Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học kinh doanh

Được đăng lên bởi Thịnh Hồ
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 7203 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Nội dung giáo trình gồm:
Chương I: Mở đầu
I. Sơ lược về các hiện tượng tâm lý
II. Tâm lý học và tâm lý học QTKD
III. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của TLHQTKD
IV. Vận dụng các phương pháp tìm hiểu tâm lý con người trong hoạt động QTKD
Chương II: Những hiện tượng tâm lý cá nhân
I. Hoạt động nhận thức
II. Tình cảm - Ý chí
III. Ngôn ngữ
IV. Nhân cách và các phẩm chất của nhân cách
Chương III: Tập thể - Đối tượng quản trị
I. Khái niệm về nhóm và tập thể
II. Cơ cấu tâm lý - xã hội của tập thể
III. Các giai đoạn phát triển của tập thể
IV. Những yếu tố tâm lý tập thể cần lưu ý trong QT
Chương IV: Tâm lý trong hoạt động quản trị
I. Vị trí, chức năng và đặc điểm nghề nghiệp của nhà QT
II. Những phẩm chất cần thiết của nhà QT
III. Những khía cạnh tâm lý của uy tín nhà QT
IV. Nhà QT và các kiểu lãnh đạo cơ bản
V. Tâm lý trong quá trình ra quyết định và thực hiện quyết định quản trị
Chương V: Tâm lý trong hoạt động kinh doanh
I. Đặc điểm nghề nghiệp và những phẩm chất của KD
II. Tìm hiểu tâm lý thị trường
III. Hành vi tiêu dùng
IV. Tâm lý trong các chiến lược Marketing
V. Tâm lý của các nhóm khách hàng khác nhau
Chương VI: Giao tiếp trong quản trị và kinh doanh
I. Khái quát về hoạt động giao tiếp
II. Các phương tiện giao tiếp
III. Những yếu tố tâm lý cần chú ý trong giao tiếp
IV. Một số hình thức giao tiếp trong kinh doanh
V. Đàm phán trong kinh doanh
Phụ lục 1: Một số kinh nghiệm phán đoán tâm lý con người
Phụ lục 2: Trắc nghiệm về kiểu tâm lý và khí chất

A

Tác động của yếu tố tâm lý lên hoạt động kinh doanh
Tâm lý là những yếu tố thuộc về thế giới tinh thần của con người, được thể hi ện qua suy ngh ĩ, c ảm xúc và hành vi c ủa
con người. Tâm lý là những yếu tố vô hình, phi vật chất nh ưng l ại có tác động to l ớn đến hành vi c ư x ử c ủa con ng ười,
nhất là trong giai đoạn có biến động.

Khi xảy ra các biến động như là cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới gần đây hay là những
biến động kinh tế vĩ mô ở Việt Nam như lạm phát, giảm tăng trưởng thì yếu tố tâm lý trở thành yếu

tố chi phối thị trường. Yếu tố phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật dường như trở nên khó thuyết
phục trong thời kỳ suy thoái và khủng hoảng, phân tích tâm lý “lên ngôi”.
Yếu tố tâm lý, tin đồn tồn tại ngay ở cả các thị trường phát triển như Nhật Bản, Anh Quốc do thị
trường được tạo ra bởi con người với những suy nghĩ, cảm xúc nhiều khi mang cảm tính. Tại Nhật
Bản cũng đã có hiện tượng tung tin đồn thất thiệt khiến một số ngân hàng gần như bị phá sản. Rồi ở
Việt Nam, tin đồn tăng ...
Nội dung giáo trình gồm:
Chương I: Mở đầu
I. Sơ lược về các hiện tượng tâm lý
II. Tâm lý học và tâm lý học QTKD
III. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của TLHQTKD
IV. Vận dụng các phương pháp tìm hiểu tâm lý con người trong hoạt động QTKD
Chương II: Những hiện tượng tâm lý cá nhân
I. Hoạt động nhận thức
II. Tình cảm - Ý chí
III. Ngôn ngữ
IV. Nhân cách và các phẩm chất của nhân cách
Chương III: Tập thể - Đối tượng quản trị
I. Khái niệm về nhóm và tập thể
II. Cơ cấu tâm lý - xã hội của tập thể
III. Các giai đoạn phát triển của tập thể
IV. Những yếu tố tâm lý tập thể cần lưu ý trong QT
Chương IV: Tâm lý trong hoạt động quản trị
I. Vị trí, chức năng và đặc điểm nghề nghiệp của nhà QT
II. Những phẩm chất cần thiết của nhà QT
III. Những khía cạnh tâm lý của uy tín nhà QT
IV. Nhà QT và các kiểu lãnh đạo cơ bản
V. Tâm lý trong quá trình ra quyết định và thực hiện quyết định quản trị
Chương V: Tâm lý trong hoạt động kinh doanh
I. Đặc điểm nghề nghiệp và những phẩm chất của KD
II. Tìm hiểu tâm lý thị trường
III. Hành vi tiêu dùng
IV. Tâm lý trong các chiến lược Marketing
V. Tâm lý của các nhóm khách hàng khác nhau
Chương VI: Giao tiếp trong quản trị và kinh doanh
I. Khái quát về hoạt động giao tiếp
II. Các phương tiện giao tiếp
III. Những yếu tố tâm lý cần chú ý trong giao tiếp
IV. Một số hình thức giao tiếp trong kinh doanh
V. Đàm phán trong kinh doanh
Phụ lục 1: Một số kinh nghiệm phán đoán tâm lý con người
Phụ lục 2: Trắc nghiệm về kiểu tâm lý và khí chất
A
Tác động của yếu tố tâm lý lên hoạt động kinh doanh
Tâm lý là nh ng y u t thu c v th gi i tinh th n c a con ng i, c th hi n qua suy ngh , c m xúc và hành vi c a ế ế ườ đượ ĩ
con ng i. Tâm lý là nh ng y u t vô hình, phi v t ch t nh ng l i có tác ng to l n n hành vi c x c a con ng i, ườ ế ư độ đế ư ườ
nh t trong giai o n bi n ng. đ ế độ
Khi xảy ra các biến động như là cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới gần đây hay là những
biến động kinh tế vĩ mô ở Việt Nam như lạm phát, giảm tăng trưởng thì yếu tố tâm lý trở thành yếu
Tâm lý học kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học kinh doanh - Người đăng: Thịnh Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tâm lý học kinh doanh 9 10 656