Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận

Được đăng lên bởi hungnguyencnck-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SVTH: Dương Văn Ngọc

GVHD: Lê Thượng Hiền

TIỂU LUẬN PHẦN MỀM CÔNG NGHIỆP 2
ỨNG DỤNG TRÊN PHẦN MỀM INVENTOR
NỘI DUNG:
Cách xây dựng bản vẽ 2D và 3D – Cách ghi kích thước trên bản vẽ 2D,3D –
cách hoàn thiện bản vẽ ra máy in và lưu thành file
I. Cách xây dựng bản vẽ 2D
- Khởi động phần mềm Inventor

- Vào New hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl +N
- Chọn (Nháy đúp Standard.idw)

Suất hiện

SVTH: Dương Văn Ngọc

Chọn Base

Suất hiện hộp thoại tìm tới File lưu bản vẽ 3D

Vào open an existing file

Tìm tới chỗ lưu file và open

GVHD: Lê Thượng Hiền

SVTH: Dương Văn Ngọc

GVHD: Lê Thượng Hiền

Chọn hình chiếu đứng, hình chiếu bằng hình chiếu cạnh và hình chiếu trục đo

SVTH: Dương Văn Ngọc

II. CÁCH GHI KÍCH THƯỚC CHO BẢN VẼ

Vào thanh công cụ

GVHD: Lê Thượng Hiền

SVTH: Dương Văn Ngọc

GVHD: Lê Thượng Hiền

Xuất hiện chọn Dimension và ghi kích thước cho bản vẽ

Trong quá trình ghi kích thước xuất hiện các lựa chọn về dung sai ta có thể kích
đúp vào con số kích thước rồi nhấp các lựa chọn về dung sai

Sauk hi đã ghi kích thước cho chi tiết ta có thể lưu File bằng cách vào biểu
tượng

xuất hiện các lựa chọn ta chọn lưu File dưới dạng File PDF

SVTH: Dương Văn Ngọc

GVHD: Lê Thượng Hiền

Sau đó chúng ta có thể Save với tên File cụ thể vào vào các ổ đĩa
III. CÁCH XÂY DỰNG BẢN VẼ 3D
Khởi động Autodesk Inventor nhấn vào New hoặc tổ hợp phím Ctrl +N
xuất hiện

Ta chọn đúp biểu tượng Standard.ipt xuất hiện giao diện

SVTH: Dương Văn Ngọc

GVHD: Lê Thượng Hiền

Để thực hiện vẽ ta vào thanh công cụ Draw trong đó có các lựa chọn cần vẽ như
đường thẳng (Line) đường tròn (Circle) hình chữ nhật (Rectangle)……

Sau khi thực hiện lựa chọn lệnh cần vẽ ta thực hiện ví dụ sau:
- Vẽ một trụ đặc
Ta vào biểu tượng Circle hoặc nhấn C Enter

Sau đó ta có thể nhấn phải chuột chọn Finish 2D Sketch

SVTH: Dương Văn Ngọc

GVHD: Lê Thượng Hiền

Sau đó ta có thể vào Create chọn Extrude hoặc nhấn E sau đó thực thược các lựa
chọn về chiều dài của chi tiết ------------ ok

- Nếu cần thực hiện vẽ trên một mặt phẳng nào đó ta có thể nhấn vào mặt phẳng
đó và phải chuột chọn New sketch sau đó chúng ta thực hiện vẽ như bước trên

SVTH: Dương Văn Ngọc

GVHD: Lê Thượng Hiền

SVTH: Dương Văn Ngọc

GVHD: Lê Thượng Hiền

SVTH: Dương Văn Ngọc

GVHD: Lê Thượng Hiền

Sauk hi thực hiện chỉnh sủa hoặc vẽ them với các lệnh:
Vẽ khe thẳng dựa vào 2 điểm định vị tâm cùng một điểm định vị biên
2 điểm định vị đầu và cuối cùng một điểm định vị biên
một điểm định vị tâm đối xứng, một điểm định vị tâm cung tròn và mộ...
SVTH: Dương Văn Ngọc GVHD: Lê Thượng Hiền
TIỂU LUẬN PHẦN MỀM CÔNG NGHIỆP 2
ỨNG DỤNG TRÊN PHẦN MỀM INVENTOR
NỘI DUNG:
Cách xây dựng bản vẽ 2D và 3D – Cách ghi kích thước trên bản vẽ 2D,3D –
cách hoàn thiện bản vẽ ra máy in và lưu thành file
I. Cách xây dựng bản vẽ 2D
- Khởi động phần mềm Inventor
- Vào New hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl +N
- Chọn (Nháy đúp Standard.idw)
Suất hiện
tiểu luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận - Người đăng: hungnguyencnck-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
tiểu luận 9 10 710