Ktl-icon-tai-lieu

thông tin vệ tinh

Được đăng lên bởi Bui Tinh
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

THÔNG TIN VỆ TINH
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

THÔNG TIN VỆ TINH

Biên soạn :

TS. NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG

LỜI NÓI ĐẦU
Thông tin vệ tinh đã đã trở thành một phương tiên thông tin rất phổ biến và đa dạng. Nó
thể hiện từ các chảo anten truyền hình gia đình cho đến các hệ thông thống tin toàn cầu truyền các
khối lượng số liệu và lưu lượng thoại lớn cùng với các chương trình truyền hình.
Vì một vệ tinh có thể phủ sóng cho một vùng rộng lớn trến trái đất, nên một bộ phát đáp
trên vệ tính có thể cho phép nối mạng nhiều trạm mặt đất từ các vùng địa lý cách xa nhau trên trái
đất. Các vệ tinh đảm bảo đường truyền thông tin cho các cho các vùng dân cư xa xôi hẻo lánh khi
mà các phương tiện thông tin khác khó đạt đến.
Tử nghiên cứu các số liệu quan trắc hơn 20 năm của nhà thiên văn Tycho Brahe, Johannes
Kepler đã chứng minh rằng các hành tinh quay quanh mặt trời trên các quỹ đạo elip chứ không
phải tròn. Ông đã tổng kết các nghiên cứu của mình trong ba định luật chuyển động hành tinh. Hai
định luật đầu đã được công bố trong tạp chí New Astromy vào năm 1609 và định luật thứ ba được
công bố trong cuốn sách Harmony of The World vào năm 1619. Ba định luật này được trình bầy
như sau.
• Định luật 1. Quỹ đạo cuả một hành tinh có dạng elip với mặt trời nằm tại tiêu điểm
• Định luật 2. Bán kính của vectơ nối hành tinh và mặt trời quét các diện tích bằng nhau trong
khoảng thời gian bằng nhau
• Định luật 3. Bình phương chu kỳ quay quanh quỹ đạo của hành tinh tỷ lệ với lập phương bán
trục chính của elip
Ba định luật này là cơ sở để mô tả quỹ đạo của vệ tinh quay quanh trái đất trong đó vệ tinh
đóng vai trò hành tinh còn trái đất đóng vai trò mặt trời.
Đến nay nhiều hệ thống thông tin vệ tinh đã được thiết lập với các quỹ đạo vệ tinh khác
nhau, trong đó chỉ có vệ tinh Molnya của Liên xô cũ là sử dụng quỹ đạo elip, còn các vệ tinh còn
lại đều sử dụng quỹ đạo tròn. Hiện nay không chỉ có các hệ thống thông tin vệ tinh cho các đối
tượng cố định mà các hệ thống thông tin vệ tinh di động cũng đã được thiết lập và đưa vào khai
thác. Ngày càng có xu thế tích hợp thông tin vệ tinh với thông tin mặt đất.
Tài liệu này bao gồm các bài giảng về môn học "Thông tin vệ tinh" được biên soạn theo
chương trình đại học công nghệ viễn thông của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Mục
đích của tài liệu là cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản nhất về thông tin ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
THÔNG TIN V TINH
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
thông tin vệ tinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thông tin vệ tinh - Người đăng: Bui Tinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
thông tin vệ tinh 9 10 978