Ktl-icon-tai-lieu

Toan 12

Được đăng lên bởi pham-tran
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề hoặc
mạch kiến thức, kĩ năng
1. Lũy thừa
2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ,
hàm số logarit .
3. Logarit và tính chất
4. Phương trình mũ
5. Phương trình logarit

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi
1
1
2
3
TL
TL
TL
TL
Câu 1
1.0
Câu 2
2.0
Câu 3a
Câu 3b
1.0
1.0
Câu 4a
Câu 6
1.5
1.0
Câu 4b
Câu 5
1.5
1.0
2.5
2.5
4.0
1.0

Tổng
điểm
1.0
2.0
2.0
2.5
2.5
10

BẢN MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI
Câu 1: Biết sử dụng các tính chất của lũy thừa để tính, rút gọn biểu thức.
Câu 2: Biết sử dụng tính chất hàm lũy thừa, hàm mũ, logarit để so sánh các số.
Câu 3: Hiểu và sử dụng các tính chất của lũy thừa, logarit để tính toán .
Câu 4: Biết giải các phương trình mũ, logarit cơ bản .
Câu 5: Hiểu và giải được phương trình logarit có điều kiện.
Câu 6: Hiểu và liên hệ việc tìm nghiệm phương trình mũ để giải được bài toán thực tiễn .

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT ĐẶNG TRẦN CÔN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Môn: Toán Lớp 12 (cơ bản)
Bài số 3 (Giải tích, Chương II)
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (1,0 điểm): Biến đổi số sau về dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ A =

213. 2
3

0,5.4

1

3

Câu 2 (2,0 điểm): So sánh các số sau:
0,12

0,13

 5 −1 
 5 −1 
a) 
và 
b) logπ −3 2,34 và logπ −3 2,33 .
÷
÷
÷
÷ ;
 2 
 2 
Câu 3 (2,0 điểm): Không dùng máy tính, hãy rút gọn và tính:
log 2
a) 3 9 ;
b) log 2 b , biết b = 4.log 2 2 .
Câu 4 (3,0 điểm): Giải các phương trình sau:
2
a) 3x −1 + 5.3x + 2 = 2.3x − 2 + 4 ;
b) log3 x − 2 log 9 x + log 3 x = 10 .
Câu 5 (1,0 điểm): Giải phương trình log 2 ( x − 1) = log 4 ( 2 − x ) .
Câu 6 (1,0 điểm): Biết số tiền cả vỗn lẫn lãi thu được sau n tháng khi gửi tiết kiệm S đồng ở
n
ngân hàng với lãi suất r %/tháng được tính theo công thức xn = S ( 1 + r ) . Hỏi nếu gửi 2 triệu
đồng với lãi suất 1,2 %/tháng thì sau mấy năm, mấy tháng ta thu được số tiền cả vốn lẫn lãi là
2.793.086 đồng ?
- - - Hết - - 2

ĐÁP ÁN
Nội dung

Câu
1

213.2

A=

−

1
3

1
2

2 .2

0.5

2
3

79

0.5

=26
2a

5 −1
< 1, 0.12 < 0.13
2

0<

0,12

2b
3a

0.5
0.13

 5 −1 
 5 −1 
⇒
>
÷
 2 ÷
 2 ÷
÷




0 < π − 3 < 1, 2.34 > 2.33
⇒ logπ −3 2.34 < logπ −3 2.33
3

log9 2

1

= 32

0.5
0.5
0.5
0.5

log 2 2
3

0.5

1

3b
4a

4b

Điểm

= 2 16
Tính được b = 2
Suy ra log 3 b = 2

0.5
0.5

x
Viết phương trình về 3 =

0.5

18
203

 18 
Giải ra và kết luận nghiệm: x = log 3 
÷
 203 
10
Đk x > 0, Viết phương trình về log 3 x =
3

0.5
0.75

10

5

Giải ra và kết luận nghiệm: x = 3 3
Đk: x > 1, x ≠ 2
log 2 ( x − 1) = log 4 ( 2 − x )

2

⇔ x −1 = 2 − x

0.5

3
2...
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề hoặc
mạch kiến thức, kĩ năng
Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng
điểm
1 1 2 3
TL TL TL TL
1. Lũy thừa Câu 1
1.0
1.0
2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ,
hàm số logarit .
Câu 2
2.0
2.0
3. Logarit và tính chất Câu 3a
1.0
Câu 3b
1.0
2.0
4. Phương trình mũ Câu 4a
1.5
Câu 6
1.0
2.5
5. Phương trình logarit Câu 4b
1.5
Câu 5
1.0
2.5
2.5 2.5 4.0 1.0 10
BẢN MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI
Câu 1: Biết sử dụng các tính chất của lũy thừa để tính, rút gọn biểu thức.
Câu 2: Biết sử dụng tính chất hàm lũy thừa, hàm mũ, logarit để so sánh các số.
Câu 3: Hiểu và sử dụng các tính chất của lũy thừa, logarit để tính toán .
Câu 4: Biết giải các phương trình mũ, logarit cơ bản .
Câu 5: Hiểu và giải được phương trình logarit có điều kiện.
Câu 6: Hiểu và liên hệ việc tìm nghiệm phương trình mũ để giải được bài toán thực tiễn .
Toan 12 - Trang 2
Toan 12 - Người đăng: pham-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Toan 12 9 10 128