Ktl-icon-tai-lieu

Thâm nhập thị trường

Được đăng lên bởi qtkdtm54a
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thâm nhập thị trường được hiểu là quá trình doanh nghiệp tìm mọi cách
đưa chuyển giao các nguồn lực của mình ra thị trường thế giới để khai thác các cơ
hội kinh doanh trên thị trường thế giới. Các nguồn lực đó có thể là sản phẩm, công
nghệ, kỹ năng quản lý…
Bản chất của thâm nhập thị trường chính là việc doanh nghiệp mở rộng thị
trường ra một hoặc nhiều thị trường bên ngoài biên giới quốc gia của doanh nghiệp
đó. Trong quá trình thâm nhập thị trường thế giới, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt
với những môi trường khác nhau về kinh tế, chính trị cũng như văn hóa. Sự khác
nhau này đôi khi rất lớn nó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
tại thị trường nước ngoài.
Các hình thức thâm nhâm nhập thị trường
Có nhiều hình thức để doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường thế giới, tùy
vào từng thị trường, từng doanh nghiệp, từng thời điểm mà doanh nghiệp đó quyết
định thâm nhập vào mỗi thị trường bằng hình thức nào.
1.Thâm nhập thị trường thông qua xuất khẩu
a.Khái niệm
Xuất khẩu là hình thức thâm nhập thị trường thế giới đơn giản nhất trong tất
cả các hình thức thâm. Xuất khẩu được hiểu là hoạt động đưa các hàng hóa và dịch
vụ từ quốc gia này sản quốc gia khác. Dưới giác độ kinh doanh, xuất khẩu là việc
bán hàng hóa và dịch vụ ra thị trường nước ngoài. Hoạt động xuất khẩu diễn ra
dưới hai hình thức là xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu gián tiếp
Xuất khẩu trực tiếp là hoạt động bán hàng trực tiếp của một công ty cho các
khách hàng của mình ở thị trường nước ngoài thông qua đại diện bán hàng hoặc
đại lý phân phối. Các công ty có kinh nghiệm quốc tế thường trực tiếp bán các sản
phẩm của mình ra thị trường nước ngoài.

`

Xuất khẩu gián tiếp là hình thức bán hàng hóa và dịch vụ của công ty ra

nước ngoài thông qua người thứ ba là các trung gian mua bán, đó có thể là đại lý,
công ty quản lý xuất khẩu, công ty kinh doanh xuất khẩu hoặc các đại lý vận tải.
Các trung gian mua bán này không chiếm hữu hàng hóa của công ty nhưng trợ
giúp công ty xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nước ngoài.
b.Ưu điểm
Thâm nhập thị trường thế giới thông qua hình thức xuất khẩu có một số ưu
điểm nhất định như sau:
- Giúp công ty tăng doanh số bán hàng, tăng lợi nhuận cho công ty và tăng
thu ngoại tệ cho đất nước.
- Thông qua hoạt động xuất khẩu, công ty tiếp thu được kinh doanh kinh
doanh quốc tế
- Việc xuất khẩu giúp công ty tận dụng được những năng lực dư thừa khi mà
không tiêu thụ hết trên thị trường trong nước
- Hình thức thâm nhập thị trường thế giới này ít rủi ro, không tốn nhiều ...
Thâm nhập thị trường được hiểu quá trình doanh nghiệp tìm mọi cách
đưa chuyển giao các nguồn lực của mình ra thị trường thế giới để khai thác các
hội kinh doanh trên thị trường thế giới. Các nguồn lực đó có thể là sản phẩm, công
nghệ, kỹ năng quản lý…
Bản chất của thâm nhập thị trường chính việc doanh nghiệp mở rộng thị
trường ra một hoặc nhiều thị trường bên ngoài biên giới quốc gia của doanh nghiệp
đó. Trong quá trình thâm nhập thị trường thế giới, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt
với những môi trường khác nhau v kinh tế, chính trị cũng như văn hóa. Skhác
nhau này đôi khi rất lớn nó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
tại thị trường nước ngoài.
Các hình thức thâm nhâm nhập thị trường
nhiều nh thức để doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường thế giới, tùy
vào từng thị trường, từng doanh nghiệp, từng thời điểm mà doanh nghiệp đó quyết
định thâm nhập vào mỗi thị trường bằng hình thức nào.
1.Thâm nhp th tờng thông qua xut khu
a.Khái niệm
Xuất khẩu là hình thức thâm nhập thị trường thế giới đơn giản nhất trong tất
cả các hình thức thâm. Xuất khẩu được hiểu là hoạt động đưa các hàng hóa và dịch
vụ từ quốc giay sản quốc gia khác. Dưới giác độ kinh doanh, xuất khẩu việc
bán hàng hóa dịch vụ ra thị trường nước ngoài. Hoạt động xuất khẩu diễn ra
dưới hai hình thức là xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu gián tiếp
Xuất khẩu trực tiếp hoạt động bán hàng trực tiếp của một công ty cho các
khách hàng của mình th trường nước ngoài thông qua đại diện bán hàng hoặc
đại phân phối. Các công ty có kinh nghiệm quốc tế thường trực tiếp bán các sản
phẩm của mình ra thị trường nước ngoài.
Thâm nhập thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thâm nhập thị trường - Người đăng: qtkdtm54a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thâm nhập thị trường 9 10 993