Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về clostridium botulinum

Được đăng lên bởi NhờẤt NhấtNặng Nhật
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Clostridium botulinum

GVHD: PHẠM MINH NHỰT
SVTH: NHÓM 22
NGUYỄN NHỰT NAM
HUỲNH NHỰT TÂN
KIỀU ĐỨC PHƯỚC HUY
TRẦN THỊ HƯƠNG DUY

07DSH3
07DSH3
07DSH4
07DSH4

Clostridium botulinum




Chương I Tổng quan về Clostridium
botulinum
Chương II Phương pháp xác định
Chương III kết luận và đề nghị

Chương I Tổng quan về Clostridium
botulinum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lịch sử phát hiện
Phân loại
Đặc điểm của Clotridium botulinum
Cấu trúc
Cơ chế gây bệnh
Bệnh và triệu chứng bệnh
Các loại thực phẩm nhiễm Clostidium botulinum
Tình hình nhiễm Clostridium botulinum ở Việt
Nam và trên thế giới

1. Lịch sử phát hiện







Emile van Ermengem phân lập vào năm 1895.
Năm 1896, Emile Van Ermengem tìm ra mầm bệnh ngộ độc thịt (vi
khuẩn Clostridium botulinum).
Kể từ năm 1953 tất cả các loài neurotoxins botulinum sinh (loại AG) đã được cho rằng C. botulinum
Nhưng sau đó những bằng chứng về kiểu hình và kiểu gen đáng kể
tồn tại để chứng minh tính không đồng nhất trong các loài. Điều này
đã dẫn đến việc phân loại lại của C. botulinum loại G giống như là
một loài
Năm 2003 bộ gen của Clostridium botulinum được công bố( công
trình của viện Sanger với Tiến sĩ Roger Huston và Tiến sĩ M. Peck

2. Phân loại



Closridium botulinum thuộc:
Ngành Firmicutes
Lớp Clostridia
Bộ Clostridiales
Họ Clostridiaceae
Chi Clostridium



Clostridium botulinum gồm có 7 chủng tùy thuộc vào loại độc







tố. A,B,C,D,E,F,G.

3. Đặc điểm của Clotridium botulinum








C.botulinum là trực khuẩn kỵ khí bắt buộc, tồn tại ở trong đất, phân
động vật, ruột cá. Chúng là vi khuẩn hình que sinh độc tố botulin là
nguyên nhân gây tê liệt cơ.
Clostridium botulinum phát triển thuận lợi ở nhiệt độ 26-280C
tiết ra độc tố botulotoxin
sinh khí hydro sulfur (H2S) và sinh hơi
Clostridium botulinum không thể tồn tại trong môi trường có trên
2% . Chúng không thể phát triển ở pH acid thấp hơn 4.5. Nồng độ
muối trên 1% có thể ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn.
Clostridium botulinum không thể sử dụng lactose như một nguồn
carbon chính

4. Cấu trúc
4.1. Cấu trúc tế bào
4.2. Cấu trúc phân tử

4.1. Cấu trúc tế bào





Kích thước khoảng 0,3 – 0,7µm × 3,5 – 7,0 µm, có hình que,
không có có roi.
C.botulinum là vi khuẩn Gram (+)
sinh bào tử,bào tử thường to hơn chiều ngang của tế bào

4.2. Cấu trúc phân tử


Toxin được tổng hợp từ một
chuỗi polypeptid có trọng lượng
phân tử gần 150.000 dalton. Ở
cấu trúc này, phân tử độc tố có
hoạt lực tương đối thấp, nhưng
khi bị một số enzym của vi
khuẩn và trypsin ...
Clostridium botulinum
GVHD: PHẠM MINH NHỰT
SVTH: NHÓM 22
NGUYỄN NHỰT NAM 07DSH3
HUỲNH NHỰT TÂN 07DSH3
KIỀU ĐỨC PHƯỚC HUY 07DSH4
TRẦN THỊ HƯƠNG DUY 07DSH4
Tìm hiểu về clostridium botulinum - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về clostridium botulinum - Người đăng: NhờẤt NhấtNặng Nhật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tìm hiểu về clostridium botulinum 9 10 581