Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: marketing mix của Coca-cola.

Được đăng lên bởi Tuan Nguyen
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2756 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Tiểu luận: marketing mix của Coca-cola.

Lời mở đầu:
Mặc dù thị trường nước ngọt có gas hiện nay gần như bảo hòa, có rất nhiều loại
khác nhau cùng cạnh tranh trên thị trương, nhưng kì lạ là một điều, là khi nói đến
nước ngọt, hầu hết mọi người đều nghĩ đến Coca-cola. Cái tên ấy dường như đã khắc
sâu vào tiềm thức mỗi người, hễ nói nước ngọt là nói đến Coca-cola, nói đến Cocacola là nói đến nước ngọt. trong khi đó còn có nhiều cái tên khác: Pepsi, Big Cola, 7
up,...
Coca-cola đã hình thành và tồn tại hơn 125 năm qua, đặc biệt hương vị của Cocacola không hề thay đổi. Mặc cho thị trường nước ngọt có gas ngày càng có nhiều đối
thủ cạnh tranh, mạnh về cả hương vị và thương hiệu như Pepsi, nhưng Coca-cola vẫn
tồn tại và giữa luôn vị trí số 1 trong lòng hầu hết mọi người. Coca-cola đã làm như
thế nào để không có bất kì thương hiệu nào khác có thể thay thế mình! Nhiều người
cho đó là đương nhiên còn vì sao thì khó có thể giải thích được. Chính là nhờ vào tài
năng Marketing của những nhà điều hành Coca-cola qua nhiều thập kỉ. Họ không
ngừng nổ lực để đưa cái tên Coca-cola đi sâu vào trong tâm trí người tiêu dùng. Đánh
bại những nổ lực của các hãng khác. Pepsi, đối thủ mạnh nhất của Coca-cola, chỉ
thành lập sau Coca-cola 8 năm, nhưng sau ngần ấy năm với nhiều chiến lược
Marketing mạnh mẽ, hiệu quả, Pepsi vẫn phải an phận ở vị trí thứ 2.
Tuy vậy, Coca-cola từng phạm một sai lầm, bị cho một trong những sai lầm lớn
nhất trong lịch sử Marketing, vào năm 1985, làm cho vị trí số 1 của họ bị lung lay, thị
phần giảm mạnh. nhưng họ đã nổ lực vượt qua. Sau khi hiểu rõ sức mạnh thật sự của
mình từ thất bại đó, Coca-cola lại tiếp tục vươn lên và mạnh mẽ hơn trước để được
như ngày hôm nay.

1

Tiểu luận: marketing mix của Coca-cola.

Mục lục

2

Tiểu luận: marketing mix của Coca-cola.

Chương I:Cơ sở lý luận đề tài marketing mix
Khái niệm marketing mix:

I.

Là tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được trọng
tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu.Các công cụ marketing được pha trộn và
kết hợp với nhau thành một thể thống nhất để ứng phó với những khác biệt và
thay đổi trên thị trường.Marketing mix là giải pháp có tính tình thế của tổ
chức.
Các công cụ của marketing :sản phẩm (product),giá cả (Price), phân phối
(place), xúc tiến (Promotion), thường gọi là 4P.





II.

Các thành phần của marketing mix:



Product (Sản phẩm): Một đối tượng hữu hình hoặc một dịch vụ vô hình đó là
khối lượng sản xuất hoặc sản xuất trên quy mô lớn với một khối lượng cụ t...
Ti u lu n: marketing mix c a Coca-cola.
Lời mở đầu:
Mặc dù thị trường nước ngọt có gas hiện nay gần như bảo hòa, có rất nhiều loại
khác nhau cùng cạnh tranh trên thị trương, nhưng kì lạ là một điều, là khi nói đến
nước ngọt, hầu hết mọi người đều nghĩ đến Coca-cola. Cái tên ấy dường như đã khắc
sâu vào tiềm thức mỗi người, hễ nói nước ngọt là nói đến Coca-cola, nói đến Coca-
cola là nói đến nước ngọt. trong khi đó còn có nhiều cái tên khác: Pepsi, Big Cola, 7
up,...
Coca-cola đã hình thành và tồn tại hơn 125 năm qua, đặc biệt hương vị của Coca-
cola không hề thay đổi. Mặc cho thị trường nước ngọt có gas ngày càng có nhiều đối
thủ cạnh tranh, mạnh về cả hương vị và thương hiệu như Pepsi, nhưng Coca-cola vẫn
tồn tại và giữa luôn vị trí số 1 trong lòng hầu hết mọi người. Coca-cola đã làm như
thế nào để không có bất kì thương hiệu nào khác có thể thay thế mình! Nhiều người
cho đó là đương nhiên còn vì sao thì khó có thể giải thích được. Chính là nhờ vào tài
năng Marketing của những nhà điều hành Coca-cola qua nhiều thập kỉ. Họ không
ngừng nổ lực để đưa cái tên Coca-cola đi sâu vào trong tâm trí người tiêu dùng. Đánh
bại những nổ lực của các hãng khác. Pepsi, đối thủ mạnh nhất của Coca-cola, chỉ
thành lập sau Coca-cola 8 năm, nhưng sau ngần ấy năm với nhiều chiến lược
Marketing mạnh mẽ, hiệu quả, Pepsi vẫn phải an phận ở vị trí thứ 2.
Tuy vậy, Coca-cola từng phạm một sai lầm, bị cho một trong những sai lầm lớn
nhất trong lịch sử Marketing, vào năm 1985, làm cho vị trí số 1 của họ bị lung lay, thị
phần giảm mạnh. nhưng họ đã nổ lực vượt qua. Sau khi hiểu rõ sức mạnh thật sự của
mình từ thất bại đó, Coca-cola lại tiếp tục vươn lên và mạnh mẽ hơn trước để được
như ngày hôm nay.
1
Tiểu luận: marketing mix của Coca-cola. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: marketing mix của Coca-cola. - Người đăng: Tuan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tiểu luận: marketing mix của Coca-cola. 9 10 863