Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lí học đại cương

Được đăng lên bởi nguyenmaichi-1995
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài tập lớn Tâm lý học đại cương

Lành Thanh Huyền 382620

MỤC LỤC

A. LỜI MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
I. Xác định hiện tượng tâm lí được thể hiện trong câu nói của Bill
Johnson và giải thích hiện tượng tâm lí đó.
1. Xác định hiện tượng tâm lí.
2. Giải thích.
2.1. Cơ sở lý luận
2.2. Giải thích câu nói của Bill Johnson.
II. Liên hệ với định hướng nghề nghiệp của sinh viên.
C. KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trang
1
1
1
1
1
1
2
4
10
11

A. LỜI MỞ ĐẦU
Thế giới tâm lí của con người vô cùng diệu kỳ và phong phú, nó được
mọi người quan tâm và nghiên cứu cùng với lịch sử hình thành và phát triển
0

Bài tập lớn Tâm lý học đại cương

Lành Thanh Huyền 382620

của nhân loại. Trong đó khi nói đến những hiện tượng tâm lý học, có nhiều ý
kiến cho rằng nó thường mang nặng tính lý thuyết, trừu tượng nhưng trên
thực tế ta đều có thể soi chiếu nó trong rất nhiều sự việc, hiện tượng trong
cuộc sống; trong câu nói của những người thành đạt, nổi tiếng. Để minh
chứng cho điều này em chọn đề tài số 26 để tìm hiểu, nghiên cứu và phân
tích:“ Bill Johnson một nhà tỉ phú đã cho rằng: “Nếu bạn đam mê điều gì, hãy
cố gắng theo đuổi nó đến cùng. Bởi nghề nghiệp sẽ là thứ theo bạn suốt cuộc
đời. Và sẽ không còn gì tốt hơn nếu như bạn được làm những gì mà bạn thực
sự thích”. Hiện tượng tâm lí nào thể hiện trong câu nói trên của nhà tỷ phú.
Giải thích tại sao? Liên hệ với việc định hướng nghề nghiệp của sinh viên
hiện nay”.
B. NỘI DUNG
I. Xác định hiện tượng tâm lí được thể hiện trong câu nói của Bill
Johnson và giải thích hiện tượng tâm lí đó.
1. Xác định hiện tượng tâm lí.
Theo em câu nói của Bill Johnson đã nói đến hiện tượng tâm lý hứng
thú – một biểu hiện của xu hướng trong cấu trúc của nhân cách.
2. Giải thích.

2.1. Cơ sở lý luận.
*Khái niệm Hứng thú: Hứng thú là thái độ đặc thù của cá nhân đối
với đối tượng nào đó mà đối tượng đó vừa có ý nghĩa trong đời sống, vừa hấp
dẫn về mặt tình cảm đối với cá nhân đó.
Như vậy hứng thú của cá nhân được hình thành trong hoạt động, và sau
khi hình thành nó sẽ tiếp tục quay trở lại tác động, thúc đẩy hoạt động đó.
Hứng thú vì thế tạo ra khát vọng tiếp cận và đi sâu và đối tượng gây ra nó.
Biểu hiện là cá nhân sẽ tập trung chú ý cao độ vào đối tượng gây hứng thú,

1

Bài tập lớn Tâm lý học đại cương

Lành Thanh Huyền 382620

hướng dẫn và điều chỉnh các quá trình tâm lý theo hướng phù hợp với hứng
thú.
*Điều kiện để tạo ra hứng thú:
- Đối tượng đó phải được cá nhân ý thức, hiểu rõ ý nghĩa của nó đối với
đời sống riêng của mình.
- Đối tượng đó phải ...
Bài tập lớn Tâm lý học đại cương Lành Thanh Huyền 382620
MỤC LỤC
Trang
A. LỜI MỞ ĐẦU 1
B. NỘI DUNG 1
I. Xác định hiện tượng tâm lí được thể hiện trong câu nói của Bill
Johnson và giải thích hiện tượng tâm lí đó. 1
1. Xác định hiện tượng tâm lí. 1
2. Giải thích. 1
2.1. Cơ sở lý luận 1
2.2. Giải thích câu nói của Bill Johnson. 2
II. Liên hệ với định hướng nghề nghiệp của sinh viên. 4
C. KẾT LUẬN 10
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11
A. LỜI MỞ ĐẦU
Thế giới tâm lí của con người cùng diệu kỳ phong phú, được
mọi người quan tâm nghiên cứu cùng với lịch sử hình thành phát triển
0
Tâm lí học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lí học đại cương - Người đăng: nguyenmaichi-1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tâm lí học đại cương 9 10 620