Ktl-icon-tai-lieu

Tin Học Hệ Điều Hành

Được đăng lên bởi Quý Trần
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 2
HỆ ĐIỀU HÀNH

Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành
• Định nghĩa
• Chức năng hệ điều hành
– Quản trị tài nguyên của máy tính
– Cung cấp các dịch vụ cho người sử dụng

• Một số hệ điều hành phổ biến

Khái niệm hệ điều hành
• Hệ điều hành là gì?
Chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và
người sử dụng, có chức năng điều khiển và phối hợp
vệc sử dụng phần cứng và cung cấp các dịch vụ cơ
bản cho các ứng dụng.
• Mục tiêu
– Giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống;
– Quản lý và cấp phát tài nguyên hệ thống một cách
hiệu quả.

Mô hình đơn giản: người sử dụng tương tác với phần
cứng máy tính thông qua ứng dụng chạy trên nền hệ
điều hành.

Các ứng dụng
Hệ điều hành

Phần cứng

Các thành phần của hệ thống

Các thành phần của hệ thống
• Phần cứng (hardware): Bao gồm các tài nguyên cơ bản của
máy tính như CPU, bộ nhớ, các thiết bị I/O,...
• Hệ điều hành (operating system): Phân phối tài nguyên, điều
khiển và phối hợp các hoạt động của các chương trình trong
hệ thống.
• Chương trình ứng dụng (application programs): Sử dụng tài
nguyên hệ thống để giải quyết một vấn đề tính toán nào đó
của người sử dụng, ví dụ: compilers, database systems, video
games, business programs.
• Dữ liệu: Các chương trình hoạt động trên dữ liệu được lưu
trữ dưới dạng tập tin (files)

Các chức năng chính của hệ điều hành

 Phân chia thời gian xử lý và định thời CPU
 Phối hợp và đồng bộ hoạt động giữa các processes
(coordination & synchronization)
 Quản lý tài nguyên hệ thống (thiết bị I/O, bộ nhớ, file
chứa dữ liệu,…)
 Thực hiện và kiểm soát
 Duy trì sự nhất quán (integrity) của hệ thống, kiểm soát
lỗi và phục hồi hệ thống khi có lỗi (error recovery)
 Cung cấp giao diện làm việc cho users

Các chức năng chính của hệ điều hành
• Được chia thành 2 nhóm chức năng chính:
– Quản trị tài nguyên máy tính
– Giao tiếp với người dùng

Quản trị tài nguyên máy tính
• Quản lý tất cả các phần cứng máy tính: chip xử lý, các
thiết bị ngoại vi thông qua hệ thống bus và trình điều
khiển thiết bị (device driver)

Quản trị tài nguyên máy tính
• Sơ đồ quản lý thiết bị của hệ điều hành

Quản trị tài nguyên máy tính

• Quản trị các tiến trình
– Xử lý đơn nhiệm (singal-tasking) cùng lúc chỉ xử lý
1 tác vụ;
– Xử lý đa nhiệm (multi-tasking) xử lý nhiều tác vụ
một lúc.
Lưu ý: máy tính với 01 CPU chỉ có thể thi hành một
chỉ thị lệnh tại một thời điểm!

Quản trị tài nguyên máy tính

• Quản trị bộ nhớ chính
– Quản lý các địa chỉ nhớ và cấp phát vùng nhớ cho
các tiến trình;
– Bảo vệ bộ nhớ để cá...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin Học Hệ Điều Hành - Người đăng: Quý Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tin Học Hệ Điều Hành 9 10 482