Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan sản phẩm Iphone 5S

Được đăng lên bởi sophie-leoanh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ - IPHONE 5S
1.1 Các tính chất của sản phẩm toàn diện
a. Tổng quan về iPhone 5S
Chính thức ra mắt vào ngày 11/09/2013 tại Hoa Kỳ, iPhone 5S, có một tên gọi
chính xác hơn: "iPhone 5P", trong đó "P" là viết tắt của "potential (ti ềm năng).
iPhone 5S đã mở màn cho các công nghệ có th ể thay đổi hoàn toàn tương lai c ủa
nền tảng điện toán iOS và coi là sản phẩm bước đệm cho các s ản ph ẩm đ ột phá
cho năm 2014.
b. Sản phẩm vật chất
Lựa chọn màu sắc mới, khi ra mắt vào năm 2012, iPhone 5 đã nhanh chóng tr ở
thành trải nghiệm iPhone tuyệt vời nhất trong lịch sử, điện thoại smartphone này
là một thiết kế tinh tế và tươi mới về mọi mặt, từ kích cỡ màn hình cho tới v ị trí
khe cắm tai nghe, iPhone 5 đã khởi đầu cho cuộc đua thiết kế thân kim loại v ới
một thân hình rất mỏng, nhẹ và 2 màu sắc truyền thống đen trắng . Bên cạnh đó
thì tông màu kim loại này sẽ giúp che gi ấu các vết x ước tốt h ơn các tông màu khác,
bao gồm cả màu đen truyền thống.
iPhone 5S là bản sao y hệt của iPhone 5. Phiên bản trắng b ạc c ủa iPhone 5S trông
giống hệt như iPhone 5, trong khi phiên bản màu xám có màu sáng h ơn phiên b ản
màu đen của iPhone 5 đôi chút. Quan tr ọng nh ất, iPhone 5S có thêm màu vàng. Đây
không phải là màu vàng "chóe" của iPhone 5c mà là màu vàng sâm-panh, có th ể g ọi
là màu đồng nhạt. Nhờ được kết hợp một cách hết sức nhuần nhuy ễn v ới màu
trắng ở hai viền trên dưới, bạn sẽ khó có thể nhận xét rằng màu vàng c ủa iPhone
5S là "rực rỡ", trừ trường hợp bạn đem chiếc 5s màu vàng ra ngắm nhìn d ưới ánh
nắng gay gắt.

Về thiết kế, giống như người tiền nhiệm, iPhone 5s tạo ra cảm giác cao cấp và
tinh tế. Với màn hình 4 inch, iPhone 5s nhỏ gọn hơn tất cả các đ ối th ủ c ạnh tranh
chính (Galaxy S4, HTC One, Moto X).
Cảm biến vân tay, thành công của Apple là ở chỗ iPhone 5S đã biết tích hợp cảm
biến vân tay một cách hoàn hảo vào trải nghiệm sử dụng iPhone 5s: do được tích
hợp trên nút Home, cảm biến vân tay của iPhone 5S không gây thêm bất kì phi ền
phức nào cho người dùng. Touch ID hoạt động tốt tới mức chỉ cần chạm nhẹ, có
thể nhận diện từ nhiều góc độ và có tần suất nhận diện không chính xác thấp hơn
các mẫu laptop doanh nhân. Các biên tập viên của CNET thậm chí còn thử nghiệm
thành công nhận diện dấu vân... chân trên iPhone 5s.
Ngoài ra, nếu có sử dụng mật khẩu (passcode) thì bạn vẫn sẽ phải nhớ passcode
của mình. Khi iPhone 5s được khởi động lại, hoặc sau 48 giờ không sử dụng, bạn sẽ
phải nhập lại passcode. Đây là một hình thức bảo vệ 2 lớp rất chắc ch...
S N PH M CÔNG NGH - IPHONE 5S
1.1 Các tính ch t c a s n ph m toàn di n
a. T ng quan v iPhone 5S
Chính th c ra m t vào ngày 11/09/2013 t i Hoa Kỳ, iPhone 5S, m t tên g i
chính xác h n: "iPhone 5P", trong đó "P" vi t t t c a "potential (ti m năng).ơ ế
iPhone 5S đã m màn cho các công ngh th thay đ i hoàn toàn t ng lai c a ươ
n n t ng đi n toán iOS và coi s n ph m b c đ m cho các s n ph m đ t phá ướ
cho năm 2014.
b. S n ph m v t ch t
L a ch n màu s c m i, khi ra m t vào năm 2012, iPhone 5 đã nhanh chóng tr
thành tr i nghi m iPhone tuy t v i nh t trong l ch s , đi n tho i smartphone này
m t thi t k tinh t và t i m i v m i m t, t kích c màn hình cho t i v trí ế ế ế ươ
khe c m tai nghe , iPhone 5 đã kh i đ u cho cu c đua thi t k thân kim lo i v i ế ế
m t thân hình r t m ng, nh và 2 màu s c truy n th ng đen tr ng . Bên c nh đó
thì tông màu kim lo i y sẽ giúp che gi u các v t x c t t h n các tông màu khác, ế ướ ơ
bao g m c màu đen truy n th ng .
iPhone 5S là b n sao y h t c a iPhone 5. Phiên b n tr ng b c c a iPhone 5S trông
gi ng h t nh iPhone 5, trong khi phiên b n màu xám màu sáng h n phiên b n ư ơ
màu đen c a iPhone 5 đôi chút. Quan tr ng nh t, iPhone 5S thêm màu ng. Đây
không ph iu ng "chóe" c a iPhone 5c màu vàng sâm-panh, th g i
màu đ ng nh t. Nh đ c k t h p m t cách h t s c nhu n nhuy n v i màu ượ ế ế
tr ng hai vi n trên d i, b n sẽ khó th nh n xét r ng màu vàng c a iPhone ướ
5S "r c r ", tr tr ng h p b n đem chi c 5s màu vàng ra ng m nhìn d i ánh ườ ế ướ
n ng gay g t.
Tổng quan sản phẩm Iphone 5S - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan sản phẩm Iphone 5S - Người đăng: sophie-leoanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tổng quan sản phẩm Iphone 5S 9 10 453