Ktl-icon-tai-lieu

TỰ SỰ CỦA MỘT TIẾN SĨ LUẬT DN SỰ

Được đăng lên bởi Phương Chi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1826 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vận dụng khái niệm tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 để nhận
diện các hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu
Tài sản và quyền sở hữu đối với tài sản là một trong những chế định quan trọng của Bộ luật
Dân sự (BLDS) năm 2005. Tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp đến tài sản và quyền sở
hữu đối với tài sản gồm 7 chương, từ chương X đến chương XVI. Theo đó, tại Điều 163,
chương X quy định: “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền về tài sản”. Căn
cứ vào nội dung của điều luật này, chúng ta nhận thấy tài sản tồn tại trong thực tế bao gồm 4
loại đối tượng. Từ quy định của BLDS năm 2005, chúng ta có thể vận dụng để xác định một
cách chính xác và phân biệt các hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu với các hành vi xâm
phạm sở hữu nhưng chưa đến mức bị coi là tội phạm. Tuy nhiên, trong thực tế áp dụng pháp
luật hình sự, khi vận dụng khái niệm này để xác định tội danh đối với các tội thuộc nhóm tội
xâm phạm sở hữu vẫn còn thiếu thống nhất trong cách hiểu, vì vậy còn có những lúng túng
trong quá trình áp dụng. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn góp phần làm rõ thêm
khái niệm về tài sản theo quy định của BLDS nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định
tội danh đối với các hành vi xâm phạm sở hữu theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS)
năm 1999.
1. Đối với tài sản là “Vật”
BLDS năm 1995 đưa ra khái niệm tài sản tại Điều 172: Tài sản bao gồm vật có thực, tiền,
giấy tờ trị giá được thành tiền và các quyền về tài sản. Trong đó, vật có thực được xác định bởi
các điều kiện như vật phải có hình dáng, kích thước cụ thể, con người có thể tri giác được và
có giá cả tương ứng với giá trị của vật. BLDS năm 2005 đã xác định lại khái niệm tài sản tại
Điều 163: Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Theo tinh thần Điều
163 BLDS thì phạm vi của “vật” rộng hơn so với khái niệm cũ trước đó, bao gồm cả những
vật có thực và những vật sẽ có thực trong tương lai. Những vật tuy chưa có thực nhưng sẽ có
thực trong tương lai như một con tàu đang đóng, một cây cầu đang bắc, một căn nhà đang xây,
một con đường đang làm… Trong giao lưu dân sự, khái niệm “vật” của BLDS*năm 2005 đã
thay thế khái niệm “vật có thực” của BLDS năm 1995 và làm cho giá trị pháp lý của tài sản
được xác định ở phạm vi rộng hơn, quan niệm về giao dịch dân sự hợp pháp cũng được mở
rộng hơn theo hướng đa dạng hơn, phù hợp với nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường
nhiều thành phần hiện nay ở nước ta, làm cho thị trường mua bán hàng hóa sôi động hơn, nhất
là thị...
Vận dụng khái niệm tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 để nhận
diện các hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu
Tài sản và quyền sở hữu đối với tài sản là một trong những chế định quan trọng của Bộ luật
Dân sự (BLDS)m 2005. Tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp đến tài sản quyền sở
hữu đối với tài sản gồm 7 chương, từ chương X đến chương XVI. Theo đó, tại Điều 163,
chương X quy định: “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờgiá các quyền về tài sản”. Căn
cứ vào nội dung của điều luật này, chúng ta nhận thấy tài sản tồn tại trong thực tế bao gồm 4
loại đối tượng. Từ quy định của BLDS năm 2005, chúng ta có thể vận dụng để xác định một
cách chính xác và phân biệtc hành vi phạm tộim phạm sở hữu với cácnh vi xâm
phạm sở hữu nhưng chưa đến mức bị coitội phạm. Tuy nhiên, trong thực tế áp dụng pháp
luật hình sự, khi vận dụng khái niệm này để xác định tội danh đối với các tội thuộc nhóm tội
xâm phạm sở hữu vẫn n thiếu thống nhất trong cách hiểu, vậyn có những lúngng
trong quá trình áp dụng. Trong phạm vi bài viếty, cng tôi muốnp phần làm thêm
khái niệm về tài sản theo quy định của BLDS nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định
tội danh đối với các hành vi xâm phạm sở hữu theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS)
năm 1999.
