Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình phá sản chung của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5991 lần   |   Lượt tải: 16 lần
MỤC LỤC
Phần A: PHẦN MỞ ĐẦU.................................................................................................3
I. Lý do chọn đề tài...........................................................................................................3
II. Đối tượng nghiên cứu....................................................................................................3
III. Mục đích nghiên cứu.....................................................................................................3
IV. Cơ sở lý luận.................................................................................................................4
4.1. Khái niệm phá sản........................................................................................................4
4.2. Định hướng XHCN nền kinh tế ở nước ta...................................................................4
4.3. Một số nguyên nhân dẫn đến phá sản và những lời khuyên cụ thể.............................4

Phần B: NỘI DUNG CHÍNH..........................................................................................11
Chương I: Vài nét về tình hình phá sản doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay................................................................11
Chương II: Sự phá sản của Tập đoàn kinh tế Vinashin.....................................................15
2.1. Khái quát chung về tập đoàn kinh tế Vinashin...........................................................15
2.1.1. Lịch sử hình thành....................................................................................................15
2.1.2. Cơ cấu tổ chức..........................................................................................................16
2.1.3. Đầu tư.......................................................................................................................16
2.2. Tình hình phá sản của tập đoàn Vinashin...................................................................17
2.2.1. Một số dự án thất bại điển hình...............................................................................17
2.2.2. Một số nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của Tập đoàn..........................................18
2.2.2.1. Nguyên nhân chủ quan..........................................................................................18
2.2.2.2. Nguyên nhân khách quan......................................................................................20
Trang 1

Chương III. Biện pháp Chín...
M C L C
Phần A: PHẦN MỞ ĐẦU.................................................................................................3
I. Lý do chọn đề tài...........................................................................................................3
II. Đối tượng nghiên cứu....................................................................................................3
III. Mục đích nghiên cứu.....................................................................................................3
IV. Cơ sở lý luận.................................................................................................................4
4.1. Khái niệm phá sản........................................................................................................4
4.2. Định hướng XHCN nền kinh tế ở nước ta...................................................................4
4.3. Một số nguyên nhân dẫn đến phá sản và những lời khuyên cụ thể.............................4
Phần B: NỘI DUNG CHÍNH..........................................................................................11
Chương I: Vài nét về tình hình phá sản doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay................................................................11
Chương II: Sự phá sản của Tập đoàn kinh tế Vinashin.....................................................15
2.1. Khái quát chung về tập đoàn kinh tế Vinashin...........................................................15
2.1.1. Lịch sử hình thành....................................................................................................15
2.1.2. Cơ cấu tổ chức..........................................................................................................16
2.1.3. Đầu tư.......................................................................................................................16
2.2. Tình hình phá sản của tập đoàn Vinashin...................................................................17
2.2.1. Một số dự án thất bại điển hình...............................................................................17
2.2.2. Một số nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của Tập đoàn..........................................18
2.2.2.1. Nguyên nhân chủ quan..........................................................................................18
2.2.2.2. Nguyên nhân khách quan......................................................................................20
Trang 1
Tình hình phá sản chung của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình phá sản chung của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tình hình phá sản chung của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 9 10 707