Ktl-icon-tai-lieu

triết lý kinh doanh

Được đăng lên bởi sandyho0203-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1640 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu 1: Phân tích vai trò định hướng hoạt động kinh doanh của triết lý kinh
doanh. Lấy thực tế một số doanh nghiệp để minh chứng.
Trả lời: Nội dung kiến thức thuộc chương 2: Triết lý kinh doanh.
1. Phân tích vai trò định hướng hoạt động kinh doanh của triết lý kinh doanh:
Triết lý kinh doanh là một lực lượng hướng dẫn, tạo sức mạnh to lớn thành
công của doanh nghiệp.
Triết lý kinh doanh có vai trò:
+ Thiết lập một tiếng nói chung hoặc môi trường của một doanh nghiệp. Đảm
bảo nhất trí về mục đích trong doanh nghiệp. Định rõ mục đích của doanh
nghiệp và dịch chuyển các mục tiêu này thành mục tiêu cụ thể.
+ Nội dung triết lý kinh doanh rõ ràng là điều kiện hết sức cần thiết để thiết
lập các mục tiêu và soạn thảo các chiến lược một cách có hiệu quả. Một kế
hoạch mang tính chiến lược bắt đầu với một sứ mệnh kinh doanh đã được xác
định một cách rõ ràng. Triết lý kinh doanh (thể hiện rõ qua bản sứ mệnh) được
chuẩn bị kĩ được xem như bước đầu tiên trong quản trị chiến lược.
+ Triết lý kinh doanh cung cấp cơ sở hoặc tiêu chuẩn phân phối của nguồn
lực tổ chức. Sứ mệnh hay mục đích của doanh nghiệp là một yếu tố môi trường
bên trong có ảnh hưởng đến các bộ phận chuyên môn như sản xuất, kinh doanh,
marketing, tài chính và quản trị nhân sự. Mỗi bộ phận chuyên môn hay tài vụ
này phải dựa vào mục đích hay sứ mệnh cảu công ty để đề ra mục tiêu của bộ
phận mình.
Vai trò định hướng kinh doanh của triết lý kinh doanh được khái quát qua
những bước sau:
• Bước 1: Xác định sữ mệnh và các mục tiêu của tổ chức.
• Bước 2: Phân tích các đe dọa và cơ hội của thị trường.
• Bước 3: Đánh giá những điểm mạnh và yếu của tố chức.
• Bước 4: Xây dựng các chiến lược đã lựa chọn.

• Bước 5: Triển khai kế hoạch chiến lược.
• Bước 6: Triển khai kế hoạch chiến lược.
• Bước 7: Triển khai và đánh giá kết quả.
• Bước 8: Lặp lại quá trình hoạch định.
Môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp vốn rất phức tạp và biến đổi
không ngừng. Để tồn tại được doanh nghiệp cần có tính mềm dẻo, linh hoạt và
hơn thế nữa, muốn phát triển được lâu dài , nó cần thêm năng lực chủ động kinh
doanh với tính khôn ngoan sáng suốt. Tính định tính, sự trừu tượng cảu triết lý
kinh doanh cho phép doanh nghiệp có sự linh hoạt nhiều hơn trong việc thích
nghi với môi trường đang thay đổi và các hoạt động bên trong. Nó tạo ra sự linh
động trong việc thực hiện, sự mềm dẻo trong kinh doanh. Nó chính là một hệ
thống tạo nên cái “dĩ bất biến ứng vạn biến” của doanh nghiệp.
Theo Peter và Waterman, chính triết lý kinh doanh mang tính ...
Câu 1: Phân tích vai trò định hướng hoạt động kinh doanh của triết kinh
doanh. Lấy thực tế một số doanh nghiệp để minh chứng.
Trả lời: Nội dung kiến thức thuộc chương 2: Triết lý kinh doanh.
1. Phân tích vai trò định hướng hoạt động kinh doanh của triết lý kinh doanh:
Triết kinh doanh một lực lượng hướng dẫn, tạo sức mạnh to lớn thành
công của doanh nghiệp.
Triết lý kinh doanh có vai trò:
+ Thiết lập một tiếng nói chung hoặc môi trường của một doanh nghiệp. Đảm
bảo nhất trí về mục đích trong doanh nghiệp. Định mục đích của doanh
nghiệp và dịch chuyển các mục tiêu này thành mục tiêu cụ thể.
+ Nội dung triết kinh doanh ràng điều kiện hết sức cần thiết để thiết
lập các mục tiêu soạn thảo các chiến lược một cách hiệu quả. Một kế
hoạch mang nh chiến lược bắt đầu với một sứ mệnh kinh doanh đã được c
định một cách ràng. Triết kinh doanh (thể hiện qua bản sứ mệnh) được
chuẩn bị kĩ được xem như bước đầu tiên trong quản trị chiến lược.
+ Triết kinh doanh cung cấp sở hoặc tiêu chuẩn phân phối của nguồn
lực tổ chức. Sứ mệnh hay mục đích của doanh nghiệp một yếu tố môi trường
bên trong có ảnh hưởng đến các bộ phận chuyên môn như sản xuất, kinh doanh,
marketing, tài chính quản tr nhân sự. Mỗi b phận chuyên môn hay tài vụ
này phải dựa vào mục đích hay sứ mệnh cảu công ty để đ ra mục tiêu của bộ
phận mình.
Vai trò định hướng kinh doanh của triết kinh doanh được khái quát qua
những bước sau:
Bước 1: Xác định sữ mệnh và các mục tiêu của tổ chức.
Bước 2: Phân tích các đe dọa và cơ hội của thị trường.
Bước 3: Đánh giá những điểm mạnh và yếu của tố chức.
Bước 4: Xây dựng các chiến lược đã lựa chọn.
triết lý kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
triết lý kinh doanh - Người đăng: sandyho0203-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
triết lý kinh doanh 9 10 768