Ktl-icon-tai-lieu

Tư duy chiến lược

Được đăng lên bởi Nguyễn Hiệp
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Avinash K. Dixit & Bary J. Nalebuff

TƯ DUY CHIẾN LƯỢC
(Lý thuyết trò chơi thực hành)
Vũ khí sắc bén trong thương trường,
chính trường và cuộc sống
(Trang 53 đến trang 81)

MỤC LỤC
PHẦN 1-2
ĐOÁN CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỐI THỦ.......................................................2
2.1. CHARLIE BROWN, ĐẾN LƯỢT CẬU.................................................................2
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

HAI KIỂU TƯƠNG TÁC CHIẾN LƯỢC.............................................................3
QUY TẮC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TIÊN...................................................................4
CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ CÂY TRÒ CHƠI...........................................................4
CÁC CÂY ĐỒ THỊ PHỨC TẠP HƠN...................................................................9
THƯƠNG LƯỢNG.................................................................................................12
CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH..........................................................................15
TRÒ CHƠI CỦA NGƯỜI ANH............................................................................17
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG SỐ 2: TOM OSBORNE VÀ GIẢI CHIẾC BÁT
CAM NĂM 1984.....................................................................................................18

1

PHẦN 1-2
ĐOÁN CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỐI THỦ
2.1. CHARLIE BROWN, ĐẾN LƯỢT CẬU
Trong một chủ đề thường thấy của loạt tranh hoạt hình Hạt dẻ, Lucy giữ quả bóng trên
mặt đất và rủ Charlie Brown chạy đến đá quả bóng đó. Vào đúng thời điểm cuối cùng, Lucy
kéo quả bóng ra chỗ khác. Charlie Brown đá vào không khí, ngã ngửa ra và điều này khiến
cho Lucy hết sức khoái chí.
Bất kỳ ai cũng có thể khuyên Charlie đừng chơi trò của Lucy. Ngay cả khi Lucy chưa chơi
trò đó với Charlie năm ngoái (hoặc năm trước nữa hay trước trước nữa) thì cậu cũng đã biết
tính cách của cô bé Lucy từ những hoàn cảnh khác và đoán trước được hành động của cô ta
rồi.
Tại thời điểm mà Charlie quyết định xem có chấp nhận chơi trò chơi của Lucy không thì
hành động của cô bé còn đang nằm trong thời tương lai. Nhưng ngay cả khi đó là chuyện
trong tương lai thì cũng không có nghĩa là Charlie cần phải xem nó là không chắc chắn. Cậu
cần phải biết là khi lựa chọn giữa hai kết cục – để cho cậu đá và xem cẫu ngã – thì chắc chắn
Lucy sẽ thích trường hợp sau hơn. Do đó, cậu cần phải dự đoán được tại thời điểm cậu đá cô
bé kéo quả bóng chỗ khác. Khả năng theo lôgic là Lucy để cho cậu đá quả bóng thực tế không
hợp lý. Ỷ lại vào khả năng này, mượn lời Tiến sĩ J...
Avinash K. Dixit & Bary J. Nalebuff
TƯ DUY CHIẾN LƯỢC
(Lý thuyết trò chơi thực hành)
Vũ khí sắc bén trong thương trường,
chính trường và cuộc sống
(Trang 53 đến trang 81)
MỤC LỤC
PHẦN 1-2 ĐOÁN CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỐI THỦ.......................................................2
2.1. CHARLIE BROWN, ĐẾN LƯỢT CẬU.................................................................2
2.2. HAI KIỂU TƯƠNG TÁC CHIẾN LƯỢC.............................................................3
2.3. QUY TẮC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TIÊN...................................................................4
2.4. CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ CÂY TRÒ CHƠI...........................................................4
2.5. CÁC CÂY ĐỒ THỊ PHỨC TẠP HƠN...................................................................9
2.6. THƯƠNG LƯỢNG.................................................................................................12
2.7. CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH..........................................................................15
2.8. TRÒ CHƠI CỦA NGƯỜI ANH............................................................................17
2.9. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG SỐ 2: TOM OSBORNE GIẢI CHIẾC BÁT
CAM NĂM 1984.....................................................................................................18
1
Tư duy chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư duy chiến lược - Người đăng: Nguyễn Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tư duy chiến lược 9 10 604