Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY ACECOOK VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Đá Núi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM
KHOA KINH TẾ


MÔN:

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 1
BÀI THU HOẠCH

TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY
ACECOOK VIỆT NAM

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Mai Trâm
SVTH: Nguyễn Thị Thu Sương
MSSV: 12124073

TP. HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Nhận xét của giảng viên:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế hàng hóa có ba hệ thống sản xuất đó là: sản xuất đơn chiếc, sản xuất
theo lô và sản xuất theo khối lớn. Mỗi hệ thống sản xuất lại có một số ưu và nhược điểm
khác nhau. Từ đó mà mỗi doanh nghiệp sẽ lựa chọn cho mình một hệ thống sản xuất riêng
phù hợp với sản phẩm của mình để đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Sau chuyến tham
quan công ty VINA ACECOOK do Công ty và nhà trường tổ chức chúng em đã có thêm
hiểu biết về qúa trình sản xuất cũng như biết rõ hơn về hệ thống sản xuất mà công ty đã và
đang áp dụng.
Do kiến thức còn hạn hẹp cũng...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM
KHOA KINH TẾ

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 1
BÀI THU HOẠCH
TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY
ACECOOK VIỆT NAM
GVHD: ThS. Nguyễn Thị Mai Trâm
SVTH: Nguyễn Thị Thu Sương
MSSV: 12124073
TP. HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2014
TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY ACECOOK VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY ACECOOK VIỆT NAM - Người đăng: Đá Núi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY ACECOOK VIỆT NAM 9 10 970