Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm, chương trình công tác quý của BC

Được đăng lên bởi Diễm Ngỗng
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BUỔI HỌC
NGÀY HÔM NAY…
•

CÂU HỎI:

Trìnhbàynhữngvấnđềlýluậnvàthựctiễncủaviệcxâydựngchương
trìnhcôngtáctoànkhóa,chươngtrìnhcôngtácnăm,chươngtrìnhc
ôngtácquýcủaBC

Chươngtrìnhcôngtáctoànkhóa

Xâydựngchươngtrìnhcôngtáccủ
aBCH

Chươngtrìnhcôngtácn
ăm

Chươngtrìnhcôngtácquý

1.

Chươngtrìnhcôngtáctoànkhóa
Nộidung:

o. Sau mỗi Đại hội Đảng, trên cơ sở Nghị quyết được thông qua, văn phòng cấp ủy cần giúp cấp ủy soạn thảo ngay chương
trình công tác, toàn khóa của Ban chấphành

o. Chương trình công tác toàn khóa thực chất là bố trí, ấn định các hoạt động chính của Ban chấp hành trong một nhiệm
kỳ nhằm thực hiên mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lớn mà Đại hội Đảng bộ đề ra, dự kiến các cuộc họp Ban chấp
hành để thảo luận, đưa ra các quyết định lãnh đạo của Đảngbộ

o. Dựatrên cơ sở quan điểm, đường lối của Đảng, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, những vấn đề quan

trọng về kinh tế, những vấn đề cố yếu về xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương và những vấn đề bức
xúc về an ninh, quốc phòng và văn hóa xã hội được dưa vào chương trình công tác toàn khóa để Ban chấp hành bàn

o

Sau khi rút ra và sắp xếp thứ tự những vấn đề như thế, đã có thể hình thành về cơ bản chương trình công
tác toàn khóa củaBCH.Từ đó, bố trí các kỳ họp của cấpủy

Ngoài ra còn phải dự kiến mấy vấn đề sau đây:

o
o

Những Nghị quyết Trung ương, các chủ chương chính sách từ trên xuống đòi hỏi phải vận dụng thực hiện.
Nhữngvấn đề đột xuất nảy sinh ở địa phương, cần đượcBCHxử lý, Đó là chưakểtheoquy chế làm việc hàng
năm phải có chương trình công tác kiểm tra, cuối nămBCHphải kiểm điểm tình hình địa phương và sự lãnh
đạo của Đảng, đề ra phương hướng lãnh đạo cho nămsau

Những điểm nói trên là cơ sở, là căn cứ để ấn định những vấn đề sẽ ghi vào chương trình toàn khóa củaBCH

2.Khi xây dựng chương trình toàn khóa của BCHcần lưu ý hai điểm sau:



Chươngtrình toàn khóa mới chỉ xác định những vấn đề cấp ủy cần giải quyết, chưa đi vào các nội dung, yêu cầu
và biện pháp cụthể



Các cuộc họpBCHtrong chương trình toàn khóa chỉ nên xác định thời gian vào quý nào trong năm, chưa cần ấn
định cụ thể tháng nào và cũng chưa cần ghi rõ ai được phân công chuẩn bị đềán củacuộchọp

Chươngtrình toàn khóa phải được Ban chấp hành thông qua và là cơ sở để các cấp, các ngành định hướng thực hiện
Nghị quyết Đại hội, tham khảo, xây dựng chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành cấp mình

3.Nhữngchươngtrìnhcôngtáckhóathamkhảocủacáccấpủyhiệnna...
CHÀO MỪNG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BUỔI HỌC
NGÀY HÔM NAY…
CÂU HỎI:
Trìnhbàynhữngvấnđềlýluậnvàthựctiễncủaviệcxâydựngchương
trìnhcôngtáctoànkhóa,chươngtrìnhcôngtácnăm,chươngtrìnhc
ôngtácquýcủaBC
Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm, chương trình công tác quý của BC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm, chương trình công tác quý của BC - Người đăng: Diễm Ngỗng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm, chương trình công tác quý của BC 9 10 631