Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu hành vi khiếu nại khách hàng

Được đăng lên bởi lhsang72
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006

Tìm hiểu hành vi và khiếu nại của khách hàng
Tám khu vực dữ liệu có thể đưa vào các quyết định đảm bảo chất lượng.
Đối với một tổ chức, những khiếu nại của khách hàng là nguồn thông tin có giá trị
góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, thách thức đối
với họ chính là việc sử dụng các dữ liệu đó để đưa ra những quyết định hiệu quả.
Để sử dụng những dữ liệu khiếu nại phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề như
thiết kế, marketing, lắp đặt và phân phối, dịch vụ hậu mại và bảo dưỡng, tổ chức
cần có những hiểu biết cơ bản về khiếu nại khách hàng và hành vi của thị trường.
Những kiến thức dưới đây sẽ góp phần không nhỏ vào việc giải mã các dữ liệu và
đưa các thông tin này vào cơ sở dữ liệu khách hàng.
Trong thực tế, việc thu thập các khiếu nại thường tích kiệm chi phí hơn là việc lấy
mẫu hay kiểm định có tính hệ thống và đây là nguồn thông tin có tính kịp thời hơn
các thông tin điển hình sẵn có từ dữ liệu bảo hành.
Dưới đây là 8 yếu tố liên quan đến hành vi của khách hàng. Đây là những yếu tố
chủ chốt giúp cho tổ chức hiểu được ý nghĩa của dữ liệu khiếu nại.
1. Những cá nhân và khách hàng không thoả mãn thường không có xu hướng
khiếu nại
Nghiên cứu bởi Chương trình nghiên cứu dịch vụ khách hàng trong khu vực kinh
tế công cộng - Chương trình nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật - Đại học Havard (TARP)
đã chỉ ra rằng hầu hết các khách hàng thường không khiếu nại khi họ gặp phải vấn
đề sai lỗi. Trong trường hợp có thể mang lại kết quả mất mát trung bình là 142
USD đối với khách hàng, TARP đã điều tra được rằng khoảng 31% người mua
hàng thường không khiếu nại lại với nhà sản xuất khi họ mua phải hàng lỗi. Điều
tra cũng phát hiện ra rằng đối với những lỗi nhỏ gây ra thiệt hại khoảng một vài đô
la thì chỉ có 3% khách hàng khiếu nại và 30% khách hàng trả lại sản phẩm. Phần
còn lại hầu hết khách hàng thường không có hành động gì hoặc vứt bỏ sản phẩm.

www.vanchung.vn/www.vctel.com

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006

Cuối cùng, một nghiên cứu của TARP trong năm 2001 đối với các đại lý mua
hàng sử dụng các thiết bị truyền thông điện tử thì có đến hơn 50% khách hàng lập
tức thay đổi nhà cung ứng thay vì việc gửi các khiếu nại đến nhân viên bán hàng
hay nhà quản lý.
2. Phần lớn các khiếu nại thường không xác định trực tiếp nguồn hay nguyên
nhân gây ra lỗi.
Ta có th...
Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006
Tìm hiểu hành vi và khiếu nại của khách hàng
Tám khu vực dữ liệu có thể đưa vào các quyết định đảm bảo chất lượng.
Đối với một tổ chức, những khiếu nại của khách hàng nguồn thông tin giá trị
góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, thách thức đối
với họ chính việc sử dụng các dữ liệu đó để đưa ra những quyết định hiệu quả.
Để sử dụng những dữ liệu khiếu nại phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề như
thiết kế, marketing, lắp đặt và phân phối, dịch vụ hậu mại bảo ỡng, tổ chức
cần những hiểu biết bản về khiếu nại khách hàng hành vi của thị trường.
Những kiến thức dưới đây sẽ góp phần không nhỏ vào việc giải các dữ liệu
đưa các thông tin này vào cơ sở dữ liệu khách hàng.
Trong thực tế, việc thu thập các khiếu nại thường tích kiệm chi phí hơn việc lấy
mẫu hay kiểm định có tính hệ thống và đây là nguồn thông tintính kịp thời hơn
các thông tin điển hình sẵn có từ dữ liệu bảo hành.
Dưới đây 8 yếu tố liên quan đến hành vi của khách hàng. Đây những yếu tố
chủ chốt giúp cho tổ chức hiểu được ý nghĩa của dữ liệu khiếu nại.
1. Những nhânkhách hàng không thoả mãn thường không xu hướng
khiếu nại
Nghiên cứu bởi Chương trình nghiên cứu dịch vụ khách ng trong khu vực kinh
tế công cộng - Chương trình nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật - Đại học Havard (TARP)
đã chỉ ra rằng hầu hết các khách hàng thường không khiếu nại khi họ gặp phải vấn
đề sai lỗi. Trong trường hợp th mang lại kết qu mất mát trung bình là 142
USD đối với khách hàng, TARP đã điều tra được rằng khoảng 31% người mua
hàng thường không khiếu nại lại với nhà sản xuất khi họ mua phải hàng lỗi. Điều
tra cũng phát hiện ra rằng đối với những lỗi nhỏ gây ra thiệt hại khoảng một vài đô
la thì chỉ 3% khách hàng khiếu nại 30% khách hàng trả lại sản phẩm. Phần
còn lại hầu hết khách hàng thường không có hành động gì hoặc vứt bỏ sản phẩm.
www.vanchung.vn/www.vctel.com
tìm hiểu hành vi khiếu nại khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu hành vi khiếu nại khách hàng - Người đăng: lhsang72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tìm hiểu hành vi khiếu nại khách hàng 9 10 618