Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình phân tích các chức năng của quản trị

Được đăng lên bởi bichthi5593
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BộCôngThương
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÀI TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ HỌC
ĐỀ TÀI 8:

Phân tích các chức năng của quản trị ứng dụng trong các doanh
nghiệp
GVHD: Nguyễn Thị Ngân
Lớp: NCTN6A
Nhóm SV thực hiện: Lucky Day

Danhsáchnhóm

Phạm Thị Vân Nhi
Bùi Nguyễn Uyên Phương
Nguyễn Thị Ngọc Thuận
Nguyễn Thị Kim Anh
Trương Thị Bích Thi
Lý Quốc Khanh
ĐàoĐặngTuấnĐịnh

LỜI MỞ ĐẦU

Ngàynay, khi mà xã hội ngày càng văn minh, phát triển, đời sống con người ngày càng
được nâng cao hơn, thì kéo theo đo sự xuất hiện của rất nhiều các tổ chức kinh doanh
cũng như tổ chức xã hội. Nhưng để duy trì và làm tổ chức mình đứng vững trong môi
trường có nhiều cạnh tranh thì đòi hỏi những nhà tiên phong của tổ chức đó phải biết
cách chèo lái thật khéo léo hướng đi của tổ chức mình. Hay nói đúng hơn chúng ta gọi họ
là những nhà quản trị. Trong mỗi tổ chức con người luôn được lấy làm trọng tâm, làm nền
móng cho sự phát triển chung.

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận

I.

Tínhcấp bách của đềtài

Đóng vai trò là nền tảng của quản trị chính là các chức năng của quản trị. Nhà quản trị
thực hiện các chức năng quản trị để đạt được đến những mục tiêu của tổ chức.

Henri Fayol ( 1841 – 1925 ) người được đánh giá là một Taylor của Châu Âu, là
người cha của lý thuyết quản lí hiện đại. Ông đã định nghĩa ra hoạch định, tổ chức,
điều khiển, kiểm tra mọi hoạt động của doanh nghiệp để kinh doanh có hiệu quả và
không ngừng phát triển.

Đây làbốnchức năng cơ bản và quan trọng trong việc quản lí một
doanh nghiệp.

1. Mục tiêu của đề tài
Phân tích các chức năng quản trị được áp dụng trong các doanh nghiệp, các chức năng
ấy có vai trò và mang lại lợi ích gì như thế nào đối với các doanh nghiệp nói chung và
người quản trị nói riêng.
2. Đối tượng nghiêm cứu
Quá trình quản trị và các chức năng quản trị diễn ra trong một tổ chức, một doanh
nghiệp.

3. Phạm vi và phương pháp nghiêm cứu
+ Phạm vi nghiêm cứu
Nghiêm cứu những chức năng được áp dụng trong việc quản trị một doanh
nghiệp
+ Phương pháp nghiêm cứu
Dựa trên phương pháp có tính hệ thống, lịch sử tổ chức doanh nghiệp, phương
pháp tổng hợp các kiến thức đã được học và tìm hiểu trên lớp.

II. Các khái niệm cơ bản
Quảntrị là gì ?
Quản trị là sự tác động ...




 !"#$%&'(%)')!
*+,
-./0#12&
3,045
678.9*+0#:1/!1
Thuyết trình phân tích các chức năng của quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình phân tích các chức năng của quản trị - Người đăng: bichthi5593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Thuyết trình phân tích các chức năng của quản trị 9 10 48