v sản xuất nông
nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.
3. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt
mà thành phần chính là NaCl
4. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê.
5. Chuyển quyền sử dụng đất.
6. Dịch vụ bưu chính viễn thông công ích Internet phổ cập theo chương trình của
Chính phủ;Dịch vụ bưu chính viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam(chiều đến)
7. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
8. Phát sóng truyn thanh, truyn hình bng ngun vốn ngân sách nhà c.
9. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện tuyến nội tỉnh,trong đô thị và
các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định Bộ GTVT
10. Hàng a dịch vụ của hộ nhân kinh doanh mức doanh thu ng năm từ 100
triệu đồng trở xuống
Câu 2:Thuế GTGT đầu vào
-Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả TSCĐ) sử dụng đồng thời cho
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế không chịu thuế GTGT thì chỉ được
khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế
GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ;Trường hợp không hạch toán riêng
được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ l % giữa doanh thu của hàng hóa dịch
vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra
Câu 3:Không chịu thuế GTGT và thuế suất 0%:
-Phân biệt:Giống nhau:chủ thể không phải nộp khoản tiền thuế,không thực hiện nghĩa vụ
thuế cho Nhà Nước
+Không chịu thuế:CSKDHHDV thuộc đối ợng không chịu thuế GTGT không
phải thực hiện nộp thuế GTGT,CSKD không được khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào
của HHDV sử dụng cho SXKDHHDV thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy
định phải tính vào nguyên giá TSCĐ,giá trị NVL hoặc chi phí KD,không khai
không nộp thuế
Tài liệu lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu lý thuyết - Người đăng: momthien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tài liệu lý thuyết 9 10 203