Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về chiến lược quốc gia về dinh dưỡng năm 2001 - 2010

Được đăng lên bởi nguyencuong94fcb
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH
DƯỠNG NĂM 2001 ĐẾN 2010
Têncácthànhviêntrongnhóm
1.NguyễnVănCường
2.NguyễnHoàngTú
GVHD:

LờiMởĐầu
Nhưcácbạnđãbiếtnhucầudinhdưỡngđốivớiconngườivôcùngquantrọng.Nóảnhhưởngrấtlớn
đếnthểtrạngvàsứckhỏecủamỗiconngười.Làvấnđềđangđượccácquốcgiavôcùngquantâm.Ởn
ướctahiệnnay,nhànướccũngđãcónhữngchínhsáchvềvấnđềdinhdưỡng,cụthểlàchiếnlượcQu
ốcGiavềdinhdưỡngnăm20012010.Đểhiểuthêmvềchiếnlượcnàychúngtacùngnhauđisâuvềnộidungcủanó.

Mộtsốhìnhảnhvềhộinghị

NộiDung

1.Mụctiêu
a.Mụctiêutổngquát

Đảm bảo đến năm 2010, tình trạng dinh dưỡng của nhân dân được cải

thiện rõ rệt, các gia đình trước hết là trẻ em và bà mẹ được nuôi dưỡng
và chăm sóc hợp lý, bữa ăn của người dân ở tất cả các vùng đủ hơn về số
lượng, cải thiện hơn về chất lượng, đảm bảo về an toàn vệ sinh. Hạn chế
các vấn đề sức khoẻ mới nảy sinh có liên quan tới dinh dưỡng.

b.Mụctiêucụthể





Người dân được nâng cao về kiến thức và thực hành dinh dưỡnghợplý




Giảm tỷ lệ hộ gia đình có mức năng lượng ăn vào thấp

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và bà mẹ
Giải quyết về cơ bản tình trạng thiếu vitamin A, thiếu Iốt và giảm đáng kể
tình trạng thiếu máudinhdưỡng
Cảithiệnrõrệttìnhtrạngvệsinhantoànthựcphẩm

1.Cácgiảiphápvàchínhsáchchủyếu

a)

Các giải phápnhằm cải thiện dinhdưỡng và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

-) Giáo dục và phổ cập kiến thức dinh dưỡng cho toàn dân
-) Đảmbảoantoànthựcphẩmởcấpđộgiađình
-) Phòngchốngsuydinhdưỡngproteinvànănglượngđốivớibàmẹvàtrẻem
-) Phòngchốngthiếuvichấtdinhdưỡng
-) Đảmbảochấtlượngvàvệsinhantoànthựcphẩm
-) Theodõi,đánhgiá,giámsátdinhdưỡng
-) Xâydựngmôhìnhđiểmđểrútkinhnghiệmchỉđạo

b.Cácchínhsáchcóliênquanchặtchẽvớidinhdưỡng

 -Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia
 -Thúc đẩy xoá đói giảm nghèo
 -Cảithiệncơsởhạtầng,dịchvụthiếtyếuchocôngtácchămsócbàmẹtrẻem

C.Các chính sách hỗ trợ cho dinh dưỡng

 Đưa chỉ tiêu dinh dưỡng vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địaphương
 Các chính sách hỗ trợ cho chăm sóc dinh dưỡng
 Xã hội hoá công tác dinh dưỡng

D.Đầu tư để thực hiện chiến lược

-

Đầu tư để thực hiện chiến lược
Phát huy nội lực và huy động cộng đồng

-Tăng cường hợp tác quốc tế về dinh dưỡng

3.Kế hoạch thực hiện chiến lược

a.
-.
-.

Giai đoạn 1 (2001-2005)
Triển khai các hoạt động trọng tâm nhằm cải thiện dinh dưỡng, chú trọng công tác giáo dục,
huấn luyện, phát triển nhân lực và bổ sung các chính sách hỗ trợ cho dinh dưỡng.
Tiếptụctriểnkhaicácchươngtrìnhmụctiêu

b.Giai đoạn 2 (2006-2010)

 Tiếp tục...
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ CHIẾN LƯC QUỐC GIA VỀ DINH
ỠNG NĂM 2001 ĐẾN 2010
Têncácthànhviêntrongnhóm
NguyễnVănCường
.NguyễnHoàngTú

LờiMởĐầu
 !"#$%&'($)*
+$,-./012#345,)6#7"# !"#839
#:#;<,=&>?-6)6<@+*,*7A
#6B3CCD
CCE++F36*7,;G#!#-86H2#&
Tìm hiểu về chiến lược quốc gia về dinh dưỡng năm 2001 - 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về chiến lược quốc gia về dinh dưỡng năm 2001 - 2010 - Người đăng: nguyencuong94fcb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tìm hiểu về chiến lược quốc gia về dinh dưỡng năm 2001 - 2010 9 10 889