Ktl-icon-tai-lieu

Thế nào là quảng cáo sai sự thật theo khoản 7 điều 109 Luật Thương Mại 2005

Được đăng lên bởi boconganhyeugio
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Để bảo vệ trật tự trong hoạt động quảng cáo thương mại, đảm bảo lợi ích của
Nhà nước, Doanh nghiệp và người tiêu dùng, pháp luật đã quy định một số hành vi bị
cấm trong hoạt động quảng cáo thương mại. Trong đó, có quy định về quảng cáo sai
sự thật tại khoản 7, điều 109:“7. Quảng cáo sai sự thật về một trong các nội dung số
lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ hàng hóa, chủng loại, bao bì,
phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hoá, dịch vụ.”
Khái niệm quảng cáo được đề cập đến trong các văn bản pháp luật về quảng
cáo, như Luật quảng cáo 2012:“Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện
nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi;
sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản
phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin
cá nhân.”
Quảng cáo là cầu nối giữa người mua và người bán, không chỉ là công cụ phổ
biến thông tin từ thương nhân tới khách hàng, quảng cáo còn giúp định hướng tiêu
dùng cho người mua bằng việc đưa ra những đặc điểm đặc trưng, độc đáo, phù hợp
với nhu cầu thực tiễn của khách hàng. Ngoài ra, quảng cáo còn có tác động thúc đây
lưu thông hàng hóa, dịch vụ và xúc tiến các giao dịch thương mại trên thị trường;
thúc đẩy thương mại, phát triển kinh tế.
Quảng cáo sai sự thật không chỉ được quy định trong Luật thương mại mà còn
được để cập đến trong nhiều văn bản pháp luật khác, như quảng cáo đưa thông tin
gian dối hoặc gây nhầm lẫn quy định tại khoản 3 điều 45 Luật cạnh tranh 2004,
quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn tại khoản 9 điều 8 Luật quảng cáo 2012.
Pháp luật hiện nay chưa có sự thống nhất về sử dụng khái niệm, nhưng có thể hiểu:
quảng cáo không đúng, quảng cáo gian dối hoặc gây nhầm lẫn đều là quảng cáo sai
sự thật.
Quảng cáo sai sự thật là việc nhà quảng cáo đưa ra những thông tin không chính
xác, sai trái hoặc đưa ra thông tin không đầy đủ, không rõ ràng, minh bạch, có thể là
cố ý hoặc vô ý gây ra thiếu sót về hàng hóa hay dịch vụ so với thực tiễn khách quan,
khiến người tiếp nhận quảng cáo không có sự hiểu biết đầy đủ về hàng hóa hay dịch

vụ đó, hoăc có thể làm sai lệch nhận thức của người tiếp nhận quảng cáo dẫn đến
những hành động không đúng mong muốn ban đầu của họ. Quảng cáo sai sự thật là
hành vi lừa dối người tiếp nhận quảng cáo, gây ấn tượng sai về hàng hóa, dịch vụ
hgây nhầm lẫn cho người tiếp nhận quảng cáo.
Quảng cáo sai sự thật đã vi phạm nguyên tắc cơ bản đặt ra cho mọi giao dịch
thương mạ...
Để bảo vệ trật tự trong hoạt động quảng cáo thương mại, đảm bảo lợi ích của
Nhà nước, Doanh nghiệp và người tiêu ng, pháp luật đã quy định một số hành vi bị
cấm trong hoạt động quảng cáo thương mại. Trong đó, có quy định về quảng cáo sai
sự thật tại khoản 7, điều 109:“7. Quảng cáo sai sthật về một trong các nội dung số
lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ hàng hóa, chủng loại, bao bì,
phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hoá, dịch vụ.”
Khái niệm quảng cáo được đ cập đến trong các văn bản pháp luật về quảng
cáo, như Luật quảng cáo 2012:“Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện
nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mục đích sinh lợi;
sản phẩm, dịch vụ không mục đích sinh lợi; tổ chức, nhân kinh doanh sản
phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin
cá nhân.”
Quảng cáo là cầu nối giữa người mua và người bán, không chỉ công cụ phổ
biến thông tin từ thương nhân tới khách hàng, quảng cáo còn giúp định ớng tiêu
dùng cho người mua bằng việc đưa ra những đặc điểm đặc trưng, độc đáo, phù hợp
với nhu cầu thực tiễn của khách hàng. Ngoài ra, quảng cáo còntác động thúc đây
lưu thông hàng hóa, dịch vụ và xúc tiến các giao dch thương mại trên thị trường;
thúc đẩy thương mại, phát triển kinh tế.
Quảng cáo sai s thật không chỉ được quy định trong Luật thương mại mà còn
được để cập đến trong nhiều văn bản pháp luật khác, như quảng cáo đưa thông tin
gian dối hoặc gây nhầm lẫn quy định tại khoản 3 điều 45 Luật cạnh tranh 2004,
quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn tại khoản 9 điều 8 Luật quảng cáo 2012.
Pháp luật hiện nay chưa s thống nhất v sdụng khái niệm, nhưng thể hiểu:
quảng cáo không đúng, quảng cáo gian dối hoặc gây nhầm lẫn đều quảng cáo sai
sự thật.
Quảng cáo sai sự thật là việc nhà quảng cáo đưa ra những thông tin không chính
xác, sai trái hoặc đưa ra thông tin không đầy đủ, không rõ ràng, minh bạch, có thể
cố ý hoặc vô ý gây ra thiếu sót về hàng hóa hay dịch v so với thực tiễn khách quan,
khiến người tiếp nhận quảng cáo không sự hiểu biết đầy đủ về hàng hóa hay dịch
Thế nào là quảng cáo sai sự thật theo khoản 7 điều 109 Luật Thương Mại 2005 - Trang 2
Thế nào là quảng cáo sai sự thật theo khoản 7 điều 109 Luật Thương Mại 2005 - Người đăng: boconganhyeugio
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thế nào là quảng cáo sai sự thật theo khoản 7 điều 109 Luật Thương Mại 2005 9 10 641