Ktl-icon-tai-lieu

Tiền và hoạt động ngân hàng

Được đăng lên bởi nguyen90
Số trang: 408 trang   |   Lượt xem: 4109 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THÔNG TIN SÁCH
- Tên sách:

Tiền và hoạt động ngân hàng

- Thể loại:

Sách nghiên cứu

- Tác giả:

TS. Lê Vinh Danh

- Nhà xuất bản:

NXB Giao thông vận tải

- Tổng số trang:

694

- Khổ giấy:

A5

- Hình thức:

Bìa mềm

- In và nộp lưu chiểu: Quý III năm 2009
- Giá bìa:

125.000VND

1

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU ................................................................................................................... 5
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................................ 6
PHẦN I - TIỀN TỆ, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ...................................................................8
Chương 1 - SỰ RA ĐỜI CỦA TIỄN TỆ ............................................................................. 10
1.1. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ................................................................................................. 10
1.2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIỀN TỆ ............................................................................ 12
Chương 2 - HỆ THỐNG TIỀN TỆ....................................................................................... 15
2.1. CÁC LOẠI TIỀN TỆ HIỆN NAY ............................................................................ 15
2.1.1. Tiền có giá trị thực.............................................................................................. 15
2.1.2. Tiền quy ước....................................................................................................... 16
2.2. Hệ thống tiền tệ ngày nay .......................................................................................... 23
2.2.1. Tiền mạnh ........................................................................................................... 24
2.2.2. Các loại tiền - tài sản khác.................................................................................. 25
2.3. TIỀN TỆ TRONG TƯƠNG LAI .............................................................................. 30
Chương 3 - CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN TỆ.................................................. 33
3.1. PHƯƠNG TIỆN TRAO ÐỔI .................................................................................... 33
3.2 PHƯƠNG TIỆN BẢO TỒN GIÁ TRỊ ....................................................................... 34
3.3. ÐƠN VỊ TÍNH TOÁN...............................................................................................35
3.4. PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN ....................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiền và hoạt động ngân hàng - Người đăng: nguyen90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
408 Vietnamese
Tiền và hoạt động ngân hàng 9 10 55