Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế lập trình driver điều khiển động cơ bước

Được đăng lên bởi luadinhvan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2874 lần   |   Lượt tải: 7 lần
I-Sơ đồ mạch nguyên lý và mạch layout của Driver điều khiển Stepper Motor.
1- Sơ đồ mạch nguyên lý:

Mạch gồm các linh kiện sau:
-Vi điều khiển: Pic 16F887(1dùng cho mạch driver và 1 dùng cho mạch cấp xung cho
driver).

Link Datasheet:-Khối cầu H: LM298N

Link Datasheet: 
-Opto PC817 (3)

Link Datasheet: 
-IC SN74HC14N

Link Datasheet:


-IC 7408

Link Datasheet: 

-IC 7805

Link Datasheet: 

-IC 7812

Link Datasheet: 
-Một số linh kiện điện tử khác: led, Diode 1N4007, tụ điện, điện trở,Domino(2 cổng và
3 cổng), các công tắc gạt :Switching(2 công tắt gạt và 3 công tắt gạt), thạch anh 20MHZ.

2-Sơ đồ mạch LayOut :

3-Phần mạch thực tế:

Mạch driver điều khiển stepper motor:

Mạch phát xung cho driver:

II-Phần bảng giá trị điều khiển tốc độ và chiều quay của motor và code điều khiển:
 Bảng giá trị:

STT

GOC

IA

0

0

1

5.625

2

11.25
16.87
5

3
4
5
6
7
8

22.5
28.12
5
33.75
39.37
5
45

1
0.995
2
0.980
8
0.956
9
0.923
9
0.881
9
0.831
5
0.773
0.707

IB

DIRA

PWMA

DIRB

PWMB

0

0

255

0

0

0.098
0.195
1
0.290
3
0.382
7
0.471
4
0.555
6
0.634
4
0.707

0

254

0

25

0

250

0

50

0

244

0

74

0

236

0

98

0

225

0

120

0

212

0

142

0
0

197
180

0
0

162
180

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

50.62
5
56.25
61.87
5
67.5
73.12
5

1
0.634
4
0.555
6
0.471
4
0.382
7
0.290
3
0.195
1

78.75
84.37
5 0.098
90 6E-17
95.62
5 -0.098
101.2
5 -0.195
106.8
8
-0.29
112.5
118.1
3
123.7
5
129.3
8

-0.383

-0.707

27

135
140.6
3
146.2
5
151.8
8

28
29

157.5 -0.924
163.1 -0.957

21
22
23
24
25
26

-0.471
-0.556
-0.634

-0.773
-0.831
-0.882

1
0.773
0.831
5
0.881
9
0.923
9
0.956
9
0.980
8
0.995
2
1
0.995
2
0.980
8
0.956
9
0.923
9
0.881
9
0.831
5

0

162

0

197

0

142

0

212

0

120

0

225

0

98

0

236

0

74

0

244

0

50

0

250

0
0

25
0

0
0

254
255

1

25

0

254

1

50

0

250

1

74

0

244

1

98

0

236

1

120

0

225

1

142

0

212

0.773
0.707
1
0.634
4
0.555
6
0.471
4
0.382
7
0.290

1

162

0

197

1

180

0

180

1

197

0...
I-Sơ đồ mạch nguyên lý và mạch layout của Driver điều khiển Stepper Motor.
1- Sơ đồ mạch nguyên lý:
Mạch gồm các linh kiện sau:
-Vi điều khiển: Pic 16F887(1dùng cho mạch driver và 1 dùng cho mạch cấp xung cho
driver).
Thiết kế lập trình driver điều khiển động cơ bước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế lập trình driver điều khiển động cơ bước - Người đăng: luadinhvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thiết kế lập trình driver điều khiển động cơ bước 9 10 882