Ktl-icon-tai-lieu

thực hành đánh giá cảm quan

Được đăng lên bởi Ái Ly
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

MÔN:
THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN

GVHD: LÊ THÙY LINH
NHÓM: 01
THÀNH VIÊN NHÓM:

MÃ SỐ SINH VIÊN

NGUYỄN THỊ ÁI LY

2022110072

PHAN THỊ KIM NGÂN

2022110082

Tp HCM, tháng 6 năm

THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN

NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN

2022110039

PHAN PHƯƠNG

2005110384

NGUYỄN THỊ DUYÊN

2005110089

Thời gian học: thứ 3, tiết 7-11.
TP HCM, Ngày 1 tháng 1 năm2014

GVHD LÊ THÙY LINH

THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
STT
1

HỌ VÀ TÊN
NGUYỄN THỊ ÁI LY

CÔNG VIỆC

KÝ TÊN

Hoàn thành bài
5

2

PHAN THỊ KIM NGÂN

Hoàn thành bài
4

3

NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN

Hoàn thành bài
3

4

PHAN PHƯƠNG

Hoàn thành bài
2

5

NGUYỄN THỊ DUYÊN

Hoàn thành bài
1

GVHD LÊ THÙY LINH

THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN

THÍ NGHIỆM 1
(đưa topic, lựa chọn phép thử phù hợp)
1.1.

Tình huống

Một công ty sản xuất cà phê nhận được lời than phiền từ phía khách hàng về chất
lượng cà phê của công ty. Ban đầu, công ty cho rằng sự ảnh hưởng này do chất lượng
của cà phê. Qua kiểm tra, công ty nhận thấy rằng chất lượng cà phê không thay đổi.
Công ty đưa ra giả thuyết sự thay đổi này liên quan đến chất lượng nguồn nước. Bạn
hãy chọn phép thử thích hợp để xác định lại nhận định trên của công ty.
1.2.

Phép thử: phép thử tam giác.
Giải thích:

-

Mục đích của công ty là để xác định xem có sự khác nhau tổng thể về tính chất
cảm quan giữa hai mẫu sản phẩm hay không nên chọn phép thử phân biệt.

-

Ở đây không có mẫu nào làm mẫu chuẩn nên không thể chọn phép thử 2-3 hay A
not A được.

-

Chọn phép thử tam giác.

1.3.

Cách thực hiện:
1.3.1. Mẫu thử:

 A: cà phê pha từ nước máy.
 B: cà phê pha từ nước giếng.
 Thể tích một mẫu: 20ml.
 Nhiệt độ mẫu thử: 650C.
 Dụng cụ chứa mẫu: ly nhựa sử
dụng một lần.
 Thanh vị: nước lọc.
1.3.2. Người thử:
 Số lượng người thử: 30 người.
 Giới tính: nam và nữ.
 Tuổi: 18-22.

GVHD LÊ THÙY LINH

THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN

1.3.3. Buổi đánh giá cảm quan được tiến hành tại phòng D204, trường ĐH công
nghiệp thực phẩm.
Thời gian tiến hành: buổi chiều ngày 3 tháng 12 năm 2013.
1.3.4. Thông tin về phép thử:
 Trật tự thử mẫu:
AAB = 1

BAA = 3

BBA = 5

ABA = 2

BAB = 4

ABB = 6

 Phiếu hướng dẫn thí nghiệm:
PHIẾU HƯỚNG DẪN
Phép thử tam giác
Bạn nhận được 3 mẫu được gắn mã số gồm 3 chữ số, trong đó hai mẫu giống nhau
và một mẫu khác. Hãy thử mẫu theo thứ tự cho sẵn, từ trái qua phải và lựa chọn
mẫu nào khác hai mẫu còn lại. Ghi kết quả của bạn vào phiếu trả lời.
Ch...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
MÔN:
THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN
GVHD: LÊ THÙY LINH
NHÓM: 01
THÀNH VIÊN NHÓM: MÃ SỐ SINH VIÊN
NGUYỄN THỊ ÁI LY 2022110072
PHAN THỊ KIM NGÂN 2022110082
Tp HCM, tháng 6 năm
2013
thực hành đánh giá cảm quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực hành đánh giá cảm quan - Người đăng: Ái Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
thực hành đánh giá cảm quan 9 10 456