1. Đối với tài sản là “Vật
BLDS năm 1995 đưa ra khái niệm tài sản tại Điu 172: Tài sản bao gồm vật có thực, tiền,
giấy tờ tr g được thành tiền và c quyn vi sản. Trong đó, vật có thực được xác định bởi
c điu kin như vật phi có hình dáng, kích thước cụ thể, con người có thể tri gc được và
có giá cả tương ứng với giá trị của vật. BLDS m 2005 đã xác định lại khái niệm tài sản tại
Điu 163: Tài sản bao gm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Theo tinh thần Điu
163 BLDS thì phạm vi của “vật rộng hơn so với khái niệm cũ trước đó, bao gồm cả những
vật có thực và những vật sẽ có thực trong tương lai. Những vật tuy chưa có thc nhưng sẽ
thực trong tương lai như một con tàu đang đóng, một cây cu đang bắc, một căn n đang xây,
một con đường đang làm… Trong giao lưu dân sự, ki niệm “vật” của BLDS*năm 2005 đã
thay thế khái niệm “vật thựccủa BLDS năm 1995 và làm cho gtrpháp lý của i sản
được xác định phạm vi rộng n, quan niệm về giao dịch n s hợp pháp ng được mở
rộng hơn theo hướng đa dạng hơn, phù hợp với nền kinh tế vận hành theo chế thị trường
nhiều tnh phần hin nayc ta, làm cho thị tờng mua n ng hóa sôi động n, nhất
là thị trưng bất động sn. Như vậy, hành vi xâm phạm sở hữu với tư cách là vật bao gồm cả
những vt chưa có hình dáng cụ th con người có thtri gc được con người cũng ca
khai thác giá trị sử dụng được, thậm chí, nó chỉ mới có trong các bản vẽ thiết kế như các căn
hộ chungtrong c dự án, quầy n hàng trong các siêu thị. Mặt khác, theo quy định của
BLDS năm 2005 thì khái nim “vật chủ” không n tồn tại tất cả những tài sản không
xác định được chủ sở hữu đều thuc về nhà ớc. Trong thực tế áp dụng pháp luật, hành vi
chiếm đot những tài sản tng thường bao ging dng c định ti danh, nhưng đối vi
loi nh vi m phm s hữu mà tài sản vật chưa có thực, vật đặc biệt, vt khó xác định t
chúng ta đã đ lọt khá nhiu hành vi xâm phạm sở hữu về i sản đầy đủ c yếu tố cấu
tnh tội phm, nhất những tài sản thuộc sở hu nhà nước, ví dụ n khoáng sản trong ng
đất, rừng tự nhn, ngun nước ngầm… Đặc biệt là việc khai thác nước ngầm hiện nay. Tn
bnguồn ớc ngầm đưc coi i sản quc gia, là nguồn i nguyên thiên nhn ng như
hầm mỏ, rừng cây… Rõ ràng, việc khai thác nước ngm với mục đích thương mại phải đưc
c cơ quan thm quyn của nhà nước cho phép và hoạt đng khai tc phải được giám sát
cht chẽ, đồng thi phải đóng các khoản thuế theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều
sở, ngưi ta ch cần đầu một bộ lọc nước đơn giản một giếng khoan, rồi cứ thế hút
nước ngầm từ lòng đất n để đóng chai, đóng tng mang đi bán hết năm này sang m khác.
TỰ SỰ CỦA MỘT TIẾN SĨ LUẬT DN SỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỰ SỰ CỦA MỘT TIẾN SĨ LUẬT DN SỰ - Người đăng: Phương Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TỰ SỰ CỦA MỘT TIẾN SĨ LUẬT DN SỰ 9 10 808