Ktl-icon-tai-lieu

vấn đề gửi xe ở các tuyến phố nội thành hà nội

Được đăng lên bởi nhom7ttvdt-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 879 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ đề Nhóm 11 : vấn đề gửi xe ở các tuyến phố nội thành hà nội
I.Chứng minh vấn đề này là một ngoại ứng tiêu cực thuộc một trong các thất bại của thị
trường
Trước hết chúng ta phải hiểu thế nào là ngoại ứng ? và ngoại ứng tiêu cực là gì?
+) Ngoại ứng là khi hành động của một đối tượng ( có thể là cá nhân hoặc hãng và có ảnh
hưởng trực tiếp đến phúc lợi của một đối tượng khác, nhưng những ảnh hưởng đó lại
không được phản ánh trong giá cả thị trường.
+) Ngoại ứng tiêu cực là chi phí áp đặt lên một đối tượng thứ ba ( ngoài người mua và
người bán trên thị trường ), nhưng chi phí đó lại không được phản ánh trong giá cả thị
trường.
Qua vấn đề mà nhóm nêu trên nó có các đặc điểm sau :
- Ngoại ứng tiêu cực gây ra bởi vì số lượng người có nhu cầu gửi xe để thực hiện
hoạt động mà mình cần làm như : đi làm , đi chơi, ăn uống .. k thể phủ nhận được
cái nhu cầu ấy là càng ngày càng cao do vậy lượng người tiêu dùng cần có phương
tiện của mình để thực hiện những hoạt động ấy càng tăng lên rõ rệt nhất là ở nội
thành Hà Nội và đây là do hoạt động tiêu dùng gây ra .Do việc không đáp ứng
được chỗ gửi xe cho nhiều người mà xảy ra nhiều vấn đề bất cập như : lấn chiếm
vỉa hè , gây mất mỹ quan , mất trật tự ,và xấu hơn nữa là việc nhóm người xấu lợi
dụng để ăn cắp đồ một cách dễ dàng do người gửi không được bảo vệ cẩn thận..
- Với việc tiêu dùng nhiều , lượng phương tiện càng cao nhu cầu gửi xe càng lớn thì
ảnh hưởng của nó đối với xã hội là : gây tắc nghẽn giao thông , mất trật tự , gây
tác động không tốt đến nhóm người thường xuyên di chuyển qua nơi này do bị
chật hẹp vì lượng xe gửi quá lớn, điều này làm phúc lợi giảm xuống .
- Chúng ta đánh giá vấn đề này qua góc độ là người đi gửi . Họ sẽ muốn gửi ở đâu
mà gần nơi họ đi tiêu dùng , thậm chí là để chỗ nào họ thích để tiện trong công
việc của mình .Với số lượng 1,2 xe thì chắc không có ảnh hưởng nhưng tại các
tuyến phố lớn hà nội số lượng người tiêu dùng rất đông , mà nơi gửi xe cho họ thì
không đủ , điểu này làm cho nhóm người mà hết chỗ gửi người ta sẽ kiếm một chỗ
nào gần mà không cần bảo vệ trông giữ như ở vỉa hè hay các khu đất trông điều
này đưa lại lơ...
Chủ đề Nhóm 11 : vấn đề gửi xe ở các tuyến phố nội thành hà nội
I.Chứng minh vấn đề này là một ngoại ứng tiêu cực thuộc một trong các thất bại của thị
trường
Trước hết chúng ta phải hiểu thế nào là ngoại ứng ? và ngoại ứng tiêu cực là gì?
+) Ngoại ứng là khi hành động của một đối tượng ( có thể là cá nhân hoặc hãng và có ảnh
hưởng trực tiếp đến phúc lợi của một đối tượng khác, nhưng những ảnh hưởng đó lại
không được phản ánh trong giá cả thị trường.
+) Ngoại ứng tiêu cực là chi phí áp đặt lên một đối tượng thứ ba ( ngoài người mua và
người bán trên thị trường ), nhưng chi phí đó lại không được phản ánh trong giá cả thị
trường.
Qua vấn đề mà nhóm nêu trên nó có các đặc điểm sau :
- Ngoại ứng tiêu cực gây ra bởi vì số lượng người có nhu cầu gửi xe để thực hiện
hoạt động mà mình cần làm như : đi làm , đi chơi, ăn uống .. k thể phủ nhận được
cái nhu cầu ấy là càng ngày càng cao do vậy lượng người tiêu dùng cần có phương
tiện của mình để thực hiện những hoạt động ấy càng tăng lên rõ rệt nhất là ở nội
thành Hà Nội và đây là do hoạt động tiêu dùng gây ra .Do việc không đáp ứng
được chỗ gửi xe cho nhiều người mà xảy ra nhiều vấn đề bất cập như : lấn chiếm
vỉa hè , gây mất mỹ quan , mất trật tự ,và xấu hơn nữa là việc nhóm người xấu lợi
dụng để ăn cắp đồ một cách dễ dàng do người gửi không được bảo vệ cẩn thận..
- Với việc tiêu dùng nhiều , lượng phương tiện càng cao nhu cầu gửi xe càng lớn thì
ảnh hưởng của nó đối với xã hội là : gây tắc nghẽn giao thông , mất trật tự , gây
tác động không tốt đến nhóm người thường xuyên di chuyển qua nơi này do bị
chật hẹp vì lượng xe gửi quá lớn, điều này làm phúc lợi giảm xuống .
- Chúng ta đánh giá vấn đề này qua góc độ là người đi gửi . Họ sẽ muốn gửi ở đâu
mà gần nơi họ đi tiêu dùng , thậm chí là để chỗ nào họ thích để tiện trong công
việc của mình .Với số lượng 1,2 xe thì chắc không có ảnh hưởng nhưng tại các
tuyến phố lớn hà nội số lượng người tiêu dùng rất đông , mà nơi gửi xe cho họ thì
không đủ , điểu này làm cho nhóm người mà hết chỗ gửi người ta sẽ kiếm một chỗ
nào gần mà không cần bảo vệ trông giữ như ở vỉa hè hay các khu đất trông điều
này đưa lại lợi ích cho nhóm người này nhưng xét cho nhóm người khác hay đi
qua hoặc di chuyển qua đó họ sẽ thấy khó khăn .rõ ràng ngoại ứng tiêu cực hay
tích cực nó chỉ mang tính tương đối.
- Khi ngoại ứng tiêu cực xuất hiện trên vấn đề này thì chi phí biên và lợi ich biên
của tư nhân không nhất trí với chí phí biên và lợi ích biên của xã hội
Xét kỹ hơn trong vấn đề gửi xe ở các tuyến phố nóng ở Hà Nội .
vấn đề gửi xe ở các tuyến phố nội thành hà nội - Trang 2
vấn đề gửi xe ở các tuyến phố nội thành hà nội - Người đăng: nhom7ttvdt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
vấn đề gửi xe ở các tuyến phố nội thành hà nội 9 10 778