Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ (6 – 7 – 2008)

Được đăng lên bởi thanhhaiduan
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
(6 – 7 – 2008)

I. Thành phố Hà Nội.................................................................................................................2
II. Thành phố Đà Nẵng.............................................................................................................8
III. Thành phố Hồ Chí Minh.................................................................................................14
IV. Tỉnh Khánh Hòa...............................................................................................................25
V. Tỉnh Quảng Ngãi................................................................................................................30
VI. Tỉnh Điện Biên..................................................................................................................32
VII. Thành phố Hải Phòng.....................................................................................................34
VIII. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang......................................................................35
IX. Tỉnh Long An....................................................................................................................37
X. Thành phố Huế...................................................................................................................39
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang..............................................................................40
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ..............................................................................41
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La..........................................................................................44
XIV. Tỉnh Thái Bình...............................................................................................................45
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng..............................................................................46

1

I. Thành phố Hà Nội
1. Công ty Cổ phần gạch ngói Thạch Bàn, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
Giá áp dụng từ ngày 03/06/2008, đã bao gồm thuế GTGT.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Đơn
vị tính

Tên vật liệu
Gạch
Gạch đặc 210*100*60 Thạch Bàn loại A1
Gạch 2 lỗ 210*100*60 Thạch Bàn loại A1
Gạch 6 lỗ tròn 210*100*150 Thạch Bàn
loại A1
Gạch 6 lỗ vuông 210*100*150 Thạch Bàn
loại A1
Gạch CN 4 lỗ xây 200*200*50 Thạch Bàn
loại A1
Gạch 4 lỗ xây 190*90*90 Thạch Bàn
loại A1
Gạch thẻ 60*220 loại A1
Gran...
THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
(6 – 7 – 2008)
I. Thành phố Hà Nội.................................................................................................................2
II. Thành phố Đà Nẵng.............................................................................................................8
III. Thành phố Hồ Chí Minh.................................................................................................14
IV. Tỉnh Khánh Hòa...............................................................................................................25
V. Tỉnh Quảng Ngãi................................................................................................................30
VI. Tỉnh Điện Biên..................................................................................................................32
VII. Thành phố Hải Phòng.....................................................................................................34
VIII. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang......................................................................35
IX. Tỉnh Long An....................................................................................................................37
X. Thành phố Huế...................................................................................................................39
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang..............................................................................40
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ..............................................................................41
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La..........................................................................................44
XIV. Tỉnh Thái Bình...............................................................................................................45
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng..............................................................................46
1
THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ (6 – 7 – 2008) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ (6 – 7 – 2008) - Người đăng: thanhhaiduan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ (6 – 7 – 2008) 9 10 848