Ktl-icon-tai-lieu

tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập

Được đăng lên bởi khanhlinh-virgo-93
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1774 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bộ máy kiểm toán gồm cả con người và phương tiện chứa đựng các yếu tố của kiểm toán
để thực hiện chức năng kiểm toán. Tổ chức bộ máy kiểm toán với những mô hình tổ chức và cơ
chế hoạt động linh hoạt nhằm thích ứng với đặc điểm của đối tượng và khách thể kiểm toán
trong các cuộc kiểm toán cụ thể và hướng tới việc thực viện các chức năng của kiểm toán.
Tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập
1. Khái quát chung về tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập
Bộ máy kiểm toán gồm cả con người và phương tiện chứa đựng các yếu tố của kiểm toán để thực
hiện chức năng kiểm toán. Tổ chức bộ máy kiểm toán với những mô hình tổ chức và cơ chế hoạt
động linh hoạt nhằm thích ứng với đặc điểm của đối tượng và khách thể kiểm toán trong các
cuộc kiểm toán cụ thể và hướng tới việc thực hiện các chức năng của kiểm toán.
Tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập là tổ chức của các kiểm toán viên chuyên nghiệp kinh
doanh các dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ khác có liên quan. Là tổ chức kinh doanh, mọi đơn
vị kiểm toán độc lập phải thực hiện các nghĩa vụ và có quyền lợi như một tổ chức kinh doanh
khác.
Tất cả các yêu cầu trên đòi hỏi khoa học về tổ chức kiểm toán trước hết phải xác định
được những nguyên tắc cơ bản về tổ chức bộ máy kiểm toán, trên cơ sở đó xác định các mô hình
tổ chức trong hàng loạt các mối liên hệ trong và ngoài hệ thống, đồng thời phân tích điều kiện và
xác định mục tiêu và bước đi trong tổ chức bộ máy kiểm toán Việt Nam.
2. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán là kinh doanh một nghề chuyên sâu nên kiểm toán viên
phải có đủ điều kiện hành nghề. Do đó chỉ có những người có bằng kiểm toán và đủ điều kiện
hành nghề khác nhau mới được phép kinh doanh dịch vụ này. Thông thường cùng với dịch vụ
kiểm toán, bộ máy này có thể thực hiện các dịch vụ khác có liên quan như kế toán, tư vấn thuế,
tài chính, tin học … Từ nhận thức về bản chất của tổ chức và tổ chức bộ máy kiểm toán, có thể
nhận thấy nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán :
2.1. Xây dựng đội ngũ kiểm toán viên đủ về số lượng và bảo đảm yêu cầu chất lượng phù
hợp với từng bộ máy kiểm toán.
Kiểm toán viên là yếu tố cơ bản cấu thành bộ máy kiểm toán. Sự tồn tại cũng như chất
lượng hoạt động của bộ máy kiểm toán được quyết định bởi số lượng và chất lượng đội ngũ kiểm
toán viên, đó là nguyên lý chung cho việc tổ chức mọi hoạt động bộ máy. Hơn nữa, hoạt động
kiểm toán lại có chức năng đặc biệt nên đòi hỏi cao với kiểm toán viên cả về chuyên môn lẫn
phẩm chất đạo đức. Vì vậy, dù ở bất cứ đâu t...
Bộ máy kiểm toán gồm cả con người và phương tiện chứa đựng các yếu tố của kiểm toán
để thực hiện chức năng kiểm toán. Tổ chức bộ máy kiểm toán với những hình tổ chức
chế hoạt động linh hoạt nhằm thích ứng với đặc điểm của đối tượng khách thể kiểm toán
trong các cuộc kiểm toán cụ thể và hướng tới việc thực viện các chức năng của kiểm toán.
Tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập
1. Khái quát chung về tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập
Bộ máy kiểm toán gồm cả con người và phương tiện chứa đựng các yếu tố của kiểm toán để thực
hiện chức năng kiểm toán. Tổ chức bộ máy kiểm toán với những mô hình tổ chức và cơ chế hoạt
động linh hoạt nhằm thích ứng với đặc điểm của đối tượng khách thể kiểm toán trong các
cuộc kiểm toán cụ thể và hướng tới việc thực hiện các chức năng của kiểm toán.
Tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập tổ chức của các kiểm toán viên chuyên nghiệp kinh
doanh các dịch vụ kiểm toán các dịch vụ khác liên quan. tổ chức kinh doanh, mọi đơn
vị kiểm toán độc lập phải thực hiện các nghĩa vụ quyền lợi như một tổ chức kinh doanh
khác.
Tất cả các yêu cầu trên đòi hỏi khoa học về tổ chức kiểm toán trước hết phải xác định
được những nguyên tắc cơ bản về tổ chức bộ máy kiểm toán, trên cơ sở đó xác định các mô hình
tổ chức trong hàng loạt các mối liên hệ trong và ngoài hệ thống, đồng thời phân tích điều kiện và
xác định mục tiêu và bước đi trong tổ chức bộ máy kiểm toán Việt Nam.
2. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán
Kinh doanh dịch vụ kiểm toán kinh doanh một nghề chuyên sâu nên kiểm toán viên
phải đủ điều kiện hành nghề. Do đó chỉ những người bằng kiểm toán đủ điều kiện
hành nghề khác nhau mới được phép kinh doanh dịch vụ này. Thông thường cùng với dịch vụ
kiểm toán, bộ máy này thể thực hiện các dịch vụ khác liên quan như kế toán, vấn thuế,
tài chính, tin học Từ nhận thức về bản chất của tổ chức tổ chức bộ máy kiểm toán, thể
nhận thấy nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán :
2.1. Xây dựng đội ngũ kiểm toán viên đủ về số lượng và bảo đảm yêu cầu chất lượng phù
hợp với từng bộ máy kiểm toán.
Kiểm toán viên yếu tố bản cấu thành bộ máy kiểm toán. Sự tồn tại cũng như chất
lượng hoạt động của bộ máy kiểm toán được quyết định bởi số lượng và chất lượng đội ngũ kiểm
toán viên, đó nguyên chung cho việc tổ chức mọi hoạt động bộ máy. Hơn nữa, hoạt động
kiểm toán lại chức năng đặc biệt nên đòi hỏi cao với kiểm toán viên cả về chuyên môn lẫn
phẩm chất đạo đức. vậy, bất cứ đâu trong phạm vi quốc gia hay quốc tế, bất cứ khi nào
khi mới xây dựng hay đang trên đường phát triển,c tổ chức kiểm toán đều coi trọng việc
xây dựng đội ngũ kiểm toán viên.
Kiểm toán viên bao gồm nhiu loại hình với những bộ máy tổ chức cụ thể cũng có những
điểm khác nhau về nội dung phương pháp cụ thể từ đó cả về tổ chức kiểm toán. vậy, xây
dựng đội ngũ kiểm toán viên cũng đòi hỏi những yêu cầu cụ thể riêng biệt thích ứng với từng
loại hình, từng bộ máy kiểm toán.
Ngoài xây dựng loại hình bộ máy tổ chức, việc phân công công việc tương ứng với trách
nhiệm đối với mỗi kiểm toán viên cũng yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng kiểm toán
trong một cuộc kiểm toán. Sau đây bảng tả cấp độ của nhân viên kiểm toán tương ứng với
kinh nghiệm mà mỗi KTV có được :
Cấp độ - Số năm kinh nghiệm
Trợ lý kiểm toán (Staff assistant) 0 – 2 năm
Trưởng phòng kiểm toán (Senior) 2 – 5 năm
1
tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập - Trang 2
tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập - Người đăng: khanhlinh-virgo-93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập 9 10 261