Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận marketing

Được đăng lên bởi Một Thời Vô Đối
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của bài tiểu luận

Giúp các bạn nâng cao kiến thức về môn học marketing căn bản cũng như hiểu
thêm về sự ra đời, lịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn Nokia, bên
cạnh đó tìm hiểu về hoạt động marketing cũng như thực trạng của hoạt động
này.
2. Lý do tại sao chọn doanh nghiệp
Do nền kinh tế mở cửa, áp lực cạnh tranh đã khiến các tập đoàn, doanh nghiệp
điện thoại phải thực hiện chuyển đổi trong cách thức hoạt động kinh doanh của
mình. Trước đây, các doanh nghiệp thường ít quan tâm tới công tác marketing
để tiếp thị sản phẩm dịch vụ của mình tới khách hàng. Tuy nhiên, gần đây sô
lượng các doanh nghiệp tăng lên nhanh chóng, các chiến lược thu hút khách
hàng về với mình được các doanh nghiệp không ngừng tung ra...
Tập đoàn Nokia cũng không nằm ngoài chủ trương và xu thế đó. Dù đã có
những lợi thế trong cạnh tranh so với các công ty khác, thế nhưng tập đoàn
Nokia cũng còn tồn tại không ít những yếu kém, cũng như đang phải đôi mặt
với những khó khăn và thách thức phía trước. Để tận dụng tôt những lợi thế
của mình trên cơ sở xác định những điểm yếu, lợi dụng cơ hội mà WTO mang
lại để vượt qua những thách thức.
Xuất phát từ thực tế trên nhóm em chọn tập đoàn Nokia để nghiên cứu và tìm
hiểu rõ hơn về hoạt động maketing, và các chiến lược của tập đoàn Nokia.
Chương 1. Giới thiệu sơ lược về công ty
1.1 Sơ lược về công ty
Nokia có trụ sở chính đặt tại Espoo, ngoại ô thủ đô Helsinki, Phần Lan. Các nhà máy
sản xuất chính nằm ở Phần Lan, Đức, Trung Quôc, Indonesia, Đài Loan, Brazil…
Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Nokia đặt tại Phần Lan, Đức, Trung Quôc và
Mỹ với hơn một 100 ngàn nhân viên tại 120 quôc gia.
Tiền thân là một công ty sản xuất ủng cao su và gỗ, Nokia đã tạo một bước đột phá
khi quyết định tập trung phát triển công nghệ điện thoại di động vào năm 1992.
Hiện nay Nokia là một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất điện thoại
di động.
1.2 Lịch sử hình thành và phát triển

Nokia được đặt theo tên một dòng sông ở Phần Lan.
Cách đây 138 năm. Nokia bắt đầu vào năm 1865 khi người kỹ sư mỏ Fredrik Idestam
thành lập một nhà máy bột gỗ trên bờ sông Tammerkoski tại Tampere thuộc miền Tây
Nam Phần Lan. Trong suôt 138 năm thành lập và phát triển, Nokia từ một hãng sản
xuất giấy đã trở thành một tổng công ty cung ứng nhiều sản phẩm công nghiệp và

hàng tiêu dùng, hiện nay là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới về
truyền thông di động. Tập đoàn Nokia được ...
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của bài tiểu luận
 
!"#$%&'(")*++,-$+.&!
$/* $0#,$0
+12
2. Lý do tại sao chọn doanh nghiệp
34)&'#$5-$+&67
$7#7 1$8$06,
*29:$1&67%;< :
$("=6(>,*:+29 1!&?$1"@
'A67'!/&'A 
+:*$A67B 222
9-$+.C+,D+E $/23F$5/
G'A":1&-$+
.HI;G1 J&$$@K
:G/+;:2L-6>@G'A
,*!D"4E$(G$1 &'A6>D0+M9N
'$A< G2
O PB#!/-$+. $! +*
 QD$0&+'A,-$+.2
Chương 1. Giới thiệu sơ lược về công ty
1.1 Sơ lược về công ty
./>"4;$KR"&,$S'"&T?U2V+1
"E P;C4T?U&L&9 W @&X6"&L+U&YZ'[
9 ! +,.$KT?U&L&9 W @+
\]:D0^__+!^`_< @2
9'+01"E P," +a&.$50:$0
< 1$(- 7$76$0+^bb`2
S71.'+0G+!'c#"E P$7
6$02
1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
.$A$K!06H"4T?U2
V$1^de2.f$? +^egh%]"ij6X6"
+'-0+10a!%"9"9 091
.T?U29" @^de+'-+&.B05"
E PP1$54+081  "=7+
tiểu luận marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận marketing - Người đăng: Một Thời Vô Đối
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
tiểu luận marketing 9 10 947