Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tự học solidworks

Được đăng lên bởi vuong-sme
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2438 lần   |   Lượt tải: 16 lần
thiết kế, lắp ráp, tạo bản vẽ kỹ thuật
1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM SOLIDWORK ............................................................... 3
CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC SỞ SOLIDWORKS 2012.......................................................... 5
1.1 BẮT ĐU VI SOLIDWORKS (SW). ................................................................................. 5
1.2 BNG PHÌM TẮT MT S LNH ...................................................................................... 6
CHƯƠNG 2 : THIT K TRONG MÔI TRƯỜNG PART .......................................................... 9
2.1 V 2D TRONG SKETCH. .................................................................................................. 9
2.2 CÁC LNH CHNH SA TRONG SKETCH ..................................................................... 10
2.2.1 LNH MIRROR ............................................................................................................ 10
2.2.2 LNH FILLET............................................................................................................... 11
2.2.3 LNH CHAMFER ......................................................................................................... 11
2.2.4 LNH OFFSET ............................................................................................................ 11
2.2.5 LNH TRIM ................................................................................................................. 11
2.2.6 LỆNH LINEAR SKETCH PATTERN VÀ CIRCULAR SKETCH PATTERN ....................... 12
2.2.6.1 LNH LINEAR SKETCH PATTERN ........................................................................... 12
2.2.6.2 LNH CIRCULAR SKETCH PATTERN ...................................................................... 13
CHƯƠNG 3: TẠO KHI SOLID 3D ...................................................................................... 14
3.1 LNH EXTRUDE BOSS/BASE ........................................................................................ 14
3.2 LNH EXTRUDED CUT .................................................................................................. 17
3.3 LNH REVOLVED BOSS/BASE ...................................................................................... 18
3.4 LNH REVOLVED CUT .................................................................................................. 18
3.5 LNH FILLET ................................................................................................................. 18
3.6 LNH CHAMFER ............................................................................................................ 21
3.7 LNH SHELL .................................................................................................................. 23
3.8 LNH DOME .................................................................................................................. 24
3.9 LNH HOLE WIZARD ..................................................................................................... 25
3.10 .TẠO PLANE TRONG MÔI TRƯNG PART .................................................................. 27
3.10.1 To Plane song song .................................................................................................. 28
3.10.2 Tạo Plane vuông góc .................................................................................................. 28
3.10.3 Tạo Plane nghiêng một góc bất k. ............................................................................. 29
3.11 LNH MIRROR ............................................................................................................. 30
3.12 LNH RIB ..................................................................................................................... 32
3.13 LNH HELIX AND SPIRAL ............................................................................................ 33
3.14 LNH SWEPT BOSS/BASE .......................................................................................... 35
3.15 LNH SWEPT CUT. ..................................................................................................... 38
3.16 LNH LOFTED BOSS/ BASE ........................................................................................ 38
3.17 LNH LOFT CUT ......................................................................................................... 40
3.18 LNH BOUNDARY BOSS/BASE ................................................................................... 41
Tài liệu tự học solidworks - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tự học solidworks - Người đăng: vuong-sme
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Tài liệu tự học solidworks 9 10 456