Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế bộ nguồn tủ điện phân

Được đăng lên bởi Trong Dai Nguyen
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2659 lần   |   Lượt tải: 25 lần
MỤC LỤC

CHƯƠNG I
Giới thiệu chung về công nghệ điện phân

.......... 2

Chương 2
Lựa chọn sơ đồ chỉnh lưu

................. 8

Chương 3
Xây dựng mạch lực

. . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Chương 4
Tính toán thiết kế mạch điều khiển

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Chương 5
Lập bảng trị số các phần tử và linh kiện . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Chương 6
Kết luận

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Chương 7
Tài liệu tham khảo

. . . . . . . . . . . . . . .42

27

PHẦN I : PHÂN TÍCH YÊU CẦU CÔNG NGHỆ
1.1. CÔNG NGHỆ ĐIỆN PHÂN
1.1.1.Vai trò ngành điện phân.
Trong ngành luyện kim nói chung, luyện kim bằng phương pháp điện
phân chiếm 1 vai trò hết sức quan trọng. Tuyệt đại đa số các kim loại khi
luyện hoặc tinh luyện đều cần thiết dùng phương pháp điện phân.
Luyện kim loại kiềm và kiềm thổ hầu như phải dùng phương pháp
điện phân, vì các kim loại này có hoạt tính lớn nên khó hoàn nguyên
bằng con đường hỏa luyện. Trong thiên nhiên chúng tồn tại ở dạng muối
như NaCl, KCl,… hoặc qua sơ chế thành NaOH, KOH…, chúng đều là
các chất điện ly nên có thể điện phân trực tiếp. Luyện kim bằng phương
pháp điện phân có ưu điểm chính:
+ Có thể luyện được những kim loại mà phương pháp hỏa luyện không
thể luyện được.
+ Có thể luyện được những quặng nghèo, quặng oxit… đem lại hiệu quả
kinh tế cao hơn phương pháp khác.
+ Dễ dàng thu hồi kim loại quý lẫn trong quặng.
+ Cho sản phẩm kim loại có độ nguyên chất cao.

27

1.1.2.Lý thuyết quá trình điện phân.
a) Hệ thống điện hóa :

b)Dung dịch điện ly.
Dung dịch điện ly gồm:
+ Thành phần cơ bản: gồm muối và hợp chất chứa ion của kim loại cùng
1 số hóa chất khác.
+ Thành phần phụ gia: chất đệm và chống thụ động Anôt.
Chức năng của chất đệm là giữ cho thành phần của dung dịch luôn ổn
định khi điện phân, tốc độ của kim loại về Catot cũng nhỏ khi thoát ra
cũng phải ổn định . Đồng thời chất đệm chống thụ động Anot.

27

Phân loại dung dịch điện ly: có 2 loại chính là:
+ Dung dịch nước
+ Dung dịch muối nóng chảy.
Dựa vào đó cũng có các công nghệ điện phân khác nhau như:
+ Điện phân trong dung dịch nước: luyện kẽm, tinh luyện Cu,Ni,Pb…
+ Điện phân trong muối nóng chảy: Sản xuất Nhôm, Magie, các kim loại
đắt, hiếm…
c. Một số đặc điểm của dung dịch điện phân:
- Có độ dẫn điện cao giúp giảm tổn thất và làm cho quá trình diễn ra
đồng đều.
- Độ pH phù thuộc chất điện phân.
- Nhiệt độ dung dịch không vượt quá nhiệt độ sôi.

1.2. CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN CỰC
1.2.1.Quá trình Anot:
Anot là điện cực nối với cực dương của nguồn điện 1 ...
27
MỤC LỤC
CHƯƠNG I
Giới thiệu chung về công nghệ điện phân . . . . . . . . . . 2
Chương 2
Lựa chọn sơ đồ chỉnh lưu . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Chương 3
Xây dựng mạch lực . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Chương 4
Tính toán thiết kế mạch điều khiển . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Chương 5
Lập bảng trị số các phần tử và linh kiện . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Chương 6
Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Chương 7
Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . .42
thiết kế bộ nguồn tủ điện phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế bộ nguồn tủ điện phân - Người đăng: Trong Dai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
thiết kế bộ nguồn tủ điện phân 9 10 859