Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tập huấn chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Nhã Phương
Số trang: 354 trang   |   Lượt xem: 5073 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chăm Sóc Giảm Nhẹ cho
Bệnh Nhân HIV/AIDS và Ung Thư ở Việt Nam
Tài Liệu Tập Huấn Cơ Bản

Ghi chú
Chúng tôi đã cố gắng kiểm tra tính chính xác của các thông tin được trình bày và mô tả
những thực hành được công nhận rộng rãi. Tuy nhiên, các tác giả và biên tập viên không
chịu trách nhiệm cho các lỗi, các thiếu sót hoặc bất kỳ hậu quả nào từ việc ứng dụng
những thông tin trong tập tài liệu này và cũng không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào, nói
một cách rõ ràng hay ngụ ý, đối với tính hiện hành, tính trọn vẹn và tính chính xác của
các nội dung trong tập tài liệu này. Việc ứng dụng các thông tin trong từng hoàn cảnh đặc
thù cụ thể vẫn là trách nhiệm nghề nghiệp của các thầy thuốc.
Các tác giả và biên tập viên đã có gắng bảo đảm việc lựa chọn thuốc và liều sử dụng
được trình bày trong tập tài liệu này phù hợp với các khuyến cáo và thực hành tại thời
điểm xuất bản. Tuy nhiên, bởi vì những nghiên cứu đang tiếp diễn, những sự thay đổi
trong quy định của chính phủ và những luồng thông tin không ngừng liên quan đến các trị
liệu bằng thuốc và các phản ứng của thuốc, chúng tôi đề nghị độc giả kiểm tra những
thông tin giới thiệu cho mỗi loại thuốc để phát hiện những thay đổi trong chỉ định, liều
dùng và những cảnh báo, thận trọng được bổ sung vào. Điều này đặc biệt quan trọng khi
thuốc được khuyến cáo là những thuốc mới hoặc những thuốc hiếm khi sử dụng. Cơ quan
Kiểm soát Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) không nhất thiết phê duyệt cụ thể
cho việc sử dụng các thuốc và liều dùng như đã mô tả trong tập tài liệu này.

Tài liệu này được đăng ký bản quyền bởi Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và được biên
soạn bởi Eric L. Krakauer. Người giữ bản quyền cho phép việc sản xuất lại, dịch và in ấn
toàn bộ tài liệu hoặc bất kỳ phần nào của tập tài liệu với sự trích dẫn & đề cập nguồn
thích hợp và chỉ sử dụng cho mục đích giáo dục, phi kinh doanh.

Bệnh viện Đa khoa Massachusetts đăng ký bản quyền năm 2007. Eric L. Krakauer biên soạn. Tác giả giữ toàn quyền.

iii

Mục lục

Lời cám ơn

ix

Danh sách những Người Tham gia thực hiện

xi

Chương trình Tập huấn mẫu về Chăm sóc Giảm nhẹ (Phần 1)

xiii

Ngày 1
1.1

Khóa tập huấn Chăm sóc Giảm nhẹ tại Việt Nam: Mục đích và
Chương trình
Bài trình bày

19

1.2

HIV/AIDS và Ung thư ở Việt Nam: Dịch tễ học, Chăm sóc và
Điều trị
Bài trình bày

20

1.3

Chăm sóc Giảm nhẹ tại Việt Nam
Bài trình bày

25

1.4

Chăm sóc Giảm nhẹ: Định nghĩa và Nguyên tắc
Giáo trình
Chăm sóc Giảm nhẹ: Định nghĩa và Nguyên tắc
Bài trình bày

27
35

1.5

Đánh giá Chăm...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tập huấn chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư ở Việt Nam - Người đăng: Nhã Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
354 Vietnamese
Tài liệu tập huấn chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư ở Việt Nam 9 10 497