Ktl-icon-tai-lieu

Toán kinh tế

Được đăng lên bởi kowaki72
Số trang: 265 trang   |   Lượt xem: 5772 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TOÁN KINH TẾ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TOÁN KINH TẾ
Biên soạn :

PGS.TS. NGUYỄN QUẢNG
TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI

LỜI NÓI ĐẦU
Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập môn học Toán kinh tế dành cho sinh viên hệ
đào tạo đại học từ xa, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) tổ chức biên soạn
tập Sách hướng dẫn học tập (Sách HDHT) môn học Toán kinh tế theo đúng chương trình đào tạo
Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh của Học viện.
Tập sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa, chọn lọc bổ sung tập giáo trình Toán chuyên
ngành đã được Nhà xuất bản Bưu điện ấn hành vào tháng 9 năm 2003 và các bài giảng Toán kinh
tế đã được sử dụng, giảng dạy cho chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Quản trị Kinh
doanh tại Học viện.
Nội dung tập sách được cấu trúc gồm 7 chương:
Chương 1. Các kiến thức mở đầu về phương pháp tối ưu
Chương 2. Mô hình tối ưu tuyến tính
Chương 3. Một số mô hình tối ưu tuyến tính khác
Chương 4. Các bài toán tối ưu trên mạng.
Chương 5. Phương pháp mô hình hoá và mô hình toán kinh tế.
Chương 6. Lý thuyết Phục vụ đám đông
Chương 7. Lý thuyết quản lý dự trữ.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu, các tác giả
không đi sâu vào các vấn đề lý luận và kỹ thuật toán học phức tạp, mà chỉ tập trung trình bày, giới
thiệu những kiến thức cơ bản chủ yếu thiết thực và cập nhật, làm cơ sở cho việc học tập nghiên
cứu phân tích kinh tế nói chung và học tập các môn chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ở cuối
mỗi chương, sau phần khái quát và tóm tắt các vấn đề cơ bản, chủ yếu của lý thuyết, các tác giả
đưa ra các bài tập mẫu và phân tích cách giải để người học có thể tự giải được những bài toán liên
quan đến lý luận đã học. Phần bài tập cuối mỗi chương cũng sẽ giúp người học tự nghiên cứu, vận
dụng các lý luận đã học vào phân tích, lý giải các nội dung thực tiễn liên quan.
Mặc dù các tác giả đã đầu tư nghiên cứu chọn lọc biên soạn nghiêm túc để đáp ứng yêu cầu
giảng dạy và học tập của môn học, nhưng chắc tập sách sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất
định. Các tác giả rất mong nhận được sự góp ý của bạn bè đồng nghiệp, bạn đọc và các bạn sinh
viên để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.

CÁC TÁC GIẢ

Chương I: Một số kiến thức mở đầu

CHƯƠNG I: MỘT SỐ KIẾN THỨC MỞ ĐẦU
1.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC
1.1.1. Tổng quan về tối ưu hoá.
Trong hoạt động thực tiễn, nhất là trong quá trình ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
TOÁN KINH T
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
Toán kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán kinh tế - Người đăng: kowaki72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
265 Vietnamese
Toán kinh tế 9 10 456