Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Tư vấn xây dựng Bộ nhận diện Thương hiệu

Được đăng lên bởi truongton
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1970 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phòng Quản trị và Phát triển Thương hiệu

TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
*****
Sản phẩm là những gì được sản xuất trong nhà
máy, còn thương hiệu là những gì khách hàng
mua. Sản phẩm có thể bị đối thủ cạnh tranh sao
chép, nhưng thương hiệu là tài sản riêng của công
ty. Sản phẩm có thể nhanh chóng bị lạc hậu nhưng
thương hiệu, nếu thành công, sẽ không bao giờ bị
lạc hậu.
- Stephen King, Tập đoàn WPP

I.

ĐỊNH NGHĨA:

1.

Thương hiệu:

a.

Theo WIPO:

-

Thương hiệu là khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm với dấu hiệu của
nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá nhằm khẳng định chất lượng và
xuất xứ sản phẩm. Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản
xuất và thường được uỷ quyền cho người đại diện thương mại chính thức.
Thương hiệu - theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): là một
dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay
một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ
chức.

-

Thương hiệu được hiểu là một dạng tài sản phi vật chất. Lưu ý phân biệt thương
hiệu với nhãn hiệu. Một nhà sản xuất thường được đặc trưng bởi một thương
hiệu, nhưng ông ta có thể có nhiều nhãn hiệu hàng hóa khác nhau. Ví dụ, Toyota
là một thương hiệu, nhưng đi kèm theo có rất nhiều nhãn hiệu hàng hóa: Innova,
Camry...

-

Phần đọc được: Bao gồm những yếu tố có thể đọc được, tác động vào thính
giác của người nghe như tên công ty, doanh nghiệp (ví dụ như: Gateway,
PGrand, 3M...), tên sản phẩm (555, Coca Cola), câu khẩu hiệu (Tôi yêu Việt
Nam), đoạn nhạc, hát, câu slogan đặc trưng và các yếu tố phát âm khác.

-

Phần không đọc được: Bao gồm những yếu tố không đọc được mà chỉ có thể
cảm nhận được bằng thị giác như hình vẽ, biểu tượng (hình bông sen của
Vietnam Airlines), màu sắc (màu xanh của Nokia, đỏ của Coca-Cola, hay kiểu
dáng thiết kế, bao bì (kiểu chai bia Henniken) và các yếu tố nhận biết (bằng mắt)
khác.

-

Sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu: Sự trung thành của
khách hàng đối với thương hiệu chính là sự quay trở lại của khách hàng với công
ty.Những khách hàng trung thành là những vị khách sẽ luôn bên công ty kể cả
trong lúc khó khăn.Theo số liệu thống kê thì 80% lợi nhuận của các công ty đến từ
20% khách hàng trung thành của công ty.Do vậy việc chăm sóc những khách
hàng trung thành qua các chiến lược marketing trực tiếp và Dịch vụ chăm sóc

1

Phòng Quản trị và Phát triển Thương hiệu

khách hàng (CRM) luôn được các công ty quan tâm, đặc biệ...
Phòng Quản trị và Phát triển Thương hiệu
TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
*****
Sản phẩm những được sản xuất trong nhà
máy, còn thương hiệu những khách hàng
mua. Sản phẩm có thể b đối thủ cạnh tranh sao
chép, nhưng thương hiệu tài sản riêng của công
ty. Sản phẩm có thể nhanh chóng bị lạc hậu nhưng
thương hiệu, nếu thành công, sẽ không bao giờ bị
lạc hậu.
- Stephen King, Tập đoàn WPP
I. ĐỊNH NGHĨA:
1. Thương hiệu:
a. Theo WIPO:
- Thương hiệu khái niệm trong người tiêu dùng v sản phẩm với dấu hiệu của
nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá nhằm khẳng định chất lượng
xuất xứ sản phẩm. Thương hiệu thường gắn liền với quyền s hữu của nhà sản
xuất và thường được uỷ quyền cho người đại diện thương mại chính thức.
Thương hiệu - theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): là một
dấu hiệu (hữu hình và hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay
một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ
chức.
- Thương hiệu được hiểu một dạng tài sản phi vật chất. Lưu ý phân biệt thương
hiệu với nhãn hiệu. Một nhà sản xuất thường được đặc trưng bởi một thương
hiệu, nhưng ông ta thể nhiều nhãn hiệu hàng hóa khác nhau. dụ, Toyota
một thương hiệu, nhưng đi kèm theo rất nhiều nhãn hiệu hàng hóa: Innova,
Camry...
- Phần đọc được: Bao gồm những yếu tố thể đọc được, tác động vào thính
giác của người nghe như tên công ty, doanh nghiệp (ví dụ như: Gateway,
PGrand, 3M...), tên sản phẩm (555, Coca Cola), câu khẩu hiệu (Tôi yêu Việt
Nam), đoạn nhạc, hát, câu slogan đặc trưng và các yếu tố phát âm khác.
- Phần không đọc được: Bao gồm những yếu tố không đọc được chỉ thể
cảm nhận được bằng thị giác như hình vẽ, biểu tượng (hình bông sen của
Vietnam Airlines), màu sắc (màu xanh của Nokia, đỏ của Coca-Cola, hay kiểu
dáng thiết kế, bao (kiểu chai bia Henniken) các yếu tố nhận biết (bằng mắt)
khác.
- Sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu: S trung thành của
khách hàng đối với thương hiệu chínhsự quay trở lại của khách hàng với công
ty.Những khách hàng trung thành những vị khách sẽ luôn bên ng ty kể cả
trong lúc khó khăn.Theo số liệu thống kê thì 80% lợi nhuận của các công ty đến từ
20% khách hàng trung thành của công ty.Do vậy việc chăm sóc những khách
hàng trung thành qua các chiến lược marketing trực tiếp và Dịch vụ chăm sóc
1
Tài liệu Tư vấn xây dựng Bộ nhận diện Thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Tư vấn xây dựng Bộ nhận diện Thương hiệu - Người đăng: truongton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài liệu Tư vấn xây dựng Bộ nhận diện Thương hiệu 9 10 323