Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận : Cách ghi nội dung trên nhãn hàng hóa

Được đăng lên bởi aknguyen0102
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI: CÁCH GHI NỘI DUNG TRÊN NHÃN HÀNG HÓA
I.
-

-

-

Tổng quan

1. Khái niệm về nhãn hàng hóa
Nhãn hàng hoá là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh
được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm
của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hoá, bao bì thương
phẩm của hàng hoá.
Nhãn hiệu hàng hóa là một chỉ dẫn thương mại, dùng để phân biệt một loại hàng
hóa hay dịch vụ do một cá nhân hay doanh nghiệp cụ thể sản xuất hoặc cung ứng
với hàng hóa, dịch vụ cùng loại với các cơ sở sản xuất kinh doanh khác. Sự khác
nhau cơ bản giữa 2 khái niệm “nhãn hàng hóa” và Nhãn hiệu hàng hóa là thể
hiện chức năng của nó.
Nhãn trực tiếp: được in hoặc sơn trực tiếp lên bao bì
Nhãn gián tiếp: được làm từ giấy, giấy có phủ lớp kim loại, giấy tráng nhôm, vật
liệu trung hợp,….

2. Các yếu tố cần có của nhãn hàng hóa
- Trình bày đầy đủ thông tin cần thiết liên quan đến sản phẩm:
- Trên nhãn luôn chú trọng ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng.
- Cho người tiêu dùng biết về sản phẩm định mua mà không cần dùng thử.
- Phải trình bày điều kiện bảo quản đối với sản phẩm.
3. Vai trò của nhãn hàng hóa

-

Chức năng chính của nhãn hàng hóa là giúp người tiêu dùng xác định một sản
phẩm (là một hàng hóa hoặc dịch vụ) của một công ty cụ thể nhằm phân biệt sản
phẩm đó với các sản phẩm giống hoặc tương tự do các công ty khách hàng cung
cấp. Một khi người tiêu dùng hài lòng với sản phẩm đó, có khả năng họ sẽ mua
hoặc sử dụng trong tương lai.
- Trong sản xuất:
 Đáp ứng quy định bắt buộc đối với nhà sản xuất.
 Thể hiện sự cam kết, chịu trách nhiệm đối với khách hàng.
 Là hình thức quảng cáo, tiếp thị thu hút khách hàng, nâng cao khả năng cạnh
tranh của hàng hóa.
 Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp thông qua nhãn hiệu độc
quyền.
 Tạo niềm tin cho khách hàng.
- Trong phân phối:
 Một số thông tin, ký hiệu trên bao bì cho biết cách bảo quản và vận chuyển
hàng hóa phù hợp từ nhà sản xuất đến nơi tiêu thụ.
 Dễ dàng trong việc kiểm tra và kiểm soát hàng hóa.
- Trong lưu thông:
 Là cầu nối giữa sản phẩm với người tiêu dùng.
 Thông qua nhãn hàng hóa, người tiêu dùng biết được các thông tin cần thiết
về sản phẩm.
 Phân biệt hàng nháy, hàng kém chất lượng nhờ tem chống hàng giả.
 Giúp việc thanh toán và ghi hóa đơn nhanh, dễ dàng truy tìm được hàng hóa
thất lạc.
II.

-

NỘI DUNG GHI NHÃN HÀNG HÓA

1. Nội dung ghi nhãn bắt buộc
a. Tên của thực phẩm
Là tên gọi cụ thể của thực phẩm, tên đã sử dụng trong tiêu chu...
ĐỀ TÀI: CÁCH GHI NỘI DUNG TRÊN NHÃN HÀNG HÓA
I. Tổng quan
1. Khái niệm về nhãn hàng hóa
- Nhãn hàng hoá là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh
được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm
của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hoá, bao bì thương
phẩm của hàng hoá.
- Nhãn hiệu hàng hóa là một chỉ dẫn thương mại, dùng để phân biệt một loại hàng
hóa hay dịch vụ do một cá nhân hay doanh nghiệp cụ thể sản xuất hoặc cung ứng
với hàng hóa, dịch vụ cùng loại với các cơ sở sản xuất kinh doanh khác. Sự khác
nhau cơ bản giữa 2 khái niệm “nhãn hàng hóa” và Nhãn hiệu hàng hóa là thể
hiện chức năng của nó.
- Nhãn trực tiếp: được in hoặc sơn trực tiếp lên bao bì
- Nhãn gián tiếp: được làm từ giấy, giấy có phủ lớp kim loại, giấy tráng nhôm, vật
liệu trung hợp,….
2. Các yếu tố cần có của nhãn hàng hóa
- Trình bày đầy đủ thông tin cần thiết liên quan đến sản phẩm:
- Trên nhãn luôn chú trọng ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng.
- Cho người tiêu dùng biết về sản phẩm định mua mà không cần dùng thử.
- Phải trình bày điều kiện bảo quản đối với sản phẩm.
3. Vai trò của nhãn hàng hóa
Tiểu luận : Cách ghi nội dung trên nhãn hàng hóa - Trang 2
Tiểu luận : Cách ghi nội dung trên nhãn hàng hóa - Người đăng: aknguyen0102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiểu luận : Cách ghi nội dung trên nhãn hàng hóa 9 10 863