Ktl-icon-tai-lieu

Triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu tại Vinamilk

Được đăng lên bởi Thơm Moon
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3285 lần   |   Lượt tải: 14 lần
MỤC LỤC
I.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT...................................................................................................3
1.1.

Hệ thống nhận diện thương hiệu..........................................................................3

1.1.1.

Khái niệm..........................................................................................................3

1.1.2.

Vai trò................................................................................................................3

1.1.3.

Yêu cầu cơ bản trong thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu......................5

1.1.4.

Triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu.....................................................6

1.2 Trường hợp xâm phạm thương hiệu.......................................................................7
1.2.1 Khái niệm...............................................................................................................7
1.2.2 Các trường hợp xâm phạm chủ yếu......................................................................7
1.2.2.1 Sự xuất hiện của hàng giả/nhái..........................................................................7
1.2.2.2 Các hành vi xuyên tạc, nói xấu về hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp............8
1.2.2.3 Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh..........................................................9
II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN................................................................................................10
2.1.

Vấn đề triển khai hệ thống nhận diện của công ty cổ phần sữa Vinamilk. . .10

2.1.1.

Giới thiệu công ty cổ phần sữa Vinamilk.......................................................10

2.1.2.

Biểu tượng, trang trí các điểm bán.................................................................11

2.1.3.

In ấn các ấn phẩm...........................................................................................12

2.1.4.

Bao bì hàng hóa..............................................................................................13

2.1.5.

Trang phục, các yếu tố nhận diện tĩnh............................................................14

2.1.6.

Thông tin về hệ thống nhận diện mới.............................................................16

2.1.7. Hệ thống nhận diện của Vinamilk đảm bảo các yêu cầu trong triển khai hệ
thống nhận diện thương hiệu........................................................................................17
2.2. Trường hợp xâm phạm thương hiệu........................................
MỤC LỤC
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT...................................................................................................3
1.1. Hệ thống nhận diện thương hiệu..........................................................................3
1.1.1. Khái niệm..........................................................................................................3
1.1.2. Vai trò................................................................................................................3
1.1.3. Yêu cầu cơ bản trong thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu......................5
1.1.4. Triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu.....................................................6
1.2 Trường h!p xâm phạm thương hiệu.......................................................................7
1.2.1 Khái niệm...............................................................................................................7
1.2.2 Các trường hợp xâm phạm chủ yếu......................................................................7
1.2.2.1 Sự xuất hiện của hàng giả/nhái..........................................................................7
1.2.2.2 Các hành vi xuyên tạc, nói xấu về hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp............8
1.2.2.3 Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh..........................................................9
II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN................................................................................................10
2.1. Vấn đề triển khai hệ thống nhận diện của công ty cổ phần sữa Vinamilk...10
2.1.1. Giới thiệu công ty cổ phần sữa Vinamilk.......................................................10
2.1.2. Biểu tượng, trang trí các điểm bán.................................................................11
2.1.3. In ấn các ấn phẩm...........................................................................................12
2.1.4. Bao bì hàng hóa..............................................................................................13
2.1.5. Trang phục, các yếu tố nhận diện tĩnh............................................................14
2.1.6. Thông tin về hệ thống nhận diện mới.............................................................16
2.1.7. Hệ thống nhận diện của Vinamilk đảm bảo các yêu cầu trong triển khai hệ
thống nhận diện thương hiệu........................................................................................17
2.2. Trường h!p xâm phạm thương hiệu....................................................................18
1
Triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu tại Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu tại Vinamilk - Người đăng: Thơm Moon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu tại Vinamilk 9 10 600