Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành điện

Được đăng lên bởi saothaiduong
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2167 lần   |   Lượt tải: 15 lần
MỤC LỤC
Nội dung
Trang
Bài 1: Lắp mạch điện tự động mở máy và hãm động cơ điện: 30 giờ
1.1. Lắp mạch điện tự động mở máy động cơ băng cuộn kháng theo nguyên tắc
4
thời gian
1.2.Lắp mạch điện tự động khởi động động cơ bằng phương pháp đổi nối Sao/
7
Tam giác theo nguyên tắc thời gian
1.3.Lắp mạch điện khởi động động cơ hai cấp tốc độ Δ /YY
1.4.Lắp mạch điện tự động hãm đấu ngược theo nguyên tăc thời gian.
1.5.Lắp mạch điện tự động hãm động năng theo nguyên tắc thời gian.
Bài 2:Lắp mạch điện tự động điều khiển và khống chế động cơ điện:30giờ
2.1.Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình.
2.2.Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình và đổi chiều chuyển động.
2.3.Lắp mạch điện điều khiển trực tiếp động cơ theo trình tự quy định.
2.4.Lắp mạch điện tự động đóng máy bơm nước dự phòng dùng rơ le nhiệt.
2.5.Lắp mạch điện tự động bơm nước dùng rơ le phao, rơ le mực nước điện tử:

10
13
16
19
22
25
29
31

1

LỜI NÓI ĐẦU

Phần thực hành trang bị điện là nội dung cơ bản của sinh viên ngành công nghệ
kỹ thuật điện. Thông qua đó hình thành và rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cơ
bản về phân tích mạch điện; lắp, sửa chữa các hư hỏng xẩy ra trong quá trình lắp và
vận hành mạch điện. để sau khi ra trường dễ dàng thích ứng với thực tế sản xuất.
Trong thực tế hiện nay trên thị trường có rất nhiều giáo trình hướng dẫn việc lắp
và sửa chữa điện công nghiệp. Nhưng vì các tài liệu này chỉ phù hợp cho việc tham
khảo chưa sát với chương trình môn học trong nhà trường. chính vì thế, nhằm mục
đích thống nhất, thuận tiện cho việc giảng dạy của Giáo viên và việc theo dõi bài giảng
của sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật điện. Chúng tôi biên soạn cuốn bài giảng
thực tập trang bị điện này.
Bài giảng gồm 2 tín chỉ trong chương trình đào tạo theo lôgíc kiến thức kỹ năng
từ cơ bản, đơn giản, đến phức tạp, tổng hợp và gần sát với thực tế.
Mỗi bài đều thể hiện được sơ đồ, nguyên lý làm việc của mạch điện, trình tự lắp,
vận hành mạch điện và các hư hỏng thường gặp khi lắp mạch điện . Với phần giải
thích rõ ràng các vấn đề cơ bản các em sinh viên có thể tự mình đọc hiểu được các sơ
đồ mạch điện trong các máy thực tế.
Mặc dù đã hết sức cố gắng song bài giảng cũng không thể tránh khỏi những
thiếu sót ngoài ý muốn, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân
tình của các Thầy Cô để cuốn sách được hoàn thiện .
Tác giả

Phan Xuân Toàn

2

BÀI GIẢNG
THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN
1. Tên học phần:Thực tập trang bị điện
2. Trình độ đào tạo:Cao đẳng Công nghệ Kỹ Thuật Điện
3. Mã học phần:CC16030...
1
MỤC LỤC
Nội dung
Trang
Bài 1: Lắp mạch điện tự động mở máy và hãm động cơ điện: 30 giờ
1.1. Lắp mạch điện tự động mở máy động cơ băng cuộn kháng theo nguyên tắc
thời gian
4
1.2.Lắp mạch điện tự động khởi động động cơ bằng phương pháp đổi nối Sao/
Tam giác theo nguyên tắc thời gian
7
1.3.Lắp mạch điện khởi động động cơ hai cấp tốc độ Δ /YY
10
1.4.Lắp mạch điện tự động hãm đấu ngược theo nguyên tăc thời gian.
13
1.5.Lắp mạch điện tự động hãm động năng theo nguyên tắc thời gian.
16
Bài 2:Lắp mạch điện tự động điều khiển và khống chế động cơ điện:30giờ
2.1.Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình.
19
2.2.Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình và đổi chiều chuyển động.
22
2.3.Lắp mạch điện điều khiển trực tiếp động cơ theo trình tự quy định.
25
2.4.Lắp mạch điện tự động đóng máy bơm nước dự phòng dùng rơ le nhiệt.
29
2.5.Lắp mạch điện tự động bơm nước dùng rơ le phao, rơ le mực nước điện tử:
31
Thực hành điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành điện - Người đăng: saothaiduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Thực hành điện 9 10 663