Ktl-icon-tai-lieu

THUYẾT TRÌNH MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi tinhanhlacanhchimhaiau-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUYẾT TRÌNH MÔN
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Yêu cầu chung:
1.

Số thành viên trong nhóm 5 - 6 người.

2.

Thời gian báo cáo là 15′ +5′ chuẩn bị = 20′. Thời gian phản biện là 10′

3.

Mỗi lớp tối đa 10 nhóm, nếu có thể phân 9 nhóm là đẹp nhất.

Qui định cho nhóm:
1.

Thành phần lên thuyết trình mỗi nhóm phải có 2 người: một nhóm, một thư
ký chịu trách nhiệm nội dung, tài liệu và các ghi chép khi có chất vấn và các ý
chính khi trả lời.

2.

Nhóm trưởng quản lý và điều hành các bạn thuộc nhóm cùng tham gia tìm kiếm
thông tin, xây dựng đề tài, tổ chức họp nhóm và phân công giao trách nhiệm cụ
thể cho các bạn.

3.

Các nhóm nộp bài với ít nhất 2 file: 1 file slide trình chiếu, 1 file word là nội dung
bài thuyết trình. Yêu cầu của 2 file như sau:


Đặt tên file (cả file .ppt + .doc): lop_nhom_ten de tai. Viết không bỏ dấu
tiếng việt. Ví dụ : qt15c_nhom1_quang cao san pham bang
internet.ppt.



File .ppt : slide trình bày ngắn gọn, rõ ràng, cô đọng những nội dung
chính. Dùng hình ảnh + các animation (không lạm dụng quá nhiều) để bài
thuyết trình thu hút.



File .doc:


Trình bày đầy đủ nội dung, có bố cục rõ ràng.



Ghi tên đầy đủ thành viên trong nhóm, phân công nhóm trưởng,
MC thuyết trình và thư ký nhóm.



Có header & footer. Có bảng mục lục tự dộng (index table).



4.

Cuối file, đưa các hyperlink và các tài liệu tham khảo trên Internet
vào (nếu có)

In file .doc:


Gởi cho giáo viên đọc trong buổi thuyết trình.



Bản tóm lược về đề tài (1-3 trang) gởi cho các nhóm bạn để các bạn đọc
và tiện theo dõi, góp ý cho đề tài.

Tổ chức thuyết trình
1.

MC sẽ do giáo viên chỉ định trong buổi thuyết trình, có thể là bất kì thành viên
nào trong nhóm

2.

Khi lên thuyết trình, cả nhóm phải lên phía trên ngồi (vào tiết thuyết trình, lớp tổ
chức trước 2 bàn quay về phía dưới). Bạn nào vắng mà không xin phép trước,
giáo viên sẽ không tính điểm cho sinh viên đó. Cá nhân nếu không có hoạt động
hổ trợ nhóm thì điểm cá nhân = 40% điểm thuyết trình.

3.

Sau khi thuyết trình xong, thư ký nhóm nộp lại cho giáo viên biên bản ghi các
câu hỏi/đáp của nhóm mình (mẫu phiếu có phía dưới của file này).

Cách tính điểm:
Điểm thuyết trình bao gồm : 70%




Trình bày : cách trình chiếu, thuyết minh, phối hợp sao cho đồng bộ.
Bao quát : dùng các kỹ năng để lôi cuốn người nghe chú ý và tập trung (đặt câu
hỏi, đố vui …)
Trả lời : đúng trọng tâm, mang tính thuyết phục với các chất vấn

Điểm tổ chức (30%) bao gồm: đồng bộ, nhanh chóng. Tính kỷ luật trong từng thành
viên.
Tổng kết:
 K...
THUYẾT TRÌNH MÔN
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Yêu cầu chung:
1.
Số thành viên trong nhóm 5 - 6 người.
2.
Thời gian báo cáo là 15′ +5′ chuẩn bị = 20′. Thời gian phản biện là 10′
3.
Mỗi lớp tối đa 10 nhóm, nếu có thể phân 9 nhóm là đẹp nhất.
Qui định cho nhóm:
1.
Thành phần lên thuyết trình mỗi nhóm phải 2 người: một nhóm, một thư
chịu trách nhiệm nội dung, tài liệu các ghi chép khi chất vấn các ý
chính khi trả lời.
2.
Nhóm trưởng quản điều hành các bạn thuộc nhóm cùng tham gia tìm kiếm
thông tin, xây dựng đềi, tổ chức họp nhóm phân công giao trách nhiệm cụ
thể cho các bạn.
3.
Các nhóm nộp bài với ít nhất 2 file: 1 file slide trình chiếu, 1 file word nội dung
bài thuyết trình. Yêu cầu của 2 file như sau:
Đặt tên file (cả file .ppt + .doc): lop_nhom_ten de tai. Viết không bdấu
tiếng việt. dụ : qt15c_nhom1_quang cao san pham bang
internet.ppt.
File .ppt : slide trình bày ngắn gọn, ràng, cô đọng những nội dung
chính. Dùng hình ảnh + các animation (không lạm dụng quá nhiều) đbài
thuyết trình thu hút.
File .doc:
Trình bày đầy đủ nội dung, có bố cục rõ ràng.
Ghi tên đầy đủ thành viên trong nm, phân công nhóm trưởng,
MC thuyết trình và thư ký nhóm.
Có header & footer. Có bảng mục lục tự dộng (index table).
THUYẾT TRÌNH MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUYẾT TRÌNH MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - Người đăng: tinhanhlacanhchimhaiau-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
THUYẾT TRÌNH MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 9 10 424