Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận nghiên cứu marketing

Được đăng lên bởi Lê Thị Yến TRang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 47 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Ở Trung độ của đất nước, trên dải đất duyên hải miền Trung, với đủ các loại
khí hậu, địa hình đa dạng, thuận lợi về giao thông có cảng hàng không quốc
tế, cảng biển, đường sắt, đường bộ là Trung điểm các di sản văn hoá thế giới
của miền Trung: Phong Nha - Kẻ bàng, Cố đô – Nhã nhạc Cung đình Huế,
Hội An - Mỹ Sơn, Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để trở Thành điểm
đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, du khách trong nước và quốc tế.
Không chỉ có ưu thế về tìm năng thiên nhiên, con người Đà Nẵng năng động,
cần cù, sáng tạo; đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm thực tế dám nghĩ, dám làm,
dám chịu trách nhiệm đã đề ra nhiều chủ trương thích hợp và thuận lợi, tạo
điều kiện thuận lợi và môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư, nhanh
chóng hoàn tất thủ tục theo cơ chế “một cửa”, giảm phiền hà thực hiện chủ
trương giảm giá thuê đất, miễn và giảm thuế … Những điều kiện cơ bản đó
được thực hiện bởi quyết định số 50/2004/QĐ-UB, Quyết định số
51/2004/QĐ-UB và quyết định số 52/2004/QĐ-UB. Với định hướng dịch vụ
du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, với quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền
và nhân dân Thành phố đặt ra, Đà Nẵng, sẽ trở thành Thành phố du lịch, điểm
đến hấp dẫn và an toàn cho du khách trong nước và quốc tế trong thời gian
không xa. Đà Nẵng quyết tâm xứng đáng với tinh thần mà Nghị quyết 33NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra là: “…xây dựng Thành phố Đà Nẵng trở
Thành một trong những đô thị lớn của đất nước, là Trung tâm kinh tế - xã hội
lớn của miền Trung với vai trò là Trung tâm công nghiệp, thương mại du lịch
và dịch vụ; là Thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về trung
chuyển vận tải trong nước và quốc tế; Trung tâm bưu Chính - Viễn thông và
tài Chính - ngân hàng ….”Kinh tế đối ngoại phát triển nguồn vốn đầu tư nước
ngoài được chú trọng, Đà Nẵng đã tăng tốc kêu gọi đầu tư bởi những thay đổi
tích cực, cải thiện cơ sở hạ tầng, thu hút nhân tài, cải cách hành Chính, xây
dựng Chính sách ưu đãi về đầu tư, về tài Chính, thuế đối với hoạt động đầu
tư, sản xuất kinh doanh …Đà Nẵng đã và đang trở Thành một trong những
địa phương thu hút vốn nước ngoài lớn nhất cả nước.
1

Cùng trên đà phát triển của đất nước sau 4 năm gia nhập tổ chức thương mại
thế giới WTO, thành phố Đà Nẵng đang có những hướng đi chiến lược để
nâng cao mức sống cho người dân. Nhờ đó, mức sống của người dân được cải
thiện, nhu cầu về tiêu dùng vì thế được nâng cao. Bắt kịp với xu hướng đó,
thành phố Đà Nẵng đã áp dụng những chính sách mới về quy hoạch, đầu tư để
mang...
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trung đ của đất nước, trên dải đất duyên hải miền Trung, với đủ các loại
khí hậu, địa hình đa dạng, thuận lợi về giao thông cảng hàng không quốc
tế, cảng biển, đường sắt, đường bộ Trung điểm các di sản văn hoá thế giới
của miền Trung: Phong Nha - Kẻ bàng, C đô Nhã nhạc Cung đình Huế,
Hội An - Mỹ Sơn, Đà Nẵng nhiều điều kiện thuận lợi để trở Thành điểm
đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, du khách trong nước và quốc tế.
Không chỉ ưu thế về tìm năng thiên nhiên, con người Đà Nẵng năng động,
cần cù, sáng tạo; đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm thực tế dám nghĩ, dám làm,
dám chịu trách nhiệm đã đề ra nhiều chủ trương thích hợp thuận lợi, tạo
điều kiện thuận lợi môi trường thông thoáng cho các n đầu tư, nhanh
chóng hoàn tất thủ tục theo chế “một cửa”, giảm phiền thực hiện chủ
trương giảm giá thuê đất, miễn giảm thuế Những điều kiện bản đó
được thực hiện bởi quyết định số 50/2004/QĐ-UB, Quyết định số
51/2004/QĐ-UB quyết định số 52/2004/QĐ-UB. Với định hướng dịch vụ
du lịch ngành kinh tế mũi nhọn, với quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền
và nhân dân Thành phố đặt ra, Đà Nẵng, sẽ trở thành Thành phố du lịch, điểm
đến hấp dẫn an toàn cho du khách trong nước quốc tế trong thời gian
không xa. Đà Nẵng quyết tâm xứng đáng với tinh thần Nghị quyết 33-
NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra là: “…xây dựng Thành phố Đà Nẵng trở
Thành một trong những đô thị lớn của đất nước, Trung tâm kinh tế - hội
lớn của miền Trung với vai trò Trung tâm công nghiệp, thương mại du lịch
dịch vụ; Thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về trung
chuyển vận tải trong nước quốc tế; Trung tâm bưu Chính - Viễn thông
tài Chính - ngân hàng ….”Kinh tế đối ngoại phát triển nguồn vốn đầu tư nước
ngoài được chú trọng, Đà Nẵng đã tăng tốc kêu gọi đầu tư bởi những thay đổi
tích cực, cải thiện sở hạ tầng, thu hút nhân tài, cải cách hành Chính, xây
dựng Chính sách ưu đãi về đầu tư, về tài Chính, thuế đối với hoạt động đầu
tư, sản xuất kinh doanh …Đà Nẵng đã đang trở Thành một trong những
địa phương thu hút vốn nước ngoài lớn nhất cả nước.
1
Tiểu luận nghiên cứu marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận nghiên cứu marketing - Người đăng: Lê Thị Yến TRang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiểu luận nghiên cứu marketing 9 10 316