Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm kỹ năng bán hàng và tiếp thị

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 9041 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Trắc nghiệm kĩ năng bán hàng và tiếp
thị
Giống như hầu hết các chủ sở hữu kinh doanh có cơ sở tại nhà khác,
bạn có những câu hỏi quan trọng về chương trình bán hàng và
marketing của công ty mình. Làm thế nào bạn có thể tạo nên hình
ảnh chuyên nghiệp và có thêm khách hàng mới? Bạn nên đăng
quảng cáo ở đâu và với mức độ thường xuyên như thế nào?

Làm thế nào bạn có thể sử dụng mối quan hệ công chúng và các sự kiện
đặc biệt để gây sự chú ý? Bạn nên đầu tư bao nhiêu vào hoạt động
marketing qua thư gửi trực tiếp? Hãy nhanh chóng thử trả lời các câu hỏi

sau và thử xem công nghệ bán hàng và marketing của bạn đến mức nào,
sau đó đọc lời khuyên của các chuyên gia cho chương trình marketing
của công ty bạn.
Hãy trả lời Đúng hoặc Sai. Cộng cho bạn 10 điểm với mỗi câu trả lời
đúng.
1. Với một doanh nghiệp mới, nên sản xuất nhanh một cuốn sách
mỏng dùng tạm thời giới thiệu về công ty của bạn, rồi sau này sẽ đầu
tư vào cuốn sách có chất lượng cao sau này khi doanh nghiệp của bạn
đã trở nên thành công
A. Đúng B. Sai
Trả lời: B. Sai. Bạn đã bao giờ nghe câu nói: “Bạn không bao giờ có cơ
hội thứ hai để tạo nên ấn tượng đầu tiên” chưa? Hãy cẩn thận tạo nên
hình ảnh của công ty ngay từ đầy, hoặc nếu không bạn sẽ có rủi ro tạo
nên ấn tượng ban đầu dở ẹc – và bạn sẽ rất khó khăn trong việc sửa lại
những ấn tượng này. Bạn cũng có thể để mất cơ hội ký các hợp đồng
khiến công ty của bạn có thể thành công ngay trong những ngày đầu
tiên.

2. Khi liên quan đến vấn đề bán hàng và marketing, chủ doanh nghiệp
nên bám vào những phương thức mình làm tốt nhất, chẳng hạn như
thành lập mạng lưới hoặc marketing qua thư trực tiếp.
A. Đúng B. Sai
Trả lời: B. Sai. Với hầu hết các doanh nghiệp, chu kỳ bán hàng có thể
khá dài, đòi hỏi phải gặp gỡ tám đến mười lần với một khách hàng tiềm
năng trước khi ký kết được hợp đồng. Để thành công, bạn phải học được
nhiều chiêu thức bán hàng và marketing có thể giúp bạn thúc đẩy khách
hàng tiềm năng trong suốt chu kỳ bán hàng.
3. Các hoạt động marketing của một công ty lúc đẩy mạnh lúc giảm đi
là chuyện bình thường, tùy thuộc vào lượng công việc trong công ty –
hoạt động marketing bị giảm bớt khi công ty đang bận rộn, và được
đẩy mạnh khi công ty ít việc.
A. Đúng B. Sai
Trả lời: B. Sai. Những doanh nhân chỉ làm công tác tiếp thị vào những
lúc đình đốn công việc sẽ phải trải qua sự lên xuống tương ứng trong
dòng tiền mặt công ty và chịu nguy cơ công việc kinh doanh của họ rơi

vào một thung lũng sâu đến nỗi họ không thể tiếp thị kiểu gì để lôi nó ra
được...
Trc nghim kĩ năng bán hàng và tiếp
th
Giống như hầu hết các chủ sở hữu kinh doanh có sở tại nhà khác,
bạn những câu hỏi quan trọng về chương trình bán hàng và
marketing của công ty mình. Làm thế nào bn thể tạo nên hình
ảnh chuyên nghiệp và thêm khách hàng mới? Bạn nên đăng
quảng cáo ở đâu và với mức độ thường xuyên như thế nào?
Làm thế nào bạn có thsử dụng mối quan h công chúng và các skiện
đặc biệt để gây sự c ý? Bạn nên đầu tư bao nhiêu vào hoạt động
marketing qua thư gửi trực tiếp? Hãy nhanh chóng thử trả lời các câu hỏi
Trắc nghiệm kỹ năng bán hàng và tiếp thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm kỹ năng bán hàng và tiếp thị - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Trắc nghiệm kỹ năng bán hàng và tiếp thị 9 10 643