Ktl-icon-tai-lieu

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Được đăng lên bởi Aqua Siêu Lười
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2458 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH
2.1.2.5 Thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua,
bán hàng hóa, dịch vụ, hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không
liên quan một cách trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.
Thứ nhất, thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán
hàng hóa, dịch vụ.
-Hạn chế về sản xuất, phân phối hàng hóa khác hoặc đối với việc mua hoặc cung ứng
dịch vụ khác.
-Hạn chế về địa điểm bán lại hàng hóa.
-Hạn chế về khách hàng mua hàng để bán lại trừ những hàng hóa thuộc danh mục hàng
hóa kinh doanh có điều kiện.
-Hạn chế về hình thức, số lượng hàng hóa được cung cấp.
Ví dụ: Các Doanh nghiệp A, B, C là các nhà sản xuất sản phẩm nước giải khát có gas,
cùng nhau thỏa thuận trước khi ký kết hợp đồng với doanh nghiệp D (đại lý tiếp nhận và
phân phối sản phẩm từ A, B, C) là: doanh nghiệp D không được tiếp nhận và phân phối
các sản phẩm của A, B, C ngoài khu vực Đông Nam Bộ.
Thứ hai, thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan
trực tiếp đến đối tượng hợp đồng.
Ví dụ: Cty A và cty B (nhà sản xuất bia) thỏa thuận với nhau trước khi ký kết hợp đồng
với công ty D (đại lý phân phối) là: ngoài những điều khoản về ký kết liên quan đến đối
tượng hợp đồng thì có một số điều khoản áp đặt đối với công ty D là không được tiếp
nhận và phân phối bia từ công ty C.
2.1.2.6. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị
trường hoặc phát triển kinh doanh.
Theo quy định tại Điều 19 NĐ 116/2005/NĐ-CP thì thỏa thuận này gồm 2 dạng cụ thể
sau:
- Thứ nhất, thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia
thị trường. Đây là thỏa thuận theo đó các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận thống
nhất không giao dịch với doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận hoặc cùng
hành động dưới một trong các hình thức sau đây:
 Yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ khách hàng của mình không mua , bán hàng hóa,
không sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận.
 Mua bán hàng hóa với giá đủ để doanh nghiệp không thỏa thuận không thể
tham gia thị trường liên quan.
Các thỏa thuận này thực chất là chiến lược ngăn cản cạnh tranh cho thấy phản ứng của
các doanh nghiệp trước việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp tiềm năng. Sự phản
ánh này nhằm tạo rào cản tham gia thị trường hoặc làm sai lệch thông số giá cả làm đối
thủ buộc phải xem xét lợi nhuận trước khi tham gia thị trường liên quan. Các thỏa thuận
này thể hiện ở việc các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận đồng...
THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH
2.1.2.5 Thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua,
bán hàng hóa, dịch vụ, hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không
liên quan một cách trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.
Thứ nhất, thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán
hàng hóa, dịch vụ.
-Hạn chế về sản xuất, phân phối hàng hóa khác hoặc đối với việc mua hoặc cung ứng
dịch vụ khác.
-Hạn chế về địa điểm bán lại hàng hóa.
-Hạn chế về khách hàng mua hàng để bán lại trừ những hàng hóa thuộc danh mục hàng
hóa kinh doanh có điều kiện.
-Hạn chế về hình thức, số lượng hàng hóa được cung cấp.
Ví dụ: Các Doanh nghiệp A, B, C là các nhà sản xuất sản phẩm nước giải khát có gas,
cùng nhau thỏa thuận trước khi ký kết hợp đồng với doanh nghiệp D (đại lý tiếp nhận và
phân phối sản phẩm từ A, B, C) là: doanh nghiệp D không được tiếp nhận và phân phối
các sản phẩm của A, B, C ngoài khu vực Đông Nam Bộ.
Thứ hai, thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan
trực tiếp đến đối tượng hợp đồng.
Ví dụ: Cty A và cty B (nhà sản xuất bia) thỏa thuận với nhau trước khi ký kết hợp đồng
với công ty D (đại lý phân phối) là: ngoài những điều khoản về ký kết liên quan đến đối
tượng hợp đồng thì có một số điều khoản áp đặt đối với công ty D là không được tiếp
nhận và phân phối bia từ công ty C.
2.1.2.6. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị
trường hoặc phát triển kinh doanh.
Theo quy định tại Điều 19 NĐ 116/2005/NĐ-CP thì thỏa thuận này gồm 2 dạng cụ thể
sau:
- Thứ nhất, thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia
thị trường. Đây là thỏa thuận theo đó các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận thống
nhất không giao dịch với doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận hoặc cùng
hành động dưới một trong các hình thức sau đây:
Yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ khách hàng của mình không mua , bán hàng hóa,
không sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận.
Mua bán hàng hóa với giá đủ để doanh nghiệp không thỏa thuận không thể
tham gia thị trường liên quan.
Các thỏa thuận này thực chất là chiến lược ngăn cản cạnh tranh cho thấy phản ứng của
các doanh nghiệp trước việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp tiềm năng. Sự phản
ánh này nhằm tạo rào cản tham gia thị trường hoặc làm sai lệch thông số giá cả làm đối
thủ buộc phải xem xét lợi nhuận trước khi tham gia thị trường liên quan. Các thỏa thuận
này thể hiện ở việc các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận đồng loạt tẩy chay không giao
dịch với doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận, yêu cầu, dụ dỗ khách hàng nhà phân
phối hoặc nhà bán lẻ từ chối mua, bán hàng hóa sử dụng dich vụ của doanh nghiệp đang
muốn tham gia thị trường nhằm gây khó khăn cho đối thủ khi tham gia mạng lưới thị
trường tiêu thụ sản phẩm hoặc bán hàng hóa dịch vụ với mức giả đủ để doanh nghiệp
không tham gia thỏa thuận không thể tham gia thị trường.
- Thứ hai, thỏa thuận, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác phát triển kinh
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh - Người đăng: Aqua Siêu Lười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 9 10 716